Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-21 23:37:57 +02:00
parent d213253f21
commit 055253979f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -368,7 +368,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door % {moderator}.
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"