Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent 2360047872
commit 0735b82e36
  1. 8
      config/locales/views/nl.yml

@ -414,10 +414,10 @@ volledigere beschrijving."
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats. Voor validatie, hebben wij meer informatie
\nnodig over dit evenement:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen door het
evenement, rechtstreeks op volgende adres, te bewerken:"
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om het evenement te laten valideren,
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks,
op volgende adres, te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"

Loading…
Cancel
Save