A calendar management project, for events and activities related to communities fighting for freedoms.
This can be related to software, art, data, hardware, content, commons, internet.
https://www.agendadulibre.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
agenda-libre-ruby/config/locales/views/nl.yml

527 lines
20 KiB

4 years ago
nl:
mail_prefix: "[AdL] "
show: Tonen
4 years ago
save: Opslaan
4 years ago
edit: Bewerken
4 years ago
validate: Bevestigen
4 years ago
refuse: Weigeren
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
4 years ago
persoon heeft ooit tussengekomen
# Traductions des écrans
layouts:
application:
4 years ago
login: Authenticatie
title: L'Agenda du Libre
4 years ago
subtitle: Software, Kunst, Data, Materialen, Inhoud, Commons, Internet,...
4 years ago
flag: Vlag
4 years ago
propose: Een evenement toevoegen
4 years ago
propose_orga: Een organisatie inschrijven
map: Kaart
tags: Trefwoorden
4 years ago
infos: Infosnieuws
4 years ago
stats: Statistiek
contact: Contact
4 years ago
moderation: Matiging
mailer:
4 years ago
title: Hallo,
events:
index:
4 years ago
calendar_in: Deze kalender in <em class='fa fa-rss'></em> %{rss},
4 years ago
<em class='fa fa-calendar'></em> %{webcal}/%{ical}
4 years ago
nb_events: "%{count} evenementen"
4 years ago
map: Kaart
show:
4 years ago
at: in
4 years ago
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
4 years ago
noMap: Aan dit adres kan geen kaart gekoppeld worden. Andere syntaxen
4 years ago
kunnen hier getestet worden
4 years ago
infos: Informatie
aside:
4 years ago
orga-list: Orgas van de regio
actions: Actie
add_to_calendar: Aan mijn kalender toevoegen
4 years ago
edit: Evenement bewerken
4 years ago
copy: Evenement dupliceren
4 years ago
cancel: Evenement verwijderen
html:
4 years ago
at: bij
dateAndPlace: Datum en plaats
description: Beschrijving
infos: Informatie
new:
4 years ago
title: Evenement toevoegen
4 years ago
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *intekenaarsadres*
zal u een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
4 years ago
advises: "## Aanbevelingen
\n
4 years ago
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** onderschrijven op het gebiet van:
4 years ago
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
4 years ago
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elk verband met het
4 years ago
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
4 years ago
toe te voegen.
4 years ago
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
4 years ago
uw bedrijf, project of software overkomen. Voorbeeld: de toon van een persbericht
4 years ago
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
4 years ago
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden
geaccepteerd als de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
gereserveerd.
4 years ago
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke overweging toegepast
4 years ago
worden.
4 years ago
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
4 years ago
\nHet moderatie team behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
4 years ago
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
4 years ago
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
4 years ago
preview: Voorvertoning
edit: Editie
preview:
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Uw evenement wordt bijgewerkt
form:
4 years ago
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
4 years ago
address_helper: Het adres en de stadsnaam worden gebruikt om een
4 years ago
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
wordt het "contact" e-mail adres gebruikt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
4 years ago
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: Uw evenement was well geannuleerd
regions:
selector:
all_regions: Alle regio's
national: Nationale evenementen
index:
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
4 years ago
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[locatie]` et `near[afstand]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
title: Statistiek
allEvents: Gevalideerde evenementen
allOrgas: Gevalideerde organisaties
awaitingModeration: Matiging is aan de gang
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
tags:
index:
4 years ago
title: Tags (Trefwoorden)
show:
4 years ago
title: Tags (Trefwoorden)
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Evenementen om te matigen
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen rekening houden met
4 years ago
[aanbevelingen van moderatie](/pages/rules)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
date: Datum
askInfos: Informatie aanvragen
createNote: Een notitie toevoegen
edit:
title: Een evenement bewerken
moderation: Matiging
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
preview: Voorvertoning
edit: Editie
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt U de validatie van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Matiging
tweet_helper: Een tweet wordt gepubliceerd, hier is de inhoud
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd "
accept:
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Welk motief wilt U associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Matiging
reason_r_0: SPAM!
reason_r_1: van onderwerp af
reason_r_2: Niet genoeg informaties
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
4 years ago
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet Informatie aanvraag over het evenement
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
met een duidelijkere beschrijving.
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
te worden.
