xmpp.chapril.org-ejabberd/priv/msgs/ca.po

1873 lines
55 KiB
Plaintext

# Jan, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-22 00:19+0200\n"
"Last-Translator: JanKusanagi\n"
"Language-Team: American English <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language: en_US\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Catalan (català)\n"
"X-Additional-Translator: Vicent Alberola Canet\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "És obligatori utilitzar STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Recurs no disponible"
#: ejabberd_c2s.erl:1197
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Reemplaçat per una nova connexió"
#: ejabberd_c2s.erl:1885
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
"La teva llista de privacitat activa ha denegat l'encaminament d'aquesta "
"stanza."
#: ejabberd_captcha.erl:96 ejabberd_captcha.erl:152 ejabberd_captcha.erl:178
msgid "Enter the text you see"
msgstr "Introdueix el text que veus"
#: ejabberd_captcha.erl:101
msgid "Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s"
msgstr ""
"Els teus missatges per ~s s'estan bloquejant. Per desbloquejar-los, visita ~s"
#: ejabberd_captcha.erl:134
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
msgstr "Si no veus la imatge CAPTCHA açí, visita la pàgina web."
#: ejabberd_captcha.erl:146
msgid "CAPTCHA web page"
msgstr "Pàgina web del CAPTCHA"
#: ejabberd_captcha.erl:307
msgid "The CAPTCHA is valid."
msgstr "El CAPTCHA es vàlid."
#: mod_adhoc.erl:95 mod_adhoc.erl:125 mod_adhoc.erl:143 mod_adhoc.erl:161
msgid "Commands"
msgstr "Comandaments"
#: mod_adhoc.erl:149 mod_adhoc.erl:243
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: mod_adhoc.erl:260
msgid "Pong"
msgstr "Pong"
#: mod_announce.erl:507 mod_announce_odbc.erl:499
msgid "Really delete message of the day?"
msgstr "Segur que vols eliminar el missatge del dia?"
#: mod_announce.erl:515 mod_announce_odbc.erl:507 mod_configure.erl:1083
#: mod_configure.erl:1128
msgid "Subject"
msgstr "Assumpte"
#: mod_announce.erl:520 mod_announce_odbc.erl:512 mod_configure.erl:1088
#: mod_configure.erl:1133
msgid "Message body"
msgstr "Missatge"
#: mod_announce.erl:600 mod_announce_odbc.erl:592
msgid "No body provided for announce message"
msgstr "No hi ha proveedor per al missatge anunci"
#: mod_announce.erl:635 mod_announce_odbc.erl:627
msgid "Announcements"
msgstr "Anuncis"
#: mod_announce.erl:637 mod_announce_odbc.erl:629
msgid "Send announcement to all users"
msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris"
#: mod_announce.erl:639 mod_announce_odbc.erl:631
msgid "Send announcement to all users on all hosts"
msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris de tots els hosts"
#: mod_announce.erl:641 mod_announce_odbc.erl:633
msgid "Send announcement to all online users"
msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris connectats"
#: mod_announce.erl:643 mod_announce_odbc.erl:635 mod_configure.erl:1078
#: mod_configure.erl:1123
msgid "Send announcement to all online users on all hosts"
msgstr "Enviar anunci a tots els usuaris connectats a tots els hosts"
#: mod_announce.erl:645 mod_announce_odbc.erl:637
msgid "Set message of the day and send to online users"
msgstr "Configurar el missatge del dia i enviar a tots els usuaris"
#: mod_announce.erl:647 mod_announce_odbc.erl:639
msgid "Set message of the day on all hosts and send to online users"
msgstr ""
"Escriure missatge del dia en tots els hosts i enviar-ho als usuaris "
"connectats"
#: mod_announce.erl:649 mod_announce_odbc.erl:641
msgid "Update message of the day (don't send)"
msgstr "Actualitzar el missatge del dia (no enviar)"
#: mod_announce.erl:651 mod_announce_odbc.erl:643
msgid "Update message of the day on all hosts (don't send)"
msgstr "Actualitza el missatge del dia en tots els hosts (no enviar)"
#: mod_announce.erl:653 mod_announce_odbc.erl:645
msgid "Delete message of the day"
msgstr "Eliminar el missatge del dia"
#: mod_announce.erl:655 mod_announce_odbc.erl:647
msgid "Delete message of the day on all hosts"
msgstr "Elimina el missatge del dis de tots els hosts"
#: mod_configure.erl:114 mod_configure.erl:274 mod_configure.erl:296
#: mod_configure.erl:498
msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"
#: mod_configure.erl:125 mod_configure.erl:576 web/ejabberd_web_admin.erl:1936
msgid "Database"
msgstr "Base de dades"
#: mod_configure.erl:127 mod_configure.erl:595
msgid "Start Modules"
msgstr "Iniciar mòduls"
#: mod_configure.erl:129 mod_configure.erl:596
msgid "Stop Modules"
msgstr "Parar mòduls"
#: mod_configure.erl:131 mod_configure.erl:604 web/ejabberd_web_admin.erl:1937
msgid "Backup"
msgstr "Guardar còpia de seguretat"
#: mod_configure.erl:133 mod_configure.erl:605
msgid "Restore"
msgstr "Restaurar"
#: mod_configure.erl:135 mod_configure.erl:606
msgid "Dump to Text File"
msgstr "Exportar a fitxer de text"
#: mod_configure.erl:137 mod_configure.erl:615
msgid "Import File"
msgstr "Importar fitxer"
#: mod_configure.erl:139 mod_configure.erl:616
msgid "Import Directory"
msgstr "Importar directori"
#: mod_configure.erl:141 mod_configure.erl:581 mod_configure.erl:1057
msgid "Restart Service"
msgstr "Reiniciar el Servei"
#: mod_configure.erl:143 mod_configure.erl:582 mod_configure.erl:1102
msgid "Shut Down Service"
msgstr "Apager el Servei"
#: mod_configure.erl:145 mod_configure.erl:518 mod_configure.erl:1197
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1527
