xmpp.chapril.org-ejabberd/priv/msgs/sv.po

1863 lines
52 KiB
Plaintext

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"Last-Translator: Gustaf Alströmer\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Swedish (svenska)\n"
"X-Additional-Translator: Thore Alstromer\n"
"X-Additional-Translator: Heysan\n"
"X-Additional-Translator: Magnus Henoch\n"
"X-Additional-Translator: Jonas Ådahl\n"
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Du måste använda STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Ingen resurs angiven"
#: ejabberd_c2s.erl:1197
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Ersatt av ny anslutning"
#: ejabberd_c2s.erl:1885
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:96 ejabberd_captcha.erl:152 ejabberd_captcha.erl:178
msgid "Enter the text you see"
msgstr "Skriv in sökväg till textfil"
#: ejabberd_captcha.erl:101
msgid "Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s"
msgstr ""
"Dina meddelanden till ~s är blockerade. För att avblockera dem, gå till ~s"
#: ejabberd_captcha.erl:134
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:146
msgid "CAPTCHA web page"
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:307
msgid "The CAPTCHA is valid."
msgstr "Din CAPTCHA är godkänd."
#: mod_adhoc.erl:95 mod_adhoc.erl:125 mod_adhoc.erl:143 mod_adhoc.erl:161
msgid "Commands"
msgstr "Kommandon"
#: mod_adhoc.erl:149 mod_adhoc.erl:243
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: mod_adhoc.erl:260
msgid "Pong"
msgstr "Pong"
#: mod_announce.erl:507 mod_announce_odbc.erl:499
msgid "Really delete message of the day?"
msgstr "Verkligen ta bort dagens meddelanden?"
#: mod_announce.erl:515 mod_announce_odbc.erl:507 mod_configure.erl:1083
#: mod_configure.erl:1128
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"
#: mod_announce.erl:520 mod_announce_odbc.erl:512 mod_configure.erl:1088
#: mod_configure.erl:1133
msgid "Message body"
msgstr "Meddelande kropp"
#: mod_announce.erl:600 mod_announce_odbc.erl:592
msgid "No body provided for announce message"
msgstr "Ingen kropp behövs för dessa meddelanden"
#: mod_announce.erl:635 mod_announce_odbc.erl:627
msgid "Announcements"
msgstr "Meddelanden"
#: mod_announce.erl:637 mod_announce_odbc.erl:629
msgid "Send announcement to all users"
msgstr "Sänd meddelanden till alla användare"
#: mod_announce.erl:639 mod_announce_odbc.erl:631
msgid "Send announcement to all users on all hosts"
msgstr "Sänd meddelanden till alla användare på alla värdar"
#: mod_announce.erl:641 mod_announce_odbc.erl:633
msgid "Send announcement to all online users"
msgstr "Sänd meddelanden till alla inloggade användare"
#: mod_announce.erl:643 mod_announce_odbc.erl:635 mod_configure.erl:1078
#: mod_configure.erl:1123
msgid "Send announcement to all online users on all hosts"
msgstr "Sänd meddelanden till alla inloggade användare på alla värdar"
#: mod_announce.erl:645 mod_announce_odbc.erl:637
msgid "Set message of the day and send to online users"
msgstr "Sätt dagens status meddelande och skicka till alla användare"
#: mod_announce.erl:647 mod_announce_odbc.erl:639
msgid "Set message of the day on all hosts and send to online users"
msgstr ""
"Sätt dagens status meddelande pa alla värdar och skicka till alla användare"
#: mod_announce.erl:649 mod_announce_odbc.erl:641
msgid "Update message of the day (don't send)"
msgstr "Uppdatera dagens status meddelande (skicka inte)"
#: mod_announce.erl:651 mod_announce_odbc.erl:643
msgid "Update message of the day on all hosts (don't send)"
msgstr "Uppdatera dagens status meddelande på alla värdar (skicka inte)"
#: mod_announce.erl:653 mod_announce_odbc.erl:645
msgid "Delete message of the day"
msgstr "Ta bort dagens meddelande"
#: mod_announce.erl:655 mod_announce_odbc.erl:647
msgid "Delete message of the day on all hosts"
msgstr "Ta bort dagens meddelande på alla värdar"
#: mod_configure.erl:114 mod_configure.erl:274 mod_configure.erl:296
#: mod_configure.erl:498
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"
#: mod_configure.erl:125 mod_configure.erl:576 web/ejabberd_web_admin.erl:1936
msgid "Database"
msgstr "Databas"
#: mod_configure.erl:127 mod_configure.erl:595
msgid "Start Modules"
msgstr "Starta moduler"
#: mod_configure.erl:129 mod_configure.erl:596
msgid "Stop Modules"
msgstr "Stanna moduler"
#: mod_configure.erl:131 mod_configure.erl:604 web/ejabberd_web_admin.erl:1937
msgid "Backup"
msgstr "Säkerhetskopiera"
#: mod_configure.erl:133 mod_configure.erl:605
msgid "Restore"
msgstr "Återställ"
#: mod_configure.erl:135 mod_configure.erl:606
msgid "Dump to Text File"
msgstr "Dumpa till textfil"
#: mod_configure.erl:137 mod_configure.erl:615
msgid "Import File"
msgstr "Importera fil"
#: mod_configure.erl:139 mod_configure.erl:616
msgid "Import Directory"
msgstr "Importera katalog"
#: mod_configure.erl:141 mod_configure.erl:581 mod_configure.erl:1057
msgid "Restart Service"
msgstr "Starta om servicen"
#: mod_configure.erl:143 mod_configure.erl:582 mod_configure.erl:1102
msgid "Shut Down Service"
msgstr "Stäng ner servicen"
#: mod_configure.erl:145 mod_configure.erl:518 mod_configure.erl:1197
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1527
msgid "Add User"
msgstr "Lägg till användare"
#: mod_configure.erl:147 mod_configure.erl:519 mod_configure.erl:1219
msgid "Delete User"
msgstr "Ta bort användare"
#: mod_configure.erl:149 mod_configure.erl:520 mod_configure.erl:1231
msgid "End User Session"
msgstr "Avsluta användarsession"
#: mod_configure.erl:151 mod_configure.erl:521 mod_configure.erl:1243
#: mod_configure.erl:1255
msgid "Get User Password"
msgstr "Hämta användarlösenord"
#: mod_configure.erl:153 mod_configure.erl:522
msgid "Change User Password"
msgstr "Andra användarlösenord"
#: mod_configure.erl:155 mod_configure.erl:523 mod_configure.erl:1272
msgid "Get User Last Login Time"
msgstr "Hämta användarens senast inloggade tid"
#: mod_configure.erl:157 mod_configure.erl:524 mod_configure.erl:1284
msgid "Get User Statistics"
msgstr "Hämta användarstatistik"
#: mod_configure.erl:159 mod_configure.erl:525
msgid "Get Number of Registered Users"
msgstr "Hämta antal registrerade användare"
#: mod_configure.erl:161 mod_configure.erl:526
msgid "Get Number of Online Users"
msgstr "Hämta antal inloggade användare"
#: mod_configure.erl:163 mod_configure.erl:509 web/ejabberd_web_admin.erl:831
#: web/ejabberd_web_admin.erl:872
msgid "Access Control Lists"
msgstr "ACL"
#: mod_configure.erl:165 mod_configure.erl:510 web/ejabberd_web_admin.erl:940
#: web/ejabberd_web_admin.erl:976
msgid "Access Rules"
msgstr "Åtkomstregler"
#: mod_configure.erl:297 mod_configure.erl:499
msgid "User Management"
msgstr "Användarmanagement"
#: mod_configure.erl:500 web/ejabberd_web_admin.erl:1058
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1462
msgid "Online Users"
msgstr "Anslutna användare"
#: mod_configure.erl:501
msgid "All Users"
msgstr "Alla användare"
#: mod_configure.erl:502
msgid "Outgoing s2s Connections"
msgstr "Utgaende s2s anslutning"
#: mod_configure.erl:503 web/ejabberd_web_admin.erl:1907
msgid "Running Nodes"
msgstr "Körande noder"
#: mod_configure.erl:504 web/ejabberd_web_admin.erl:1909
msgid "Stopped Nodes"
msgstr "Stannade noder"
#: mod_configure.erl:577 mod_configure.erl:587 web/ejabberd_web_admin.erl:1953
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"
#: mod_configure.erl:578
msgid "Backup Management"
msgstr "Hantera säkerhetskopior"
#: mod_configure.erl:579
msgid "Import Users From jabberd14 Spool Files"
msgstr "Importera användare från jabberd14 Spool filer"
#: mod_configure.erl:699
msgid "To ~s"
msgstr "Till ~s"
#: mod_configure.erl:717
msgid "From ~s"
msgstr "Från ~s"
#: mod_configure.erl:913
msgid "Database Tables Configuration at "
msgstr "Databastabellers konfiguration"
#: mod_configure.erl:918
msgid "Choose storage type of tables"
msgstr "Välj lagringstyp för tabeller"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Disc only copy"
msgstr "Endast diskkopia"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM and disc copy"
msgstr "RAM- och diskkopia"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM copy"
msgstr "RAM-kopia"
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Remote copy"
msgstr "Sparas inte lokalt"
#: mod_configure.erl:950
msgid "Stop Modules at "
msgstr "Stoppa moduler på "
#: mod_configure.erl:954
msgid "Choose modules to stop"
msgstr "Välj vilka moduler som skall stoppas"
#: mod_configure.erl:969
msgid "Start Modules at "
msgstr "Starta moduler på "
#: mod_configure.erl:973
msgid "Enter list of {Module, [Options]}"
msgstr "Skriv in en lista av {Module, [Options]}"
#: mod_configure.erl:974
msgid "List of modules to start"
msgstr "Lista av moduler som skall startas"
#: mod_configure.erl:983
msgid "Backup to File at "
msgstr "Säkerhetskopiera till fil på "
#: mod_configure.erl:987 mod_configure.erl:1001
msgid "Enter path to backup file"
msgstr "Skriv in sökväg till fil för säkerhetskopia"
#: mod_configure.erl:988 mod_configure.erl:1002 mod_configure.erl:1016
#: mod_configure.erl:1030
msgid "Path to File"
msgstr "Sökväg till fil"
#: mod_configure.erl:997
msgid "Restore Backup from File at "
msgstr "Återställ säkerhetskopia från fil på "
#: mod_configure.erl:1011
msgid "Dump Backup to Text File at "
msgstr "Dumpa säkerhetskopia till textfil på "
#: mod_configure.erl:1015
msgid "Enter path to text file"
msgstr "Skriv in sökväg till textfil"
#: mod_configure.erl:1025
msgid "Import User from File at "
msgstr "Importera användare från fil på "
#: mod_configure.erl:1029
msgid "Enter path to jabberd14 spool file"
msgstr "Skriv in sökväg till spoolfil från jabberd14"
#: mod_configure.erl:1039
msgid "Import Users from Dir at "
msgstr "Importera användare från katalog på "
#: mod_configure.erl:1043
msgid "Enter path to jabberd14 spool dir"
msgstr "Skriv in sökväg till spoolkatalog från jabberd14"
#: mod_configure.erl:1044
msgid "Path to Dir"
msgstr "Sökväg till katalog"
#: mod_configure.erl:1060 mod_configure.erl:1105
msgid "Time delay"
msgstr "Tidsförsening"
#: mod_configure.erl:1143
msgid "Access Control List Configuration"
msgstr "Konfiguera ACL"
#: mod_configure.erl:1147
msgid "Access control lists"
msgstr "ACL"
#: mod_configure.erl:1171
msgid "Access Configuration"
msgstr "Åtkomstkonfiguration"
#: mod_configure.erl:1175
msgid "Access rules"
msgstr "Åtkomstregler"
#: mod_configure.erl:1200 mod_configure.erl:1222 mod_configure.erl:1234
