Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-05 00:01:13 +02:00
parent df44ca243c
commit 164e6100d0
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -69,7 +69,7 @@ uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persberich
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.