msgid "Add User"
msgstr "Afegir usuari"
#: mod_configure.erl:147 mod_configure.erl:519 mod_configure.erl:1219
msgid "Delete User"
msgstr "Eliminar Usuari"
#: mod_configure.erl:149 mod_configure.erl:520 mod_configure.erl:1231
msgid "End User Session"
msgstr "Finalitzar Sesió d'Usuari"
#: mod_configure.erl:151 mod_configure.erl:521 mod_configure.erl:1243
#: mod_configure.erl:1255
msgid "Get User Password"
msgstr "Obtenir Contrasenya d'usuari"
#: mod_configure.erl:153 mod_configure.erl:522
msgid "Change User Password"
msgstr "Canviar Contrasenya d'Usuari"
#: mod_configure.erl:155 mod_configure.erl:523 mod_configure.erl:1272
msgid "Get User Last Login Time"
msgstr "Obtenir la última connexió d'Usuari"
#: mod_configure.erl:157 mod_configure.erl:524 mod_configure.erl:1284
msgid "Get User Statistics"
msgstr "Obtenir Estadístiques d'Usuari"
#: mod_configure.erl:159 mod_configure.erl:525
msgid "Get Number of Registered Users"
msgstr "Obtenir Número d'Usuaris Registrats"
#: mod_configure.erl:161 mod_configure.erl:526
msgid "Get Number of Online Users"
msgstr "Obtenir Número d'Usuaris Connectats"
#: mod_configure.erl:163 mod_configure.erl:509 web/ejabberd_web_admin.erl:831
#: web/ejabberd_web_admin.erl:872
msgid "Access Control Lists"
msgstr "Llista de Control d'Accés"
#: mod_configure.erl:165 mod_configure.erl:510 web/ejabberd_web_admin.erl:940
#: web/ejabberd_web_admin.erl:976
msgid "Access Rules"
msgstr "Regles d'Accés"
#: mod_configure.erl:297 mod_configure.erl:499
msgid "User Management"
msgstr "Gestió d'Usuaris"
#: mod_configure.erl:500 web/ejabberd_web_admin.erl:1058
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1462
msgid "Online Users"
msgstr "Usuaris conectats"
#: mod_configure.erl:501
msgid "All Users"
msgstr "Tots els usuaris"
#: mod_configure.erl:502
msgid "Outgoing s2s Connections"
msgstr "Connexions s2s d'eixida"
#: mod_configure.erl:503 web/ejabberd_web_admin.erl:1907
msgid "Running Nodes"
msgstr "Nodes funcionant"
#: mod_configure.erl:504 web/ejabberd_web_admin.erl:1909
msgid "Stopped Nodes"
msgstr "Nodes parats"
#: mod_configure.erl:577 mod_configure.erl:587 web/ejabberd_web_admin.erl:1953
msgid "Modules"
msgstr "Mòduls"
#: mod_configure.erl:578
msgid "Backup Management"
msgstr "Gestió de còpia de seguretat"
#: mod_configure.erl:579
msgid "Import Users From jabberd14 Spool Files"
msgstr "Importar usuaris de jabberd14"
#: mod_configure.erl:699
msgid "To ~s"
msgstr "A ~s"
#: mod_configure.erl:717
msgid "From ~s"
msgstr "De ~s"
#: mod_configure.erl:913
msgid "Database Tables Configuration at "
msgstr "Configuració de la base de dades en "
#: mod_configure.erl:918
msgid "Choose storage type of tables"
msgstr "Selecciona el tipus d'almacenament de les taules"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Disc only copy"
msgstr "Còpia sols en disc"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM and disc copy"
msgstr "Còpia en RAM i disc"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM copy"
msgstr "Còpia en RAM"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Remote copy"
msgstr "Còpia remota"
#: mod_configure.erl:950
msgid "Stop Modules at "
msgstr "Detindre mòduls en "
#: mod_configure.erl:954
msgid "Choose modules to stop"
msgstr "Selecciona mòduls a detindre"
#: mod_configure.erl:969
msgid "Start Modules at "
msgstr "Iniciar mòduls en "
#: mod_configure.erl:973
msgid "Enter list of {Module, [Options]}"
msgstr "Introdueix llista de {mòdul, [opcions]}"
#: mod_configure.erl:974
msgid "List of modules to start"
msgstr "Llista de mòduls a iniciar"
#: mod_configure.erl:983
msgid "Backup to File at "
msgstr "Desar còpia de seguretat a fitxer en "
#: mod_configure.erl:987 mod_configure.erl:1001
msgid "Enter path to backup file"
msgstr "Introdueix ruta al fitxer de còpia de seguretat"
#: mod_configure.erl:988 mod_configure.erl:1002 mod_configure.erl:1016
#: mod_configure.erl:1030
msgid "Path to File"
msgstr "Ruta al fitxer"
#: mod_configure.erl:997
msgid "Restore Backup from File at "
msgstr "Restaura còpia de seguretat des del fitxer en "
#: mod_configure.erl:1011
msgid "Dump Backup to Text File at "
msgstr "Exporta còpia de seguretat a fitxer de text en "
#: mod_configure.erl:1015
msgid "Enter path to text file"
msgstr "Introdueix ruta al fitxer de text"
#: mod_configure.erl:1025
msgid "Import User from File at "
msgstr "Importa usuari des de fitxer en "
#: mod_configure.erl:1029
msgid "Enter path to jabberd14 spool file"
msgstr "Introdueix ruta al fitxer jabberd14 spool"
#: mod_configure.erl:1039
msgid "Import Users from Dir at "
msgstr "Importar usuaris des del directori en "
#: mod_configure.erl:1043
msgid "Enter path to jabberd14 spool dir"
msgstr "Introdueix la ruta al directori de jabberd14 spools"
#: mod_configure.erl:1044
msgid "Path to Dir"
msgstr "Ruta al directori"
#: mod_configure.erl:1060 mod_configure.erl:1105
msgid "Time delay"
msgstr "Temps de retard"
#: mod_configure.erl:1143
msgid "Access Control List Configuration"
msgstr "Configuració de la Llista de Control d'Accés"
#: mod_configure.erl:1147
msgid "Access control lists"
msgstr "Llistes de Control de Accés"
#: mod_configure.erl:1171
msgid "Access Configuration"
msgstr "Configuració d'accesos"
#: mod_configure.erl:1175
msgid "Access rules"
msgstr "Regles d'accés"
#: mod_configure.erl:1200 mod_configure.erl:1222 mod_configure.erl:1234
#: mod_configure.erl:1246 mod_configure.erl:1258 mod_configure.erl:1275