#: mod_configure.erl:1246 mod_configure.erl:1258 mod_configure.erl:1275
#: mod_configure.erl:1287 mod_configure.erl:1650 mod_configure.erl:1700
#: mod_configure.erl:1721 mod_roster.erl:943 mod_roster_odbc.erl:1060
#: mod_vcard.erl:472 mod_vcard_ldap.erl:554 mod_vcard_odbc.erl:448
msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"
#: mod_configure.erl:1205 mod_configure.erl:1263 mod_configure.erl:1651
#: mod_configure.erl:1863 mod_muc/mod_muc_room.erl:3224 mod_register.erl:235
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1520
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
#: mod_configure.erl:1210
msgid "Password Verification"
msgstr "Lösenordsverifikation"
#: mod_configure.erl:1301
msgid "Number of registered users"
msgstr "Antal registrerade användare"
#: mod_configure.erl:1315
msgid "Number of online users"
msgstr "Antal inloggade användare"
#: mod_configure.erl:1682 web/ejabberd_web_admin.erl:1588
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1743
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"
#: mod_configure.erl:1696 web/ejabberd_web_admin.erl:1601
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1756
msgid "Online"
msgstr "Ansluten"
#: mod_configure.erl:1701
msgid "Last login"
msgstr "Senaste login"
#: mod_configure.erl:1722
msgid "Roster size"
msgstr "Roster storlek"
#: mod_configure.erl:1723
msgid "IP addresses"
msgstr "IP adresser"
#: mod_configure.erl:1724
msgid "Resources"
msgstr "Resurser"
#: mod_configure.erl:1850
msgid "Administration of "
msgstr "Administration av "
#: mod_configure.erl:1853
msgid "Action on user"
msgstr "Handling mot användare"
#: mod_configure.erl:1857
msgid "Edit Properties"
msgstr "Redigera egenskaper"
#: mod_configure.erl:1860 web/ejabberd_web_admin.erl:1769
msgid "Remove User"
msgstr "Ta bort användare"
#: mod_irc/mod_irc.erl:201 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:196
#: mod_muc/mod_muc.erl:336 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:342
msgid "Access denied by service policy"
msgstr "Åtkomst nekad enligt lokal policy"
#: mod_irc/mod_irc.erl:401 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:398
msgid "IRC Transport"
msgstr "IRC transport"
#: mod_irc/mod_irc.erl:428 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:425
msgid "ejabberd IRC module"
msgstr "ejabberd IRC-modul"
#: mod_irc/mod_irc.erl:559 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:568
msgid "You need an x:data capable client to configure mod_irc settings"
msgstr "Du behöer en klient som stöjer x:data för att konfigurera mod_irc"
#: mod_irc/mod_irc.erl:566 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:575
msgid "Registration in mod_irc for "
msgstr "mod_irc-registrering för "
#: mod_irc/mod_irc.erl:571 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:580
msgid ""
"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for "
"connecting to IRC servers"
msgstr ""
"Skriv in användarnamn och textkodning du vill använda för att ansluta till "
"IRC-servrar"
#: mod_irc/mod_irc.erl:576 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:585
msgid "IRC Username"
msgstr "IRC-användarnamn"
#: mod_irc/mod_irc.erl:586 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:595
msgid ""
"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC "
"servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding"
"\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port "
"~p, empty password."
msgstr ""
"Om du vill specifiera textkodning för IRC-servrar, fyll i listan med värden "
"i formatet '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. Som "
"standard används \"~s\", port ~p, no password."
#: mod_irc/mod_irc.erl:598 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:607
msgid ""
"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
msgstr ""
"Exempel: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
#: mod_irc/mod_irc.erl:603 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:612
msgid "Connections parameters"
msgstr "Uppkopplingsparametrar"
#: mod_irc/mod_irc.erl:728 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:757
msgid "Join IRC channel"
msgstr "Lägg till IRC kanal"
#: mod_irc/mod_irc.erl:732 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:761
msgid "IRC channel (don't put the first #)"
msgstr "IRC kanal (skriv inte första #)"
#: mod_irc/mod_irc.erl:737 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:766
msgid "IRC server"
msgstr "IRC-användarnamn"
#: mod_irc/mod_irc.erl:770 mod_irc/mod_irc.erl:774
#: mod_irc/mod_irc_odbc.erl:799 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:803
msgid "Join the IRC channel here."
msgstr "Lägg till IRC kanal här."
#: mod_irc/mod_irc.erl:778 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:807
msgid "Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s"
msgstr "Lägg till IRC kanal till detta Jabber ID: ~s"
#: mod_irc/mod_irc.erl:863 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:904
msgid "IRC settings"
msgstr "IRC Inställningar"
#: mod_irc/mod_irc.erl:868 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:909
#, fuzzy
msgid ""
"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. "
"Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save "
"settings."
