Dépôt pour Privatebin implémentation Chapril. https://paste.chapril.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
paste.chapril.org-privatebin/i18n/sl.json

188 lines
11 KiB

{
"PrivateBin": "PrivateBin",
"%s is a minimalist, open source online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted %sin the browser%s using 256 bits AES.": "%s je minimalističen, odprtokodni spletni 'pastebin', kjer server ne ve ničesar o prilepljenih podatkih. Podatki so zakodirani/odkodirani %sv brskalniku%s z uporabo 256 bitnega AES.",
"More information on the <a href=\"https://privatebin.info/\">project page</a>.": "Več informacij na <a href=\"https://privatebin.info/\">spletni strani projekta.</a>.",
"Because ignorance is bliss": "Ker kar ne veš ne boli.",
"en": "sl",
"Paste does not exist, has expired or has been deleted.": "Prilepek ne obstaja, mu je potekla življenjska doba, ali pa je izbrisan.",
"%s requires php %s or above to work. Sorry.": "Oprosti, %s za delovanje potrebuje vsaj php %s.",
"%s requires configuration section [%s] to be present in configuration file.": "%s potrebuje sekcijo konfiguracij [%s] v konfiguracijski datoteki.",
"Please wait %d seconds between each post.": [
"Prosim počakaj vsaj %d sekundo pred vsako naslednjo objavo.",
"Prosim počakaj vsaj %d sekundi pred vsako naslednjo objavo.",
"Prosim počakaj vsaj %d sekunde pred vsako naslednjo objavo.",
"Prosim počakaj vsaj %d sekund pred vsako naslednjo objavo."
],
"Paste is limited to %s of encrypted data.": "Velikost prilepka je omejena na %s zakodiranih podatkov.",
"Invalid data.": "Neveljavni podatki.",
"You are unlucky. Try again.": "Nimaš sreče, poskusi ponovno.",
"Error saving comment. Sorry.": "Nekaj je šlo narobe pri shranjevanju komentarja. Oprosti.",
"Error saving paste. Sorry.": "Nekaj je šlo narobe pri shranjevanju prilepka. Oprosti.",
"Invalid paste ID.": "Napačen ID prilepka.",
"Paste is not of burn-after-reading type.": "Prilepek ni tipa zažgi-po-branju.",
"Wrong deletion token. Paste was not deleted.": "Napačen token za izbris. Prilepek ni bil izbrisan..",
"Paste was properly deleted.": "Prilepek je uspešno izbrisan.",
"JavaScript is required for %s to work. Sorry for the inconvenience.": "Da %s deluje, moraš vklopiti JavaScript. Oprosti za povročene nevšečnosti.",
"%s requires a modern browser to work.": "%s za svoje delovanje potrebuje moderen brskalnik.",
"New": "Nov prilepek",
"Send": "Pošlji",
"Clone": "Kloniraj",
"Raw text": "Surov tekst",
"Expires": "Poteče",
"Burn after reading": "Zažgi (pobriši) po branju",
"Open discussion": "Dovoli razpravo",
"Password (recommended)": "Geslo (priporočeno)",
"Discussion": "Razprava",
"Toggle navigation": "Preklopi navigacijo",
"%d seconds": [
"%d sekunda",
"%d sekundi",
"%d sekunde",
"%d sekund"
],
"%d minutes": [
"%d minuta",
"%d minuti",
"%d minute",
"%d minut"
],
"%d hours": [
"%d ura",
"%d uri",
"%d ure",
"%d ur"
],
"%d days": [
"%d dan",
"%d dneva",
"%d dnevi",
"%d dni"
],
"%d weeks": [
"%d teden",
"%d tedna",
"%d tedni",
"%d tednov"
],
"%d months": [
"%d mesec",
"%d meseca",
"%d meseci",
"%d mesecev"
],
"%d years": [
"%d leto",
"%d leti",
"%d leta",
"%d let"
],
"Never": "Nikoli",
"Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.": "Ne pozabi: To je testna storitev: Podatki so lahko kadarkoli pobrisani. Mucki bodo umrli, če boš zlorabljala to storitev.",
"This document will expire in %d seconds.": [
"Ta dokument bo potekel čez %d sekundo.",
"Ta dokument bo potekel čez %d sekundi.",
"Ta dokument bo potekel čez %d sekunde.",
"Ta dokument bo potekel čez %d sekund."
],
"This document will expire in %d minutes.": [
"Ta dokument bo potekel čez %d minuto.",
"Ta dokument bo potekel čez %d minuti.",
"Ta dokument bo potekel čez %d minute.",
"Ta dokument bo potekel čez %d minut."
],
"This document will expire in %d hours.": [
"Ta dokument bo potekel čez %d uro.",
"Ta dokument bo potekel čez %d uri.",
"Ta dokument bo potekel čez %d ure.",
"Ta dokument bo potekel čez %d ur."
],
"This document will expire in %d days.": [
"Ta dokument bo potekel čez %d dan.",
"Ta dokument bo potekel čez %d dni.",
"Ta dokument bo potekel čez %d dni.",
"Ta dokument bo potekel čez %d dni."
],
"This document will expire in %d months.": [
"Ta dokument bo potekel čez %d mesec.",
"Ta dokument bo potekel čez %d meseca.",
"Ta dokument bo potekel čez %d mesece.",
"Ta dokument bo potekel čez %d mesecev."
],
"Please enter the password for this paste:": "Prosim vnesi geslo tega prilepka:",
"Could not decrypt data (Wrong key?)": "Nemogoče odkodirati podakte (Imaš napačen ključ?)",
"Could not delete the paste, it was not stored in burn after reading mode.": "Prilepek je nemogoče izbrisati, ni bil shranjen v načinu \"zažgi po branju\".",
"FOR YOUR EYES ONLY. Don't close this window, this message can't be displayed again.": "SAMO ZA TVOJE OČI. Ne zapri tega okna (zavihka), to sporočilo ne bo prikazano nikoli več.",
"Could not decrypt comment; Wrong key?": "Ne morem odkodirati komentarja: Imaš napačen ključ?",
"Reply": "Odgovori",
"Anonymous": "Aninomno",
"Avatar generated from IP address": "Anonimen avatar (Vizhash IP naslova)",
"Add comment": "Dodaj komentar",
"Optional nickname…": "Uporabniško ime (lahko izpustiš)",
"Post comment": "Objavi komentar",
"Sending comment…": "Pošiljam komentar …",
"Comment posted.": "Komentar poslan.",
"Could not refresh display: %s": "Ne morem osvežiti zaslona : %s",
"unknown status": "neznan status",
"server error or not responding": "napaka na strežniku, ali pa se strežnik ne odziva",
"Could not post comment: %s": "Komentarja ni bilo mogoče objaviti : %s",
"Sending paste…": "Pošiljam prilepek…",
"Your paste is <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Hit [Ctrl]+[c] to copy)</span>": "Tvoj prilepek je dostopen na naslovu: <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Pritisni [Ctrl]+[c] ali [Cmd] + [c] in skopiraj)</span>",
"Delete data": "Izbriši podatke",
"Could not create paste: %s": "Ne morem ustvariti prilepka: %s",
"Cannot decrypt paste: Decryption key missing in URL (Did you use a redirector or an URL shortener which strips part of the URL?)": "Ne morem odkodirati prilepka: V URL-ju manjka ključ (A si uporabil krajšalnik URL-jev, ki odstrani del URL-ja?)",
"B": "o",
"KiB": "KB",
"MiB": "MB",
"GiB": "GB",
"TiB": "TB",
"PiB": "PB",
"EiB": "EB",
"ZiB": "ZB",
"YiB": "YB",
"Format": "Format",
"Plain Text": "Surov tekst",
"Source Code": "Odprta koda",
"Markdown": "Markdown",
"Download attachment": "Pretoči priponko",
"Cloned: '%s'": "'%s' klonirana",
"The cloned file '%s' was attached to this paste.": "The cloned file '%s' was attached to this paste.",
"Attach a file": "Pripni datoteko",
"alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard": "alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard",
"File too large, to display a preview. Please download the attachment.": "File too large, to display a preview. Please download the attachment.",
"Remove attachment": "Odstrani priponko",
"Your browser does not support uploading encrypted files. Please use a newer browser.": "Tvoj brskalnik ne omogoča nalaganje zakodiranih datotek. Prosim uporabi novejši brskalnik.",
"Invalid attachment.": "Neveljavna priponka.",
"Options": "Možnosti",
"Shorten URL": "Skrajšajte URL",
"Editor": "Uredi",
"Preview": "Predogled",
"%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.": "%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.",
"Decrypt": "Decrypt",
"Enter password": "Prosim vnesi geslo",
"Loading…": "Loading…",
"Decrypting paste…": "Decrypting paste…",
"Preparing new paste…": "Preparing new paste…",
"In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a>.": "In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a> (in English).",
"+++ no paste text +++": "+++ no paste text +++",
"Could not get paste data: %s": "Could not get paste data: %s",
"QR code": "QR code",
"This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.": "This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.",
"For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.": "For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.",
"Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.": "Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.",
"Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.": "Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.",
"waiting on user to provide a password": "waiting on user to provide a password",
"Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.": "Could not decrypt data. Did you enter a wrong password? Retry with the button at the top.",
"Retry": "Retry",
"Showing raw text…": "Showing raw text…",
"Notice:": "Notice:",
"This link will expire after %s.": "This link will expire after %s.",
"This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.": "This link can only be accessed once, do not use back or refresh button in your browser.",
"Link:": "Link:",
"Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?": "Recipient may become aware of your timezone, convert time to UTC?",
"Use Current Timezone": "Use Current Timezone",
"Convert To UTC": "Convert To UTC",
"Close": "Close",
"Encrypted note on PrivateBin": "Encrypted note on PrivateBin",
"Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.": "Visit this link to see the note. Giving the URL to anyone allows them to access the note, too.",
"URL shortener may expose your decrypt key in URL.": "URL shortener may expose your decrypt key in URL."
}