#: mod_configure.erl:1287 mod_configure.erl:1650 mod_configure.erl:1700
#: mod_configure.erl:1721 mod_roster.erl:943 mod_roster_odbc.erl:1060
#: mod_vcard.erl:472 mod_vcard_ldap.erl:554 mod_vcard_odbc.erl:448
msgid "Jabber ID"
msgstr "ID Jabber"
#: mod_configure.erl:1205 mod_configure.erl:1263 mod_configure.erl:1651
#: mod_configure.erl:1863 mod_muc/mod_muc_room.erl:3224 mod_register.erl:235
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1520
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: mod_configure.erl:1210
msgid "Password Verification"
msgstr "Verificació de la Contrasenya"
#: mod_configure.erl:1301
msgid "Number of registered users"
msgstr "Número d'Usuaris Registrats"
#: mod_configure.erl:1315
msgid "Number of online users"
msgstr "Número d'usuaris connectats"
#: mod_configure.erl:1682 web/ejabberd_web_admin.erl:1588
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1743
msgid "Never"
msgstr "Mai"
#: mod_configure.erl:1696 web/ejabberd_web_admin.erl:1601
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1756
msgid "Online"
msgstr "Connectat"
#: mod_configure.erl:1701
msgid "Last login"
msgstr "Últim login"
#: mod_configure.erl:1722
msgid "Roster size"
msgstr "Tamany de la llista"
#: mod_configure.erl:1723
msgid "IP addresses"
msgstr "Adreça IP"
#: mod_configure.erl:1724
msgid "Resources"
msgstr "Recursos"
#: mod_configure.erl:1850
msgid "Administration of "
msgstr "Administració de "
#: mod_configure.erl:1853
msgid "Action on user"
msgstr "Acció en l'usuari"
#: mod_configure.erl:1857
msgid "Edit Properties"
msgstr "Editar propietats"
#: mod_configure.erl:1860 web/ejabberd_web_admin.erl:1769
msgid "Remove User"
msgstr "Eliminar usuari"
#: mod_irc/mod_irc.erl:201 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:196
#: mod_muc/mod_muc.erl:336 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:342
msgid "Access denied by service policy"
msgstr "Accés denegat per la política del servei"
#: mod_irc/mod_irc.erl:401 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:398
msgid "IRC Transport"
msgstr "Transport a IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:428 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:425
msgid "ejabberd IRC module"
msgstr "mòdul ejabberd IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:559 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:568
msgid "You need an x:data capable client to configure mod_irc settings"
msgstr ""
"Necessites un client amb suport x:data per a configurar les opcions de "
"mod_irc"
#: mod_irc/mod_irc.erl:566 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:575
msgid "Registration in mod_irc for "
msgstr "Registre en mod_irc per a"
#: mod_irc/mod_irc.erl:571 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:580
msgid ""
"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for "
"connecting to IRC servers"
msgstr ""
"Introdueix el nom d'usuari, les codificacions de caràcters, els ports i "
"contrasenyes per a utilitzar al connectar als servidors de IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:576 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:585
msgid "IRC Username"
msgstr "Nom d'usuari al IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:586 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:595
msgid ""
"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC "
"servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding"
"\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port "
"~p, empty password."
msgstr ""
"Si vols especificar codificacions de caràcters diferents per a cada servidor "
"IRC emplena aquesta llista amb els valors amb el format '{\"servidor irc\", "
"\"codificació\", port, \"contrasenya\"}'. Aquest servei utilitza per "
"defecte la codificació \"~s\", port ~p, no contrasenya."
#: mod_irc/mod_irc.erl:598 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:607
msgid ""
"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
msgstr ""
"Exemple: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
#: mod_irc/mod_irc.erl:603 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:612
msgid "Connections parameters"
msgstr "Paràmetres de connexió"
#: mod_irc/mod_irc.erl:728 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:757
msgid "Join IRC channel"
msgstr "Entra a canal d'IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:732 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:761
msgid "IRC channel (don't put the first #)"
msgstr "Canal d'IRC (no posis la primera #)"
#: mod_irc/mod_irc.erl:737 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:766
msgid "IRC server"
msgstr "Servidor d'IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:770 mod_irc/mod_irc.erl:774
#: mod_irc/mod_irc_odbc.erl:799 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:803
msgid "Join the IRC channel here."
msgstr "Entra al canal d'IRC aquí."
#: mod_irc/mod_irc.erl:778 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:807
msgid "Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s"
msgstr "Entra al canal d'IRC en aquesta Jabber ID: ~s"
#: mod_irc/mod_irc.erl:863 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:904
msgid "IRC settings"
msgstr "Configuració d'IRC."
#: mod_irc/mod_irc.erl:868 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:909
msgid ""
"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. "
"Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save "
"settings."
msgstr ""
"Introdueix el nom d'usuari i les codificacions de caràcters per a utilitzar "
"als servidors de IRC. Apreta \"Seguent\" per veure més caps per omplir. "
"Apreta \"Completar\" per guardar la configuració. "
#: mod_irc/mod_irc.erl:874 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:915
msgid "IRC username"
msgstr "Nom d'usuari al IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:923 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:964
msgid "Password ~b"
msgstr "Contrasenya ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:928 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:969
msgid "Port ~b"
msgstr "Port ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:933 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:974
msgid "Encoding for server ~b"
msgstr "Codificació pel servidor ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:942 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:983
msgid "Server ~b"
msgstr "Servidor ~b"
#: mod_muc/mod_muc.erl:449 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:456
msgid "Only service administrators are allowed to send service messages"
msgstr ""
"Sols els administradors del servei tenen permís per a enviar missatges de "
"servei"
#: mod_muc/mod_muc.erl:493 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:500
msgid "Room creation is denied by service policy"
msgstr "Se t'ha denegat el crear la sala per política del servei"
#: mod_muc/mod_muc.erl:500 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:507
msgid "Conference room does not exist"
msgstr "La sala de conferències no existeix"
#: mod_muc/mod_muc.erl:582 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:595
msgid "Chatrooms"
msgstr "Sales de xat"
#: mod_muc/mod_muc.erl:712 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:729
msgid "You need a client that supports x:data to register the nickname"
msgstr ""
"Necessites un client amb suport x:data per a poder registrar el Nickname"
#: mod_muc/mod_muc.erl:718 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:735
msgid "Nickname Registration at "
msgstr "Registre del Nickname en "
#: mod_muc/mod_muc.erl:722 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:739
msgid "Enter nickname you want to register"
msgstr "Introdueix el nickname que vols registrar"
#: mod_muc/mod_muc.erl:723 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:740
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3810 mod_roster.erl:944 mod_roster_odbc.erl:1061
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:477 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:453
msgid "Nickname"
msgstr "Nickname"
#: mod_muc/mod_muc.erl:762 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:784
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1064 mod_muc/mod_muc_room.erl:1787
msgid "That nickname is registered by another person"
msgstr "El nickname ja està registrat per una altra persona"
#: mod_muc/mod_muc.erl:788 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:811
msgid "You must fill in field \"Nickname\" in the form"
msgstr "Deus d'omplir el camp \"Nickname\" al formulari"
#: mod_muc/mod_muc.erl:808 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:831
msgid "ejabberd MUC module"
msgstr "mòdul ejabberd MUC"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:374 mod_muc/mod_muc_log.erl:381
msgid "Chatroom configuration modified"
msgstr "Configuració de la sala de xat modificada"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:384
msgid "joins the room"
msgstr "Entrar a la sala"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:387 mod_muc/mod_muc_log.erl:390
msgid "leaves the room"
msgstr "Deixar la sala"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:393 mod_muc/mod_muc_log.erl:396
msgid "has been banned"
msgstr "Has sigut banejat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:399 mod_muc/mod_muc_log.erl:402
msgid "has been kicked"
msgstr "Has sigut expulsat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:405
msgid "has been kicked because of an affiliation change"
msgstr "Has sigut expulsat a causa d'un canvi d'afiliació"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:408
msgid "has been kicked because the room has been changed to members-only"
msgstr "Has sigut expulsat perquè la sala ha canviat a sols membres"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:411
msgid "has been kicked because of a system shutdown"
msgstr "Has sigut expulsat perquè el sistema s'ha apagat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:414
msgid "is now known as"
msgstr "ara es conegut com"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:417 mod_muc/mod_muc_log.erl:688
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2393
msgid " has set the subject to: "
msgstr " ha posat l'assumpte: "
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
msgid "Chatroom is created"
msgstr "La sala s'ha creat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "La sala s'ha destruït"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
msgid "Chatroom is started"
msgstr "La sala s'ha iniciat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "La sala s'ha aturat"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
msgstr "Dilluns"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:460
msgid "Tuesday"
msgstr "Dimarts"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:461
msgid "Wednesday"
msgstr "Dimecres"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:462
msgid "Thursday"
msgstr "Dijous"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:463
msgid "Friday"
msgstr "Divendres"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:464
msgid "Saturday"
msgstr "Dissabte"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:465
msgid "Sunday"
msgstr "Diumenge"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:469
msgid "January"
msgstr "Gener"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:470
msgid "February"
msgstr "Febrer"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:471
msgid "March"
msgstr "Març"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:472
msgid "April"
msgstr "Abril"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:473
msgid "May"
msgstr "Maig"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:474
msgid "June"
msgstr "Juny"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:475
msgid "July"
msgstr "Juliol"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:476
msgid "August"
msgstr "Agost"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:477
msgid "September"
msgstr "Setembre"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:478
msgid "October"
msgstr "Octubre"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:479
msgid "November"
msgstr "Novembre"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:480
msgid "December"
msgstr "Decembre"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:750
msgid "Room Configuration"
msgstr "Configuració de la sala"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:759
msgid "Room Occupants"
msgstr "Nombre d'ocupants"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:174
msgid "Traffic rate limit is exceeded"
msgstr "El llímit de tràfic ha sigut sobrepassat"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:246
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message"
msgstr ""
"Aquest participant ha sigut expulsat de la sala perque ha enviat un missatge "
"d'error"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:255
msgid "It is not allowed to send private messages to the conference"
msgstr "No està permès l'enviament de missatges privats a la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:332
msgid "Please, wait for a while before sending new voice request"
msgstr "Si us plau, espera una mica abans d'enviar una nova petició de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:347
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
msgstr "Les peticions de veu es troben desactivades en aquesta conferència"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:364
msgid "Failed to extract JID from your voice request approval"
msgstr "No s'ha pogut extraure el JID de la teva aprovació de petició de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:393
msgid "Only moderators can approve voice requests"
msgstr "Només els moderadors poden aprovar les peticions de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:408
msgid "Improper message type"
msgstr "Tipus de missatge incorrecte"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:518
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message to "
"another participant"
msgstr ""
"Aquest participant ha sigut expulsat de la sala perque ha enviat un missatge "
"erroni a un altre participant"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:531
msgid "It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\""
msgstr "No està permés enviar missatges del tipus \"groupchat\""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:543 mod_muc/mod_muc_room.erl:611
msgid "Recipient is not in the conference room"
msgstr "El receptor no està en la sala de conferència"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:564 mod_muc/mod_muc_room.erl:585
msgid "It is not allowed to send private messages"
msgstr "No està permés enviar missatges privats"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:576 mod_muc/mod_muc_room.erl:956
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:4040
msgid "Only occupants are allowed to send messages to the conference"
msgstr "Sols els ocupants poden enviar missatges a la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:634
msgid "Only occupants are allowed to send queries to the conference"
msgstr "Sols els ocupants poden enviar sol·licituds a la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:646
msgid "Queries to the conference members are not allowed in this room"
msgstr ""
" En aquesta sala no es permeten sol·licituds als membres de la conferència"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:932
msgid ""
"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this "
"room"
msgstr ""
"Només els moderadors i participants poden canviar l'assumpte d'aquesta sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:937
msgid "Only moderators are allowed to change the subject in this room"
msgstr "Només els moderadors poden canviar l'assumpte d'aquesta sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:947
msgid "Visitors are not allowed to send messages to all occupants"
msgstr "Els visitants no poden enviar missatges a tots els ocupants"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1021
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error presence"
msgstr ""
"Aquest participant ha sigut expulsat de la sala perque ha enviat un error de "
"presencia"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1040
msgid "Visitors are not allowed to change their nicknames in this room"
msgstr "Els visitants no tenen permés canviar el seus Nicknames en esta sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1053 mod_muc/mod_muc_room.erl:1779
msgid "That nickname is already in use by another occupant"
msgstr "El Nickname està siguent utilitzat per una altra persona"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1768
msgid "You have been banned from this room"
msgstr "Has sigut bloquejat en aquesta sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1771
msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Necessites ser membre d'aquesta sala per a poder entrar"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1807
msgid "This room is not anonymous"
msgstr "Aquesta sala no és anònima"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1833
msgid "A password is required to enter this room"
msgstr "Es necessita contrasenya per a entrar en aquesta sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1855 mod_register.erl:246
msgid "Too many CAPTCHA requests"
msgstr "Massa peticions de CAPTCHA"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1864 mod_register.erl:251
msgid "Unable to generate a CAPTCHA"
msgstr "No s'ha pogut generar un CAPTCHA"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1874
msgid "Incorrect password"
msgstr "Contrasenya incorrecta"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2448
msgid "Administrator privileges required"
msgstr "Es necessita tenir privilegis d'administrador"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2463
msgid "Moderator privileges required"
msgstr "Es necessita tenir privilegis de moderador"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2619
msgid "Jabber ID ~s is invalid"
msgstr "El Jabber ID ~s no és vàlid"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2633
msgid "Nickname ~s does not exist in the room"
msgstr "El Nickname ~s no existeix a la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2659 mod_muc/mod_muc_room.erl:3049
msgid "Invalid affiliation: ~s"
msgstr "Afiliació invàlida: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2713
msgid "Invalid role: ~s"
msgstr "Rol invàlid: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3026 mod_muc/mod_muc_room.erl:3062
msgid "Owner privileges required"
msgstr "Es requerixen privilegis de propietari de la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3195
msgid "Configuration of room ~s"
msgstr "Configuració de la sala ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3200
msgid "Room title"
msgstr "Títol de la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3203 mod_muc/mod_muc_room.erl:3692
msgid "Room description"
msgstr "Descripció de la sala:"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3210
msgid "Make room persistent"
msgstr "Crear una sala persistent"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3215
msgid "Make room public searchable"
msgstr "Crear una sala pública"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3218
msgid "Make participants list public"
msgstr "Crear una llista de participants pública"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3221
msgid "Make room password protected"
msgstr "Crear una sala amb contrasenya"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3232
msgid "Maximum Number of Occupants"
msgstr "Número màxim d'ocupants"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3239
msgid "No limit"
msgstr "Sense Llímit"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3250
msgid "Present real Jabber IDs to"
msgstr "Presentar Jabber ID's reals a"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3258 mod_muc/mod_muc_room.erl:3292
msgid "moderators only"
msgstr "només moderadors"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3260 mod_muc/mod_muc_room.erl:3294
msgid "anyone"
msgstr "qualsevol"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3262
msgid "Make room members-only"
msgstr "Crear una sala de \"només membres\""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3265
msgid "Make room moderated"
msgstr "Crear una sala moderada"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3268
msgid "Default users as participants"
msgstr "Els usuaris són participants per defecte"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3271
msgid "Allow users to change the subject"
msgstr "Permetre que els usuaris canviin el tema"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3274
msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Permetre que els usuaris envien missatges privats"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3279
msgid "Allow visitors to send private messages to"
msgstr "Permetre als visitants enviar missatges privats a"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3290
msgid "nobody"
msgstr "ningú"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3296
msgid "Allow users to query other users"
msgstr "Permetre que els usuaris fagen peticions a altres usuaris"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3299
msgid "Allow users to send invites"
msgstr "Permetre que els usuaris envien invitacions"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3302
msgid "Allow visitors to send status text in presence updates"
msgstr ""
"Permetre als visitants enviar text d'estat en les actualitzacions de "
"presència"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3305
msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Permetre als visitants canviar el Nickname"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3308
msgid "Allow visitors to send voice requests"
msgstr "Permetre als visitants enviar peticions de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3311
msgid "Minimum interval between voice requests (in seconds)"
msgstr "Interval mínim entre peticions de veu (en segons)"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3317
msgid "Make room CAPTCHA protected"
msgstr "Crear una sala protegida per CAPTCHA"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3322
msgid "Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge"
msgstr "Excloure Jabber IDs de la comprovació CAPTCHA"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3329
msgid "Enable logging"
msgstr "Habilitar el registre de la conversa"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3337
msgid "You need an x:data capable client to configure room"
msgstr "Necessites un client amb suport x:data per a configurar la sala"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3694
msgid "Number of occupants"
msgstr "Número d'ocupants"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3750
msgid "private, "
msgstr "privat"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3799
msgid "Voice request"
msgstr "Petició de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3803
msgid "Either approve or decline the voice request."
msgstr "Aprova o denega la petició de veu"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3809
msgid "User JID"
msgstr "JID del usuari "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3811
msgid "Grant voice to this person?"
msgstr "Concedir veu a aquesta persona?"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3960
msgid "~s invites you to the room ~s"
msgstr "~s et convida a la sala ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3969
msgid "the password is"
msgstr "la contrasenya és"
#: mod_offline.erl:510 mod_offline_odbc.erl:352
msgid ""
"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded."
msgstr "La cua de missatges offline és plena. El missatge ha sigut descartat"
#: mod_offline.erl:560 mod_offline_odbc.erl:408
msgid "~s's Offline Messages Queue"
msgstr "~s's cua de missatges offline"
#: mod_offline.erl:563 mod_offline_odbc.erl:411 mod_roster.erl:987
#: mod_roster_odbc.erl:1104 mod_shared_roster.erl:901
#: mod_shared_roster.erl:1010 mod_shared_roster_odbc.erl:930
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1039 web/ejabberd_web_admin.erl:833
#: web/ejabberd_web_admin.erl:874 web/ejabberd_web_admin.erl:942
#: web/ejabberd_web_admin.erl:978 web/ejabberd_web_admin.erl:1019
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1508 web/ejabberd_web_admin.erl:1760
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1931 web/ejabberd_web_admin.erl:1963
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2031 web/ejabberd_web_admin.erl:2135
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2160 web/ejabberd_web_admin.erl:2248
msgid "Submitted"
msgstr "Enviat"
#: mod_offline.erl:571
msgid "Time"
msgstr "Data"
#: mod_offline.erl:572
msgid "From"
msgstr "De"
#: mod_offline.erl:573
msgid "To"
msgstr "Per a"
#: mod_offline.erl:574 mod_offline_odbc.erl:419
msgid "Packet"
msgstr "Paquet"
#: mod_offline.erl:587 mod_offline_odbc.erl:432 mod_shared_roster.erl:908
#: mod_shared_roster_odbc.erl:937 web/ejabberd_web_admin.erl:882
#: web/ejabberd_web_admin.erl:986
msgid "Delete Selected"
msgstr "Eliminar els seleccionats"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
msgid "Offline Messages:"
msgstr "Missatges fora de línia:"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
msgid "Remove All Offline Messages"
msgstr "Eliminar tots els missatges offline"
#: mod_proxy65/mod_proxy65_service.erl:213
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "mòdul ejabberd SOCKS5 Bytestreams"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1120 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:929
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publicar-subscriure't"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1214 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1025
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Mòdul ejabberd Publicar-Subscriure"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1497 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1312
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Petició de subscriptor PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1499 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1314
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Tria si aprova aquesta entitat de subscripció"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1320
msgid "Node ID"
msgstr "ID del Node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1510 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1325
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Adreça del Subscriptor"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1516 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1331
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Permetre que aquesta Jabber ID es puga subscriure a aquest node pubsub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3474 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3287
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Enviar payloads junt a les notificacions d'events"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3475 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3288
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Entrega de notificacions d'events"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3476 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3289
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Notificar subscriptors quan canvia la configuració del node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3477 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3290
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Notificar subscriptors quan el node és eliminat"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3478 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3291
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Notificar subscriptors quan els elements són eliminats del node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3479 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3292
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Persistir elements al guardar"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3480 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3293
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Un nom per al node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3481 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3294
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Màxim # d'elements que persistixen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3482 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3295
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Permetre subscripcions"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3483 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3296
msgid "Specify the access model"
msgstr "Especificar el model d'accés"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3486 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3299
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Llista de grups que tenen permés subscriures"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3487 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3300
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Especificar el model del publicant"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3489 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3302
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Eliminar tots els elements quan el publicant relevant es desconnecti"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3490 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3303
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Especifica el tipus de missatge d'event"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3305
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Màxim tamany del payload en bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3306
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Quan s'ha enviat l'última publicació"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3308
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Sols enviar notificacions als usuaris disponibles"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3309
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Les col.leccions amb les que un node està afiliat"
#: mod_register.erl:193
msgid "The CAPTCHA verification has failed"
msgstr "La verificació CAPTCHA ha fallat"
#: mod_register.erl:220
msgid "You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register"
msgstr ""
"Necessites un client amb suport x:data i de CAPTCHA para poder registrar-te"
#: mod_register.erl:226 mod_register.erl:265
msgid "Choose a username and password to register with this server"
msgstr "Tria nom d'usuari i contrasenya per a registrar-te en aquest servidor"
#: mod_register.erl:230 mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1515 web/ejabberd_web_admin.erl:1572
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: mod_register.erl:316 mod_register.erl:361
msgid "The password is too weak"
msgstr "La contrasenya és massa simple"
#: mod_register.erl:365
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
msgstr "Els usuaris no tenen permís per a crear comptes tan depresa"
#: mod_roster.erl:938 mod_roster_odbc.erl:1055 web/ejabberd_web_admin.erl:1701
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1886 web/ejabberd_web_admin.erl:1897
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2219
msgid "None"
msgstr "Cap"
#: mod_roster.erl:945 mod_roster_odbc.erl:1062
msgid "Subscription"
msgstr "Subscripció"
#: mod_roster.erl:946 mod_roster_odbc.erl:1063
msgid "Pending"
msgstr "Pendent"
#: mod_roster.erl:947 mod_roster_odbc.erl:1064
msgid "Groups"
msgstr "Grups"
#: mod_roster.erl:974 mod_roster_odbc.erl:1091
msgid "Validate"
msgstr "Validar"
#: mod_roster.erl:982 mod_roster_odbc.erl:1099
msgid "Remove"
msgstr "Borrar"
#: mod_roster.erl:985 mod_roster_odbc.erl:1102
msgid "Roster of "
msgstr "Llista de contactes de "
#: mod_roster.erl:988 mod_roster_odbc.erl:1105 mod_shared_roster.erl:902
#: mod_shared_roster.erl:1011 mod_shared_roster_odbc.erl:931
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1040 web/ejabberd_web_admin.erl:834
#: web/ejabberd_web_admin.erl:875 web/ejabberd_web_admin.erl:943
#: web/ejabberd_web_admin.erl:979 web/ejabberd_web_admin.erl:1020
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1509 web/ejabberd_web_admin.erl:1761
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1932 web/ejabberd_web_admin.erl:2136
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2161
msgid "Bad format"
msgstr "Format erroni"
#: mod_roster.erl:995 mod_roster_odbc.erl:1112
msgid "Add Jabber ID"
msgstr "Afegir Jabber ID"
#: mod_roster.erl:1094 mod_roster_odbc.erl:1211
msgid "Roster"
msgstr "Llista de contactes"
#: mod_shared_roster.erl:857 mod_shared_roster.erl:899
#: mod_shared_roster.erl:1007 mod_shared_roster_odbc.erl:886
#: mod_shared_roster_odbc.erl:928 mod_shared_roster_odbc.erl:1036
msgid "Shared Roster Groups"
msgstr "Grups de contactes compartits"
#: mod_shared_roster.erl:895 mod_shared_roster_odbc.erl:924
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1365 web/ejabberd_web_admin.erl:2461
msgid "Add New"
msgstr "Afegir nou"
#: mod_shared_roster.erl:978 mod_shared_roster_odbc.erl:1007
msgid "Name:"
msgstr "Nom:"
#: mod_shared_roster.erl:983 mod_shared_roster_odbc.erl:1012
msgid "Description:"
msgstr "Descripció:"
#: mod_shared_roster.erl:991 mod_shared_roster_odbc.erl:1020
msgid "Members:"
msgstr "Membre:"
#: mod_shared_roster.erl:999 mod_shared_roster_odbc.erl:1028
msgid "Displayed Groups:"
msgstr "Mostrar grups:"
#: mod_shared_roster.erl:1008 mod_shared_roster_odbc.erl:1037
msgid "Group "
msgstr "Grup "
#: mod_shared_roster.erl:1017 mod_shared_roster_odbc.erl:1046
#: web/ejabberd_web_admin.erl:840 web/ejabberd_web_admin.erl:884
#: web/ejabberd_web_admin.erl:949 web/ejabberd_web_admin.erl:1026
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2017
msgid "Submit"
msgstr "Enviar"
#: mod_vcard.erl:165 mod_vcard_ldap.erl:238 mod_vcard_odbc.erl:129
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Servidor Erlang Jabber"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:478 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:454
msgid "Birthday"
msgstr "Aniversari"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:480 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:456
msgid "City"
msgstr "Ciutat"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:479 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:455
msgid "Country"
msgstr "Pais"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:481 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:457
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:476 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:452
msgid "Family Name"
msgstr "Cognom"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid ""
"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of "
"field to match substring)"
msgstr ""
"Emplena el formulari per a buscar usuaris Jabber. Afegix * al final d'un "
"camp per a buscar subcadenes."
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:473 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:449
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:475 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:451
msgid "Middle Name"
msgstr "Segon nom"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:474 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:450 web/ejabberd_web_admin.erl:2006
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:482 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:458
msgid "Organization Name"
msgstr "Nom de la organizació"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:483 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:459
msgid "Organization Unit"
msgstr "Unitat de la organizació"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "Search users in "
msgstr "Cerca usuaris en "
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "You need an x:data capable client to search"
msgstr "Necessites un client amb suport x:data per a poder buscar"
#: mod_vcard.erl:389 mod_vcard_ldap.erl:487 mod_vcard_odbc.erl:367
msgid "vCard User Search"
msgstr "Recerca de vCard d'usuari"
#: mod_vcard.erl:445 mod_vcard_ldap.erl:541 mod_vcard_odbc.erl:421
msgid "ejabberd vCard module"
msgstr "Mòdul ejabberd vCard"
#: mod_vcard.erl:469 mod_vcard_ldap.erl:551 mod_vcard_odbc.erl:445
msgid "Search Results for "
msgstr "Resultat de la búsqueda"
#: mod_vcard_ldap.erl:462
msgid "Fill in fields to search for any matching Jabber User"
msgstr "Emplena camps per a buscar usuaris Jabber que concorden"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:193 web/ejabberd_web_admin.erl:203
#: web/ejabberd_web_admin.erl:219 web/ejabberd_web_admin.erl:229
msgid "Unauthorized"
msgstr "No autoritzat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:286 web/ejabberd_web_admin.erl:303
msgid "ejabberd Web Admin"
msgstr "Web d'administració del ejabberd"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:769 web/ejabberd_web_admin.erl:780
msgid "Administration"
msgstr "Administració"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:878 web/ejabberd_web_admin.erl:982
msgid "Raw"
msgstr "en format text"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1017
msgid "~s access rule configuration"
msgstr "Configuració de les Regles d'Accés ~s"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1035
msgid "Virtual Hosts"
msgstr "Hosts virtuals"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1043 web/ejabberd_web_admin.erl:1050
msgid "Users"
msgstr "Usuaris"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1078
msgid "Users Last Activity"
msgstr "Última activitat d'usuari"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1080
msgid "Period: "
msgstr "Període: "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1090
msgid "Last month"
msgstr "Últim mes"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1091
msgid "Last year"
msgstr "Últim any"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1092
msgid "All activity"
msgstr "Tota l'activitat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1094
msgid "Show Ordinary Table"
msgstr "Mostrar Taula Ordinaria"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1096
msgid "Show Integral Table"
msgstr "Mostrar Taula Integral"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1105 web/ejabberd_web_admin.erl:1939
msgid "Statistics"
msgstr "Estadístiques"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1117
msgid "Not Found"
msgstr "No Trobat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1134
msgid "Node not found"
msgstr "Node no trobat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1460
msgid "Host"
msgstr "Host"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1461
msgid "Registered Users"
msgstr "Usuaris registrats"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1573
msgid "Offline Messages"
msgstr "Missatges offline"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1574 web/ejabberd_web_admin.erl:1767
msgid "Last Activity"
msgstr "Última activitat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1659 web/ejabberd_web_admin.erl:1675
msgid "Registered Users:"
msgstr "Usuaris registrats:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1661 web/ejabberd_web_admin.erl:1677
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2192
msgid "Online Users:"
msgstr "Usuaris en línia:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1663
msgid "Outgoing s2s Connections:"
msgstr "Connexions d'eixida s2s"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1665
msgid "Outgoing s2s Servers:"
msgstr "Servidors d'eixida de s2s"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1734 web/mod_register_web.erl:175
#: web/mod_register_web.erl:372 web/mod_register_web.erl:381
#: web/mod_register_web.erl:411
msgid "Change Password"
msgstr "Canviar Contrasenya"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1758
msgid "User "
msgstr "Usuari "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1765
msgid "Connected Resources:"
msgstr "Recursos connectats:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1766 web/mod_register_web.erl:227
#: web/mod_register_web.erl:519
msgid "Password:"
msgstr "Contrasenya:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1828
msgid "No Data"
msgstr "No hi ha dades"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1906
msgid "Nodes"
msgstr "Nodes"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1929 web/ejabberd_web_admin.erl:1951
msgid "Node "
msgstr "Node "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1938
msgid "Listened Ports"
msgstr "Ports a l'escolta"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1940 web/ejabberd_web_admin.erl:2260
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2448
msgid "Update"
msgstr "Actualitzar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1943 web/ejabberd_web_admin.erl:2569
msgid "Restart"
msgstr "Reiniciar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1945 web/ejabberd_web_admin.erl:2571
msgid "Stop"
msgstr "Detindre"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1959
msgid "RPC Call Error"
msgstr "Error de cridada RPC"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2000
msgid "Database Tables at "
msgstr "Taules de la base de dades en "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2007
msgid "Storage Type"
msgstr "Tipus d'emmagatzematge"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2008
msgid "Elements"
msgstr "Elements"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2009
msgid "Memory"
msgstr "Memòria"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2032 web/ejabberd_web_admin.erl:2137
msgid "Error"
msgstr "Error"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2034
msgid "Backup of "
msgstr "Còpia de seguretat de "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2036
msgid ""
"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. "
"If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database "
"separately."
msgstr ""
"Recorda que aquestes opcions només fan còpia de seguretat de la base de "
"dades Mnesia. Si estàs utilitzant el mòdul d'ODBC també deus de fer una "
"còpia de seguretat de la base de dades de SQL a part."
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2041
msgid "Store binary backup:"
msgstr "Guardar una còpia de seguretat binària:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2045 web/ejabberd_web_admin.erl:2052
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2060 web/ejabberd_web_admin.erl:2067
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2074 web/ejabberd_web_admin.erl:2081
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2088 web/ejabberd_web_admin.erl:2096
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2103 web/ejabberd_web_admin.erl:2110
msgid "OK"
msgstr "Acceptar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2048
msgid "Restore binary backup immediately:"
msgstr "Restaurar una còpia de seguretat binària ara mateix."
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2056
msgid ""
"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):"
msgstr ""
"Restaurar una còpia de seguretat binària després de reiniciar el ejabberd "
"(requereix menys memòria:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2063
msgid "Store plain text backup:"
msgstr "Guardar una còpia de seguretat en format de text pla:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2070
msgid "Restore plain text backup immediately:"
msgstr "Restaurar una còpia de seguretat en format de text pla ara mateix:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2077
msgid "Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):"
msgstr "Importar dades d'usuaris des d'un arxiu PIEFXIS (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2084
msgid "Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr ""
"Exportar dades de tots els usuaris del servidor a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2091
msgid "Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr "Exportar dades d'usuaris d'un host a arxius PIEFXIS (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2099
msgid "Import user data from jabberd14 spool file:"
msgstr "Importar dades d'usuaris de l'arxiu de spool de jabberd14"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2106
msgid "Import users data from jabberd14 spool directory:"
msgstr "Importar dades d'usuaris del directori de spool de jabberd14:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2132
msgid "Listened Ports at "
msgstr "Ports a la escolta en "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2157
msgid "Modules at "
msgstr "Mòduls en "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2183
msgid "Statistics of ~p"
msgstr "Estadístiques de ~p"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2186
msgid "Uptime:"
msgstr "Temps en marxa"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2189
msgid "CPU Time:"
msgstr "Temps de CPU"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2195
msgid "Transactions Committed:"
msgstr "Transaccions Realitzades:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2198
msgid "Transactions Aborted:"
msgstr "Transaccions Avortades"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2201
msgid "Transactions Restarted:"
msgstr "Transaccions reiniciades"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2204
msgid "Transactions Logged:"
msgstr "Transaccions registrades"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2246
msgid "Update "
msgstr "Actualitzar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2254
msgid "Update plan"
msgstr "Pla d'actualització"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2255
msgid "Modified modules"
msgstr "Mòduls modificats"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2256
msgid "Update script"
msgstr "Script d'actualització"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2257
msgid "Low level update script"
msgstr "Script d'actualització de baix nivell"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2258
msgid "Script check"
msgstr "Comprovar script"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2426
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2427
msgid "IP"
msgstr "IP"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2428
msgid "Protocol"
msgstr "Protocol"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2429 web/ejabberd_web_admin.erl:2556
msgid "Module"
msgstr "Mòdul"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2430 web/ejabberd_web_admin.erl:2557
msgid "Options"
msgstr "Opcions"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2450
msgid "Delete"
msgstr "Eliminar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2579
msgid "Start"
msgstr "Iniciar"
#: web/mod_register_web.erl:104
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr "El teu compte Jabber ha sigut creat correctament."
#: web/mod_register_web.erl:107
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr "Hi ha hagut un error creant el compte: "
#: web/mod_register_web.erl:115
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr "El teu compte Jabber ha sigut esborrat correctament."
#: web/mod_register_web.erl:118
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr "Hi ha hagut un error esborrant el compte: "
#: web/mod_register_web.erl:128
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr "La contrasenya del teu compte Jabber s'ha canviat correctament."
#: web/mod_register_web.erl:131
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr "Hi ha hagut un error canviant la contrasenya: "
#: web/mod_register_web.erl:163 web/mod_register_web.erl:172
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr "Registre de compte Jabber"
#: web/mod_register_web.erl:174 web/mod_register_web.erl:192
#: web/mod_register_web.erl:201
msgid "Register a Jabber account"
msgstr "Registrar un compte Jabber"
#: web/mod_register_web.erl:176 web/mod_register_web.erl:493
#: web/mod_register_web.erl:502
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr "Anul·lar el registre d'un compte Jabber"
#: web/mod_register_web.erl:203
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet crear un compte Jabber en aquest servidor Jabber. El "
"teu JID (Jabber IDentifier; Identificador Jabber) tindrà aquesta forma: "
"usuari@servidor. Si us plau, llegeix amb cura les instruccions per emplenar "
"correctament els camps."
#: web/mod_register_web.erl:212 web/mod_register_web.erl:386
#: web/mod_register_web.erl:509
msgid "Username:"
msgstr "Nom d'usuari:"
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
"Això no distingeix majúscules de minúscules: macbeth es el mateix que "
"MacBeth i Macbeth."
#: web/mod_register_web.erl:218
msgid "Characters not allowed:"
msgstr "Caràcters no permesos:"
#: web/mod_register_web.erl:222 web/mod_register_web.erl:391
#: web/mod_register_web.erl:514
msgid "Server:"
msgstr "Servidor:"
#: web/mod_register_web.erl:232
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
"No li donis la teva contrasenya a ningú, ni tan sols als administradors del "
"servidor Jabber."
#: web/mod_register_web.erl:234
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr ""
"Podràs canviar la teva contrasenya més endavant utilitzant un client Jabber."
#: web/mod_register_web.erl:235
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that "
"feature only if you trust your computer is safe."
msgstr ""
"Alguns clients Jabber poden emmagatzemar la teva contrasenya al teu "
"ordinador. Fes servir aquesta característica només si saps que el teu "
"ordinador és segur."
#: web/mod_register_web.erl:237
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
msgstr ""
"Memoritza la teva contrasenya, o escriu-la en un paper guardat a un lloc "
"segur.A Jabber no hi ha una forma automatitzada de recuperar la teva "
"contrasenya si la oblides."
#: web/mod_register_web.erl:242 web/mod_register_web.erl:406
msgid "Password Verification:"
msgstr "Verificació de la Contrasenya:"
#: web/mod_register_web.erl:250
msgid "Register"
msgstr "Registrar"
#: web/mod_register_web.erl:396
msgid "Old Password:"
msgstr "Antiga contrasenya:"
#: web/mod_register_web.erl:401
msgid "New Password:"
msgstr "Nova Contrasenya:"
#: web/mod_register_web.erl:504
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet anul·lar el registre d'un compte Jabber en aquest "
"servidor Jabber."
#: web/mod_register_web.erl:524
msgid "Unregister"
msgstr "Anul·lar el registre"
#, fuzzy
#~ msgid "Captcha test failed"
#~ msgstr "El CAPTCHA es vàlid."