msgstr ""
"Skriv in användarnamn och textkodning du vill använda för att ansluta till "
"IRC-servrar"
#: mod_irc/mod_irc.erl:874 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:915
msgid "IRC username"
msgstr "IRC-användarnamn"
#: mod_irc/mod_irc.erl:923 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:964
msgid "Password ~b"
msgstr "Lösenord ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:928 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:969
msgid "Port ~b"
msgstr "Port ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:933 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:974
msgid "Encoding for server ~b"
msgstr "Encoding för server ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:942 mod_irc/mod_irc_odbc.erl:983
msgid "Server ~b"
msgstr "Server ~b"
#: mod_muc/mod_muc.erl:449 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:456
msgid "Only service administrators are allowed to send service messages"
msgstr "Endast administratörer får skicka tjänstmeddelanden"
#: mod_muc/mod_muc.erl:493 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:500
msgid "Room creation is denied by service policy"
msgstr "Skapandet av rum är förbjudet enligt lokal policy"
#: mod_muc/mod_muc.erl:500 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:507
msgid "Conference room does not exist"
msgstr "Rummet finns inte"
#: mod_muc/mod_muc.erl:582 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:595
msgid "Chatrooms"
msgstr "Chattrum"
#: mod_muc/mod_muc.erl:712 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:729
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data to register the nickname"
msgstr "Du behöver en klient som stödjer x:data för att registrera smeknamn"
#: mod_muc/mod_muc.erl:718 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:735
msgid "Nickname Registration at "
msgstr "Registrera smeknamn på "
#: mod_muc/mod_muc.erl:722 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:739
msgid "Enter nickname you want to register"
msgstr "Skriv in smeknamnet du vill registrera"
#: mod_muc/mod_muc.erl:723 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:740
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3810 mod_roster.erl:944 mod_roster_odbc.erl:1061
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:477 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:453
msgid "Nickname"
msgstr "Smeknamn"
#: mod_muc/mod_muc.erl:762 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:784
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1064 mod_muc/mod_muc_room.erl:1787
msgid "That nickname is registered by another person"
msgstr "Smeknamnet är reserverat"
#: mod_muc/mod_muc.erl:788 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:811
msgid "You must fill in field \"Nickname\" in the form"
msgstr "Du måste fylla i fält \"smeknamn\" i formen"
#: mod_muc/mod_muc.erl:808 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:831
msgid "ejabberd MUC module"
msgstr "ejabberd MUC modul"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:374 mod_muc/mod_muc_log.erl:381
msgid "Chatroom configuration modified"
msgstr "Chattrum konfiguration modifierad"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:384
msgid "joins the room"
msgstr "joinar rummet"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:387 mod_muc/mod_muc_log.erl:390
msgid "leaves the room"
msgstr "lämnar rummet"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:393 mod_muc/mod_muc_log.erl:396
msgid "has been banned"
msgstr "har blivit bannad"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:399 mod_muc/mod_muc_log.erl:402
msgid "has been kicked"
msgstr "har blivit kickad"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:405
msgid "has been kicked because of an affiliation change"
msgstr "har blivit kickad p.g.a en ändring av tillhörighet"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:408
msgid "has been kicked because the room has been changed to members-only"
msgstr "har blivit kickad p.g.a att rummet har ändrats till endast användare"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:411
msgid "has been kicked because of a system shutdown"
msgstr "har blivit kickad p.g.a en systemnerstängning"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:414
msgid "is now known as"
msgstr "är känd som"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:417 mod_muc/mod_muc_log.erl:688
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2393
msgid " has set the subject to: "
msgstr " har satt ämnet till: "
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
#, fuzzy
msgid "Chatroom is created"
msgstr "Chattrum"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
#, fuzzy
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "Chattrum"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
#, fuzzy
msgid "Chatroom is started"
msgstr "Chattrum"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
#, fuzzy
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "Chattrum"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
msgstr "Måndag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:460
msgid "Tuesday"
msgstr "Tisdag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:461
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:462
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:463
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:464
msgid "Saturday"
msgstr "Lördag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:465
msgid "Sunday"
msgstr "Söndag"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:469
msgid "January"
msgstr "Januari"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:470
msgid "February"
msgstr "Februari"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:471
msgid "March"
msgstr "Mars"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:472
msgid "April"
msgstr "April"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:473
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:474
msgid "June"
msgstr "Juni"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:475
msgid "July"
msgstr "Juli"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:476
msgid "August"
msgstr "Augusti"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:477
msgid "September"
msgstr "September"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:478
msgid "October"
msgstr "Oktober"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:479
msgid "November"
msgstr "November"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:480
msgid "December"
msgstr "December"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:750
msgid "Room Configuration"
msgstr "Rumkonfiguration"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:759
msgid "Room Occupants"
msgstr "Antal besökare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:174
msgid "Traffic rate limit is exceeded"
msgstr "Trafikgränsen har överstigits"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:246
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message"
msgstr ""
"Deltagaren har blivit kickad fran rummet p.g.a att han skickade ett "
"errormeddelande"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:255
msgid "It is not allowed to send private messages to the conference"
msgstr ""
"Det är inte tillåtet att skicka privata medelanden till den här konferensen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:332
msgid "Please, wait for a while before sending new voice request"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:347
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:364
msgid "Failed to extract JID from your voice request approval"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:393
msgid "Only moderators can approve voice requests"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:408
msgid "Improper message type"
msgstr "Felaktig medelandetyp"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:518
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error message to "
"another participant"
msgstr ""
"Deltagaren har blivit kickad från rummet p.g.a att han skickade ett "
"errormeddelande till en annan deltagare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:531
msgid "It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\""
msgstr ""
"Det är inte tillåtet att skicka privata medelanden med typen \"groupchat\""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:543 mod_muc/mod_muc_room.erl:611
msgid "Recipient is not in the conference room"
msgstr "Mottagaren finns inte i rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:564 mod_muc/mod_muc_room.erl:585
msgid "It is not allowed to send private messages"
