Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 10:20:02 +02:00
parent 3f4dbd7298
commit 2df42f7773
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -76,7 +76,7 @@ die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Vóórvertoning
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst