Переглянути джерело

ajout de la conf systemd

master
François Poulain 9 місяці тому
джерело
коміт
76e23e1c09
1 змінених файлів з 11 додано та 0 видалено
  1. +11
    -0
      icingabot.service

+ 11
- 0
icingabot.service Переглянути файл

@ -0,0 +1,11 @@
[Unit]
Description=IRC Icinga2 bot
[Service]
ExecStart=/srv/icingabot/icingabot.py
Restart=always
RestartSec=1min
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=icingabot.service

Завантаження…
Відмінити
Зберегти