msgstr "Det ar inte tillåtet att skicka privata meddelanden"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:576 mod_muc/mod_muc_room.erl:956
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:4040
msgid "Only occupants are allowed to send messages to the conference"
msgstr "Utomstående får inte skicka medelanden till den här konferensen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:634
msgid "Only occupants are allowed to send queries to the conference"
msgstr "Utomstående får inte skicka iq-queries till den här konferensen"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:646
msgid "Queries to the conference members are not allowed in this room"
msgstr "Det är förbjudet att skicka iq-queries till konferensdeltagare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:932
msgid ""
"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this "
"room"
msgstr ""
"Endast moderatorer och deltagare har tillåtelse att ändra ämnet i det här "
"rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:937
#, fuzzy
msgid "Only moderators are allowed to change the subject in this room"
msgstr "Endast moderatorer får ändra ämnet i det här rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:947
msgid "Visitors are not allowed to send messages to all occupants"
msgstr "Besökare får inte skicka medelande till alla"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1021
msgid ""
"This participant is kicked from the room because he sent an error presence"
msgstr ""
"Denna deltagaren är kickad från rummet p.g.a att han skickade en errorstatus"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1040
msgid "Visitors are not allowed to change their nicknames in this room"
msgstr "Det är inte tillåtet for gäster att ändra sina smeknamn i detta rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1053 mod_muc/mod_muc_room.erl:1779
#, fuzzy
msgid "That nickname is already in use by another occupant"
msgstr "Smeknamnet används redan"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1768
msgid "You have been banned from this room"
msgstr "Du har blivit bannlyst från det här rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1771
msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Du måste vara medlem för att komma in i det här rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1807
msgid "This room is not anonymous"
msgstr "Detta rum är inte anonymt"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1833
#, fuzzy
msgid "A password is required to enter this room"
msgstr "Lösenord erfordras"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1855 mod_register.erl:246
msgid "Too many CAPTCHA requests"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1864 mod_register.erl:251
#, fuzzy
msgid "Unable to generate a CAPTCHA"
msgstr "Kunde inte generera ett CAPTCHA"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1874
msgid "Incorrect password"
msgstr "Fel lösenord"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2448
msgid "Administrator privileges required"
msgstr "Administrationsprivilegier krävs"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2463
msgid "Moderator privileges required"
msgstr "Moderatorprivilegier krävs"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2619
msgid "Jabber ID ~s is invalid"
msgstr "Otillåtet Jabber ID ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2633
msgid "Nickname ~s does not exist in the room"
msgstr "Smeknamnet ~s existerar inte i det här rummet"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2659 mod_muc/mod_muc_room.erl:3049
msgid "Invalid affiliation: ~s"
msgstr "Ogiltlig rang: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2713
msgid "Invalid role: ~s"
msgstr "Ogiltlig roll: ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3026 mod_muc/mod_muc_room.erl:3062
msgid "Owner privileges required"
msgstr "Ägarprivilegier krävs"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3195
msgid "Configuration of room ~s"
msgstr "Konfiguration för ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3200
msgid "Room title"
msgstr "Rumstitel"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3203 mod_muc/mod_muc_room.erl:3692
#, fuzzy
msgid "Room description"
msgstr "Beskrivning:"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3210
msgid "Make room persistent"
msgstr "Gör rummet permanent"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3215
msgid "Make room public searchable"
msgstr "Gör rummet publikt sökbart"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3218
msgid "Make participants list public"
msgstr "Gör deltagarlistan publik"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3221
msgid "Make room password protected"
msgstr "Gör losenorden i rummet publika"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3232
msgid "Maximum Number of Occupants"
msgstr "Maximalt antal av användare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3239
msgid "No limit"
msgstr "Ingen gräns"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3250
msgid "Present real Jabber IDs to"
msgstr "Nuvarande äkta Jabber IDs till"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3258 mod_muc/mod_muc_room.erl:3292
msgid "moderators only"
msgstr "endast moderatorer"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3260 mod_muc/mod_muc_room.erl:3294
msgid "anyone"
msgstr "Vemsomhelst"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3262
msgid "Make room members-only"
msgstr "Gör om rummet till endast medlemmar"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3265
msgid "Make room moderated"
msgstr "Gör rummet modererat"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3268
msgid "Default users as participants"
msgstr "Gör om användare till deltagare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3271
msgid "Allow users to change the subject"
msgstr "Tillåt användare att byta ämne"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3274
msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Tillåt användare att skicka privata meddelanden"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3279
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send private messages to"
msgstr "Tillåt användare att skicka privata meddelanden"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3290
msgid "nobody"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3296
msgid "Allow users to query other users"
msgstr "Tillåt användare att söka efter andra användare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3299
msgid "Allow users to send invites"
msgstr "Tillåt användare att skicka inbjudningar"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3302
msgid "Allow visitors to send status text in presence updates"
msgstr "Tillåt gäster att skicka statustext som uppdatering"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3305
msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Tillåt gäster att kunna ändra smeknamn"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3308
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send voice requests"
msgstr "Tillåt användare att skicka inbjudningar"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3311
msgid "Minimum interval between voice requests (in seconds)"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3317
#, fuzzy
msgid "Make room CAPTCHA protected"
msgstr "Gör losenorden i rummet publika"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3322
msgid "Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3329
msgid "Enable logging"
msgstr "Möjliggör login"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3337
msgid "You need an x:data capable client to configure room"
msgstr "Du behöver en klient som stödjer x:data för att konfiguera detta rum"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3694
msgid "Number of occupants"
msgstr "Antal besökare"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3750
msgid "private, "
msgstr "privat, "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3799
msgid "Voice request"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3803
msgid "Either approve or decline the voice request."
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3809
#, fuzzy
msgid "User JID"
msgstr "Användare "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3811
msgid "Grant voice to this person?"
msgstr ""
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3960
msgid "~s invites you to the room ~s"
msgstr "~s bjöd in dig till rummet ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3969
msgid "the password is"
msgstr "Lösenordet är"
#: mod_offline.erl:510 mod_offline_odbc.erl:352
msgid ""
"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded."
