Bladeren bron

ajout de la conf systemd

master
François Poulain 9 maanden geleden
bovenliggende
commit
76e23e1c09
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 11 en 0 verwijderingen
  1. +11
    -0
      icingabot.service

+ 11
- 0
icingabot.service Bestand weergeven

@ -0,0 +1,11 @@
[Unit]
Description=IRC Icinga2 bot
[Service]
ExecStart=/srv/icingabot/icingabot.py
Restart=always
RestartSec=1min
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=icingabot.service

Laden…
Annuleren
Opslaan