Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 61.3% (146 of 238 strings)

Translation: Mobilizon/Backend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/backend/nn/
This commit is contained in:
Eivind Ødegård 2020-11-07 18:28:57 +00:00 committed by Weblate
parent db4b83e5c9
commit ae4f28b188
1 changed files with 72 additions and 22 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-02 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-06 15:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 09:12+0000\n"
"Last-Translator: Eivind Ødegård <eivind.odegard@sogn.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://weblate.framasoft.org/projects/"
"mobilizon/backend/nn/>\n"
@ -770,119 +770,149 @@ msgstr ""
msgctxt "terms"
msgid "<b>%{instance_name}</b> will not use or transmit or resell your personal data"
msgstr ""
"<b>%{instance_name}</b> korkje bruker, overfører eller sel "
"personopplysingane dine"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:44
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "If you discover or suspect any Service security breaches, please let us know as soon as possible. For security holes in the Mobilizon software itself, please contact <a href=\"https://framagit.org/framasoft/mobilizon/\">its contributors</a> directly."
msgstr ""
"Me er takksame om du seier frå til oss viss du oppdagar eller mistenkjer "
"tryggleiksproblem med tenesta vår. Når det gjeld tryggleikshol i Mobilizon-"
"programvara, bed me deg kontakta <a href=\"https://framagit.org/framasoft/"
"mobilizon/\">Framasoft</a> direkte."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:77
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Instance administrators should ensure that every community hosted on the instance is properly moderated according to the defined rules."
msgstr ""
"Styrarane på nettstaden bør passa på at alle brukarsamfunna som er på "
"nettstaden blir styrte etter retningslinene som er fastsette."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:98
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Originally adapted from the <a href=\"https://joindiaspora.com/terms\">Diaspora*</a> and <a href=\"https://github.com/appdotnet/terms-of-service\">App.net</a> privacy policies, also licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>."
msgstr ""
"Opphaveleg henta frå personvernretningslinene til <a href=\"https"
"://joindiaspora.com/terms\">Diaspora*</a> og <a href=\"https://github.com/"
"appdotnet/terms-of-service\">App.net</a>, som òg er under <a href=\"https"
"://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:119
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Originally adapted from the <a href=\"https://mastodon.social/terms\">Mastodon</a> and <a href=\"https://github.com/discourse/discourse\">Discourse</a> privacy policies, also licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>."
msgstr ""
"Opphaveleg henta frå personvernretningslinene til <a href=\"https://mastodon."
"social/terms\">Mastodon</a> og <a href=\"https://github.com/discourse/"
"discourse\">Discourse</a>, som òg er under <a href=\"https://creativecommons."
"org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:3
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Short version"
msgstr ""
msgstr "Kortversjon"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:9
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "The service is provided without warranties and these terms may change in the future"
msgstr ""
"Me driv denne tenesta utan å yta garantiar, og desse vilkåra kan bli endra i "
"framtida"
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:118
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "This document is licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>. It was last updated June 18, 2020."
msgstr ""
"Dette dokumentet er gjeve ut under <a href=\"https://creativecommons.org/"
"licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen. Det vart sist endra 18. juni "
"2020."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:97
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "This document is licensed under <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>. It was last updated June 22, 2020."
msgstr ""
"Dette dokumentet er gjeve ut under <a href=\"https://creativecommons.org/"
"licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA</a>-lisensen. Det vart sist endra 22. juni "
"2020."
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:8
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service"
msgstr ""
"Du må respektera andre menneske og halda reglane på <b>%{instance_name}</b> "
"når du bruker denne tenesta"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:7
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b>"
msgstr ""
msgstr "Du må fylgja lovene når du bruker <b>%{instance_name}</b>"
#: lib/web/templates/api/terms.html.eex:5
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "Your content is yours"
msgstr ""
msgstr "Du eig det du lagar"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:51
#, elixir-format
msgid "Confirm my e-mail address"
msgstr ""
msgstr "Stadfest epostadressa mi"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Confirm your e-mail"
msgstr ""
msgstr "Stadfest epostadressa di"
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided:"
msgstr ""
"Hei! Du har akkurat meldt deg på denne hendinga: « %{title} ». Stadfest "
"epostadressa du skreiv inn:"
#: lib/web/templates/email/email.html.eex:114
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:8
#, elixir-format
msgid "Need help? Is something not working as expected?"
msgstr ""
msgstr "Treng du hjelp, eller er det noko som ikkje verkar slik du venta?"
#: lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it."
msgstr ""
"Du har laga ein konto på <b>%{host}</b> med denne epostadressa. Du er berre "
"eitt klikk unna å ta kontoen i bruk."
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:13
#, elixir-format
msgid "New report on <b>%{instance}</b>"
msgstr ""
msgstr "Ny rapport på <b>%{instance}</b>"
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to:"
msgstr ""
msgstr "Epostadressa for brukarkontoen din på <b>%{host}</b> blir no endra til:"
#: lib/web/templates/email/password_reset.html.eex:38
#, elixir-format
msgid "You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>."
msgstr ""
msgstr "Du har bede om eit nytt passord for kontoen din på <b>%{instance}</b>."
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:5
#, elixir-format
msgid "Please do not use it for real purposes."
msgstr ""
msgstr "Ikkje bruk han på ordentleg."
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:63
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:6 lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:133
@ -893,98 +923,118 @@ msgstr ""
msgid "Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button."
msgid_plural "Would you wish to cancel your attendance to one or several events, visit the event pages through the links above and click the « Attending » button."
msgstr[0] ""
"Viss du vil avbryta deltakinga di, kan du gå til hendingssida med lenka over "
"og klikka på «deltek»-knappen."
msgstr[1] ""
"Viss du vil avbryta deltakinga di på ei eller fleire hendingar, kan du gå "
"til hendingssidene via lenkene over og klikka på «deltek»-knappen."
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.eex:38
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:4
#, elixir-format
msgid "You have one pending attendance request to process:"
msgid_plural "You have %{number_participation_requests} attendance requests to process:"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "Du har ein førespurnad om deltaking å handtera:"
msgstr[1] ""
"Du har %{number_participation_requests} førespurnader om deltaking å "
"handtera:"
#: lib/web/templates/email/email.text.eex:11
#, elixir-format
msgid "%{instance} is powered by Mobilizon."
msgstr ""
msgstr "%{instance} er ein Mobilizon-nettstad."
#: lib/web/templates/email/email.html.eex:142
#, elixir-format
msgid "<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon."
msgstr ""
msgstr "<b>%{instance}</b> er ein Mobilizon-nettstad."
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "A request is pending!"
msgstr ""
msgstr "Ein førespurnad ventar på deg!"
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "An event is upcoming!"
msgstr ""
msgstr "Ei hending skjer snart!"
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Confirm new email"
msgstr ""
msgstr "Stadfest ny epostadresse"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:84
#, elixir-format
msgid "End"
msgstr ""
msgstr "Slutt"
#: lib/web/templates/email/event_updated.text.eex:21
#, elixir-format
msgid "End %{ends_on}"
msgstr ""
msgstr "Slutt %{ends_on}"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:13
#: lib/web/templates/email/event_updated.text.eex:1
#, elixir-format
msgid "Event update!"
msgstr ""
msgstr "Oppdatert hending!"
#: lib/web/templates/email/report.html.eex:88
#, elixir-format
msgid "Flagged comments"
msgstr ""
msgstr "Flagga kommentarar"
#: lib/web/templates/email/event_participation_approved.html.eex:45
#: lib/web/templates/email/event_participation_approved.text.eex:7
#, elixir-format
msgid "Good news: one of the event organizers just approved your request. Update your calendar, because you're on the guest list now!"
msgstr ""
"Godt nytt: Ein av tilskiparane har godkjent at du deltek. Skriv det i "
"kalenderen din, for du er på gjestelista!"
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.html.eex:38
#: lib/web/templates/email/email_changed_new.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address."
msgstr ""
"Hei! Det ser ut til at du vil endra epostadressa du har brukt til "
"brukarkontoen din på <b>%{instance}</b>. Viss du framleis ynskjer det, kan "
"du klikka på knappen under for å stadfesta dndringa. Etterpå kan du logga "
"inn på %{instance} med den nye adressa."
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.text.eex:3
#, elixir-format
msgid "Hi there! Just a quick note to confirm that the email address linked to your account on %{host} has been changed from this one to:"
msgstr ""
"Hei! Berre ei lita melding for å stadfesta at epostadressa til kontoen din "
"på %{host} er endra frå denne til:"
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:41
#: lib/web/templates/email/email_changed_old.html.eex:65 lib/web/templates/email/email_changed_old.text.eex:5
#, elixir-format
msgid "If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}."
msgstr ""
"Viss du ikkje gjorde denne endringa sjølv, er det sannsynleg at nokon har "
"tilgang til kontoen din på %{host}. Då bør du logga inn og endra passordet "
"ditt med ein gong. Viss du ikkje kan logga inn, bør du kontakta styraren på "
"%{host}."
#: lib/web/templates/email/password_reset.text.eex:12
#, elixir-format
msgid "If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Your password won't be changed until you click the link above."
msgstr ""
"Viss du ikkje gjorde dette sjølv, kan du oversjå denne meldinga. Passordet "
"ditt blir ikkje endra med mindre du klikkar på lenka over."
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.eex:70
#: lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.text.eex:4 lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.eex:45
#, elixir-format
msgid "If you didn't trigger this email, you may safely ignore it."
msgstr ""
msgstr "Viss du ikkje gjorde dette sjølv, kan du trygt sjå bort frå dette."
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.html.eex:63
#: lib/web/templates/email/before_event_notification.text.eex:6