msgstr "Din kontaktkö for offlinekontakter ar full"
#: mod_offline.erl:560 mod_offline_odbc.erl:408
msgid "~s's Offline Messages Queue"
msgstr "~s's offline meddelandekö"
#: mod_offline.erl:563 mod_offline_odbc.erl:411 mod_roster.erl:987
#: mod_roster_odbc.erl:1104 mod_shared_roster.erl:901
#: mod_shared_roster.erl:1010 mod_shared_roster_odbc.erl:930
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1039 web/ejabberd_web_admin.erl:833
#: web/ejabberd_web_admin.erl:874 web/ejabberd_web_admin.erl:942
#: web/ejabberd_web_admin.erl:978 web/ejabberd_web_admin.erl:1019
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1508 web/ejabberd_web_admin.erl:1760
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1931 web/ejabberd_web_admin.erl:1963
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2031 web/ejabberd_web_admin.erl:2135
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2160 web/ejabberd_web_admin.erl:2248
msgid "Submitted"
msgstr "Skicka in"
#: mod_offline.erl:571
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#: mod_offline.erl:572
msgid "From"
msgstr "Från"
#: mod_offline.erl:573
msgid "To"
msgstr "Till"
#: mod_offline.erl:574 mod_offline_odbc.erl:419
msgid "Packet"
msgstr "Paket"
#: mod_offline.erl:587 mod_offline_odbc.erl:432 mod_shared_roster.erl:908
#: mod_shared_roster_odbc.erl:937 web/ejabberd_web_admin.erl:882
#: web/ejabberd_web_admin.erl:986
msgid "Delete Selected"
msgstr "Tabort valda"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
msgid "Offline Messages:"
msgstr "Offline meddelanden:"
#: mod_offline.erl:645 mod_offline_odbc.erl:519
#, fuzzy
msgid "Remove All Offline Messages"
msgstr "Offline meddelanden"
#: mod_proxy65/mod_proxy65_service.erl:213
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bytestrem modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1120 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:929
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publikprenumeration"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1214 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1025
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "ejabberd publikprenumerations modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1497 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1312
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Pubsub prenumerationsforfrågan"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1499 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1314
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Välj om du vill godkänna hela denna prenumertion."
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1320
msgid "Node ID"
msgstr "Node ID"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1510 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1325
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Prenumerationsadress"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1516 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1331
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Tillåt denna Jabber ID att prenumerera på denna pubsub node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3474 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3287
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Skicka innehåll tillsammans med notifikationer"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3475 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3288
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Skicka eventnotifikation"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3476 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3289
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Meddela prenumeranter när nodens konfiguration ändras"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3477 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3290
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Meddela prenumeranter när noden tas bort"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3478 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3291
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Meddela prenumeranter när dataposter tas bort från noden"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3479 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3292
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Spara dataposter permanent"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3480 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3293
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Ett vänligt namn for noden"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3481 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3294
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Högsta antal dataposter som sparas"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3482 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3295
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Tillåta prenumerationer?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3483 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3296
msgid "Specify the access model"
msgstr "Specificera accessmodellen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3486 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3299
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Rostergrupper tillåts att prenumerera"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3487 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3300
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Ange publiceringsmodell"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3489 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3302
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3490 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3303
#, fuzzy
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Specificera accessmodellen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3305
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Högsta innehållsstorlek i bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3306
msgid "When to send the last published item"
msgstr "När att skicka senast publicerade ämne"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3308
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Skicka notifikationer bara till uppkopplade användare"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3309
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr ""
#: mod_register.erl:193
msgid "The CAPTCHA verification has failed"
msgstr ""
#: mod_register.erl:220
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register"
msgstr "Du behöver en klient som stödjer x:data för att registrera smeknamn"
#: mod_register.erl:226 mod_register.erl:265
msgid "Choose a username and password to register with this server"
msgstr "Välj ett användarnamn och lösenord för att registrera mot denna server"
#: mod_register.erl:230 mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1515 web/ejabberd_web_admin.erl:1572
msgid "User"
msgstr "Användarnamn"
#: mod_register.erl:316 mod_register.erl:361
#, fuzzy
msgid "The password is too weak"
msgstr "Lösenordet är"
#: mod_register.erl:365
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
msgstr "Det är inte tillåtet för användare att skapa konton så fort"
#: mod_roster.erl:938 mod_roster_odbc.erl:1055 web/ejabberd_web_admin.erl:1701
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1886 web/ejabberd_web_admin.erl:1897
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2219
msgid "None"
msgstr "Inga"
#: mod_roster.erl:945 mod_roster_odbc.erl:1062
msgid "Subscription"
msgstr "Prenumeration"
#: mod_roster.erl:946 mod_roster_odbc.erl:1063
msgid "Pending"
msgstr "Ännu inte godkända"
#: mod_roster.erl:947 mod_roster_odbc.erl:1064
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"
#: mod_roster.erl:974 mod_roster_odbc.erl:1091
msgid "Validate"
msgstr "Validera"
#: mod_roster.erl:982 mod_roster_odbc.erl:1099
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: mod_roster.erl:985 mod_roster_odbc.erl:1102
msgid "Roster of "
msgstr "Kontaktlista för "
#: mod_roster.erl:988 mod_roster_odbc.erl:1105 mod_shared_roster.erl:902
#: mod_shared_roster.erl:1011 mod_shared_roster_odbc.erl:931
#: mod_shared_roster_odbc.erl:1040 web/ejabberd_web_admin.erl:834
#: web/ejabberd_web_admin.erl:875 web/ejabberd_web_admin.erl:943
#: web/ejabberd_web_admin.erl:979 web/ejabberd_web_admin.erl:1020
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1509 web/ejabberd_web_admin.erl:1761
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1932 web/ejabberd_web_admin.erl:2136
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2161
msgid "Bad format"
msgstr "Dåligt format"
#: mod_roster.erl:995 mod_roster_odbc.erl:1112
msgid "Add Jabber ID"
msgstr "Lägg till Jabber ID"
#: mod_roster.erl:1094 mod_roster_odbc.erl:1211
msgid "Roster"
msgstr "Kontaktlista"
#: mod_shared_roster.erl:857 mod_shared_roster.erl:899
#: mod_shared_roster.erl:1007 mod_shared_roster_odbc.erl:886
#: mod_shared_roster_odbc.erl:928 mod_shared_roster_odbc.erl:1036