\n
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
destroy:
ok: Evenement afgewezen
notes:
new:
back: Matiging
title: Een moderatienota toevoegen
event: Evenementen te matigen
create:
sendByMailWrap: "<p>Bijkomende informatie aanvraag:</p>
<pre>%{contents}</pre>"
ok: De notitie is toegevoegd, bedankt!
form:
save: Opslaan
ok: Opnemen
ko: Matiging
maps:
index:
title: Evenementen en organisaties kaart
orgas: Orga
4 years ago
future: Aankomende evenementen
users:
sign_in:
title: Identificatie
orgas:
search:
title: Vind Uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
title: Organisaties
new: Een organisatie toevoegen
4 years ago
view: De organisatie tonen
edit: De organisatie bewerken
aside:
links: Zie ook
actions: Acties
edit: Bewerken
cancel: Verwijderen
show:
future: Binnenkort
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
new:
title: Organisatie
edit: Creatie
create:
ok: Registratie van de organisatie werd onder matiging gesteld
edit:
title: Organisation
edit: Éditie
forbidden: U bent niet gemachtigd om deze organisatie te bewerken
update:
ok: De organisatie werd bijgewerkt
form:
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
4 years ago
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de inschrijver bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
title: Matiging van organisatie
ok: Ja
ko: Matiging
accept:
ok: Organisatie geaccepteerd
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: De organisatie werd well verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
4 years ago
komende week. Het detail van elk van deze %{count} evenementen
(%{count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
new:
title: Identificatie
4 years ago
sign_in: Identificeren
event_mailer:
create:
4 years ago
subject: "Uw evenement: '%{subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
4 years ago
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
4 years ago
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
4 years ago
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
4 years ago
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
4 years ago
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd.
\n
4 years ago
\nGemaakte wijzigingen: "
4 years ago
submitter: de inschrijver
4 years ago
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
4 years ago
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
4 years ago
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
4 years ago
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
4 years ago
voegen op adres:"
delete_link: "U kunt het ook annuleren op adres:"
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd, hier zijn de bewerkingslink
4 years ago
en annuleringslink
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
4 years ago
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
4 years ago
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
4 years ago
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
4 years ago
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
4 years ago
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw evenement:"
4 years ago
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
4 years ago
subject: "Nieuwe evenement te matigen '%{subject}'"
4 years ago
body: Een niewe evenement is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
4 years ago
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd door
%{author}.
\n
4 years ago
\nAangebrachte wijzigingen"
4 years ago
submitter: De inschrijver
4 years ago
signature: Prettige dag
accept:
4 years ago
subject: "Evenement '%{subject}' gemodereerd"
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
4 years ago
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
destroy:
4 years ago
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:"
4 years ago
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer:
notify:
4 years ago
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
4 years ago
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
4 years ago
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
4 years ago
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
4 years ago
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
body: "Een notitie is toegevoegd aan '%{subject}':"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
orga_mailer:
create:
4 years ago
subject: Organisatie '%{subject}' in afwachting van matiging
body: "De organisation '%{subject}' werd geregistreerd.
\n
4 years ago
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\n
4 years ago
\nGedurende en na de matiging, als Uw organisatie gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
4 years ago
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
4 years ago
\nAangebrachte wijzigingen:"
4 years ago
submitter: De inschrijver
4 years ago
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Prettige dag
accept:
4 years ago
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
4 years ago
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken U voor deze
4 years ago
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
4 years ago
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
moderationorga_mailer:
create:
4 years ago
subject: "Nieuwe organisatie te matigen '%{subject}'"
body: Een nieuwe organisatie is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
4 years ago
subject: "Bewerking van de organisatie '%{subject}'"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
4 years ago
\nAangebrachte wijzigingen:"
4 years ago
submitter: de inschrijver
4 years ago
signature: Prettige dag
accept:
4 years ago
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
4 years ago
subject: "Organisatie '%{subject}' geweigerd"
body: "L'organisation '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
4 years ago
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
versions:
index:
4 years ago
title: Versies
create_html: <em class='fa fa-plus-circle'></em>
update_html: <em class='fa fa-exchange-alt'></em>
destroy_html: <em class='fa fa-trash-alt'></em>
4 years ago
feed: RSS feed
pages:
filter:
4 years ago
title: Geavanceerde filtering
4 years ago
helper: Kies een of meer filters om evenementen/organisaties te bekijken
4 years ago
of deze in een andere website te integreeren
past: Afgelopen
past_helper: Ook afgelopen evenementen in RSS feed, kaart en Geojson
4 years ago
hervatten
period_year: Jaar
period_year_helper: Om de week/het jaar van de samenvatting te definiëren
period_week: Week
4 years ago
near_location: Dichtbij
4 years ago
near_location_helper: stad of geografische locatie
near_distance: Afstand
near_distance_helper: van de locatie
region: Regio
tag: Tag (Trefwoorden)
4 years ago
iframe: Kaderloze
4 years ago
iframe_helper: kop- en voettekst verwijderen, bedoelt voor integratie in
een iframe
events: Agenda
4 years ago
map: Kaart
geojson: GeoJSON
json: JSON
rss: RSS
ics: iCal
xml: XML
4 years ago
digest: Samenvatting
orgas: Orgas