Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent abdfa96d6c
commit 1fef1d1f80

@ -64,34 +64,34 @@ netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
in te voegen.
\n* La description de lévènement ne doit pas ressembler à une publicité pour
votre entreprise, projet ou logiciel. Le ton d'un communiqué de presse, par
exemple, ne convient pas.
\n* Les évènements de type professionnel sont acceptés s'ils sont accessibles
et ouverts à tous. Les évènements payants sont acceptés si le prix ne réserve
pas l'entrée à un public uniquement professionnel.
\n* Vous pouvez **[ajouter votre organisation](/orgas/new)** à
l'[annuaire](/orgas) des organisations, elle aura ainsi sa propre page
regroupant tous ses évènements, futurs et passés.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor uitzien
uw bedrijf, project of software. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nL'équipe de modération se réserve le droit de modifier la description de
lévènement pour la rendre plus complète, plus lisible ou plus attrayante."
preview: Prévisualisation
edit: Création
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Vóórvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Votre événement a bien été ajouté à la liste des événements en
attente de modération. Il apparaîtra en ligne dès qu'un modérateur
l'aura validé.
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
toegevoegd worden Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Een evenement bewerken
warning: 'Événement déjà modéré: toute modification sera immédiatement
visible sur le site'
forbidden: Vous n'êtes pas authorisé à modifier cet événement
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet toegestaan deze evenement te bewerken
preview: Vóórvertoning
edit: Édition
edit: Editie
preview:
warning: 'Événement déjà modéré: toute modification sera immédiatement
visible sur le site'
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Votre événement a été mis à jour
form:

Loading…
Cancel
Save