msgid "Shared Roster Groups"
msgstr "Delade Rostergrupper"
#: mod_shared_roster.erl:895 mod_shared_roster_odbc.erl:924
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1365 web/ejabberd_web_admin.erl:2461
msgid "Add New"
msgstr "Lägg till ny"
#: mod_shared_roster.erl:978 mod_shared_roster_odbc.erl:1007
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"
#: mod_shared_roster.erl:983 mod_shared_roster_odbc.erl:1012
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"
#: mod_shared_roster.erl:991 mod_shared_roster_odbc.erl:1020
msgid "Members:"
msgstr "Medlemmar:"
#: mod_shared_roster.erl:999 mod_shared_roster_odbc.erl:1028
msgid "Displayed Groups:"
msgstr "Visade grupper:"
#: mod_shared_roster.erl:1008 mod_shared_roster_odbc.erl:1037
msgid "Group "
msgstr "Grupp "
#: mod_shared_roster.erl:1017 mod_shared_roster_odbc.erl:1046
#: web/ejabberd_web_admin.erl:840 web/ejabberd_web_admin.erl:884
#: web/ejabberd_web_admin.erl:949 web/ejabberd_web_admin.erl:1026
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2017
msgid "Submit"
msgstr "Skicka"
#: mod_vcard.erl:165 mod_vcard_ldap.erl:238 mod_vcard_odbc.erl:129
msgid "Erlang Jabber Server"
msgstr "Erlang Jabber Server"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:478 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:454
msgid "Birthday"
msgstr "Födelsedag"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:480 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:456
msgid "City"
msgstr "Stad"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:479 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:455
msgid "Country"
msgstr "Land"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:481 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:457
msgid "Email"
msgstr "Email"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:476 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:452
msgid "Family Name"
msgstr "Efternamn"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid ""
"Fill in the form to search for any matching Jabber User (Add * to the end of "
"field to match substring)"
msgstr ""
"Fyll i formuläret för att söka efter en användare (lägg till * på slutet av "
"fältet för att hitta alla som börjar så)"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:473 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:449
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:475 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:451
msgid "Middle Name"
msgstr "Mellannamn"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:474 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:450 web/ejabberd_web_admin.erl:2006
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:482 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:458
msgid "Organization Name"
msgstr "Organisationsnamn"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard.erl:483 mod_vcard_odbc.erl:342
#: mod_vcard_odbc.erl:459
msgid "Organization Unit"
msgstr "Organisationsenhet"
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "Search users in "
msgstr "Sök efter användare på "
#: mod_vcard.erl:364 mod_vcard_ldap.erl:462 mod_vcard_odbc.erl:342
msgid "You need an x:data capable client to search"
msgstr "Du behöver en klient som stödjer x:data, för att kunna söka"
#: mod_vcard.erl:389 mod_vcard_ldap.erl:487 mod_vcard_odbc.erl:367
msgid "vCard User Search"
msgstr "vCard användare sök"
#: mod_vcard.erl:445 mod_vcard_ldap.erl:541 mod_vcard_odbc.erl:421
msgid "ejabberd vCard module"
msgstr "ejabberd vCard-modul"
#: mod_vcard.erl:469 mod_vcard_ldap.erl:551 mod_vcard_odbc.erl:445
msgid "Search Results for "
msgstr "Sökresultat för"
#: mod_vcard_ldap.erl:462
msgid "Fill in fields to search for any matching Jabber User"
msgstr "Fyll i fält för att söka efter jabberanvändare"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:193 web/ejabberd_web_admin.erl:203
#: web/ejabberd_web_admin.erl:219 web/ejabberd_web_admin.erl:229
msgid "Unauthorized"
msgstr "Ej auktoriserad"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:286 web/ejabberd_web_admin.erl:303
msgid "ejabberd Web Admin"
msgstr "ejabberd Web Admin"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:769 web/ejabberd_web_admin.erl:780
msgid "Administration"
msgstr "Administration"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:878 web/ejabberd_web_admin.erl:982
msgid "Raw"
msgstr "Ra"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1017
msgid "~s access rule configuration"
msgstr "Åtkomstregelkonfiguration för ~s"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1035
msgid "Virtual Hosts"
msgstr "Virtuella servrar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1043 web/ejabberd_web_admin.erl:1050
msgid "Users"
msgstr "Användare"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1078
msgid "Users Last Activity"
msgstr "Användarens senaste aktivitet"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1080
msgid "Period: "
msgstr "Period: "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1090
msgid "Last month"
msgstr "Senaste månaden"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1091
msgid "Last year"
msgstr "Senaste året"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1092
msgid "All activity"
msgstr "All aktivitet"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1094
msgid "Show Ordinary Table"
msgstr "Visa normal tabell"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1096
msgid "Show Integral Table"
msgstr "Visa kumulativ tabell"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1105 web/ejabberd_web_admin.erl:1939
msgid "Statistics"
msgstr "Statistik"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1117
msgid "Not Found"
msgstr "Noden finns inte"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1134
msgid "Node not found"
msgstr "Noden finns inte"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1460
msgid "Host"
msgstr "Server"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1461
msgid "Registered Users"
msgstr "Registrerade användare"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1573
msgid "Offline Messages"
msgstr "Offline meddelanden"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1574 web/ejabberd_web_admin.erl:1767
msgid "Last Activity"
msgstr "Senast aktivitet"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1659 web/ejabberd_web_admin.erl:1675
msgid "Registered Users:"
msgstr "Registrerade användare"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1661 web/ejabberd_web_admin.erl:1677
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2192
msgid "Online Users:"
msgstr "Inloggade användare"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1663
msgid "Outgoing s2s Connections:"
msgstr "Utgående s2s anslutning"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1665
msgid "Outgoing s2s Servers:"
msgstr "Utgående s2s server"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1734 web/mod_register_web.erl:175
#: web/mod_register_web.erl:372 web/mod_register_web.erl:381
#: web/mod_register_web.erl:411
msgid "Change Password"
msgstr "Ändra lösenord"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1758
msgid "User "
msgstr "Användare "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1765
msgid "Connected Resources:"
msgstr "Anslutna resurser:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1766 web/mod_register_web.erl:227
#: web/mod_register_web.erl:519
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1828
msgid "No Data"
msgstr "Ingen data"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1906
msgid "Nodes"
msgstr "Noder"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1929 web/ejabberd_web_admin.erl:1951
msgid "Node "
msgstr "Nod "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1938
msgid "Listened Ports"
msgstr "Lyssnarport"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1940 web/ejabberd_web_admin.erl:2260
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2448
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1943 web/ejabberd_web_admin.erl:2569
msgid "Restart"
msgstr "Omstart"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1945 web/ejabberd_web_admin.erl:2571
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1959
msgid "RPC Call Error"
msgstr "RPC Uppringningserror"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2000
msgid "Database Tables at "
msgstr "Databas tabell pa"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2007
msgid "Storage Type"
msgstr "Lagringstyp"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2008
msgid "Elements"
msgstr "Elements"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2009
msgid "Memory"
msgstr "Minne"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2032 web/ejabberd_web_admin.erl:2137
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2034
msgid "Backup of "
msgstr "Backup av"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2036
msgid ""
"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. "
"If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database "
"separately."
msgstr ""
"Kom ihåg att dessa inställningar endast tar backup pa builtin Mnesias "
"databas. Om du använder ODBC modul så måste du ta backup på SQLs databas "
"enskilt"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2041
msgid "Store binary backup:"
msgstr "Lagra den binära backupen"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2045 web/ejabberd_web_admin.erl:2052
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2060 web/ejabberd_web_admin.erl:2067
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2074 web/ejabberd_web_admin.erl:2081
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2088 web/ejabberd_web_admin.erl:2096
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2103 web/ejabberd_web_admin.erl:2110
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2048
msgid "Restore binary backup immediately:"
msgstr "återställ den binära backupen omedelbart"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2056
msgid ""
"Restore binary backup after next ejabberd restart (requires less memory):"
msgstr "återställ den binära backupen efter nästa ejabberd omstart"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2063
msgid "Store plain text backup:"
msgstr "Lagra textbackup"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2070
msgid "Restore plain text backup immediately:"
msgstr "återställ textbackup omedelbart"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2077
msgid "Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0227):"
msgstr "Importera användardata från en PIEFXIS fil (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2084
msgid "Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr ""
"Exportera data av alla användare i servern till en PIEFXIS fil (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2091
msgid "Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0227):"
msgstr "Exportera data av användare i en host till PIEFXIS fil (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2099
msgid "Import user data from jabberd14 spool file:"
msgstr "Importera användare från jabberd14 Spool filer"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2106
msgid "Import users data from jabberd14 spool directory:"
msgstr "Importera användare från jabberd14 Spool directory:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2132
msgid "Listened Ports at "
msgstr "Lyssnande portar på "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2157
msgid "Modules at "
msgstr "Moduler på"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2183
msgid "Statistics of ~p"
msgstr "Statistik på ~p"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2186
msgid "Uptime:"
msgstr "Tid upp"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2189
msgid "CPU Time:"
msgstr "CPU tid"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2195
msgid "Transactions Committed:"
msgstr "Transaktioner kommittade"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2198
msgid "Transactions Aborted:"
msgstr "Transaktioner borttagna"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2201
msgid "Transactions Restarted:"
msgstr "Transaktioner omstartade"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2204
msgid "Transactions Logged:"
msgstr "Transaktioner loggade "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2246
msgid "Update "
msgstr "Uppdatera"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2254
msgid "Update plan"
msgstr "Uppdateringsplan"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2255
msgid "Modified modules"
msgstr "Uppdaterade moduler"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2256
msgid "Update script"
msgstr "Uppdatera skript"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2257
msgid "Low level update script"
msgstr "Uppdaterade laglevel skript"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2258
msgid "Script check"
msgstr "Skript kollat"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2426
msgid "Port"
msgstr "Port"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2427
msgid "IP"
msgstr "IP"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2428
msgid "Protocol"
msgstr "Protocol"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2429 web/ejabberd_web_admin.erl:2556
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2430 web/ejabberd_web_admin.erl:2557
msgid "Options"
msgstr "Parametrar"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2450
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2579
msgid "Start"
msgstr "Starta"
#: web/mod_register_web.erl:104
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:107
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:115
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:118
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:128
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:131
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:163 web/mod_register_web.erl:172
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:174 web/mod_register_web.erl:192
#: web/mod_register_web.erl:201
msgid "Register a Jabber account"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:176 web/mod_register_web.erl:493
#: web/mod_register_web.erl:502
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:203
msgid ""
"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID "
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:212 web/mod_register_web.erl:386
#: web/mod_register_web.erl:509
#, fuzzy
msgid "Username:"
msgstr "IRC-användarnamn"
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:218
msgid "Characters not allowed:"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:222 web/mod_register_web.erl:391
#: web/mod_register_web.erl:514
#, fuzzy
msgid "Server:"
msgstr "Server ~b"
#: web/mod_register_web.erl:232
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:234
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:235
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that "
"feature only if you trust your computer is safe."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:237
msgid ""
"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In "
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:242 web/mod_register_web.erl:406
#, fuzzy
msgid "Password Verification:"
msgstr "Lösenordsverifikation"
#: web/mod_register_web.erl:250
#, fuzzy
msgid "Register"
msgstr "Kontaktlista"
#: web/mod_register_web.erl:396
#, fuzzy
msgid "Old Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: web/mod_register_web.erl:401
#, fuzzy
msgid "New Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: web/mod_register_web.erl:504
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:524
msgid "Unregister"
msgstr ""
#, fuzzy
#~ msgid "Captcha test failed"
#~ msgstr "Din CAPTCHA är godkänd."