Przeglądaj źródła

ajout de la conf systemd

master
François Poulain 9 miesięcy temu
rodzic
commit
76e23e1c09
1 zmienionych plików z 11 dodań i 0 usunięć
  1. +11
    -0
      icingabot.service

+ 11
- 0
icingabot.service Wyświetl plik

@ -0,0 +1,11 @@
[Unit]
Description=IRC Icinga2 bot
[Service]
ExecStart=/srv/icingabot/icingabot.py
Restart=always
RestartSec=1min
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=icingabot.service

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz