Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-26 13:36:24 +02:00
parent 6b07d02bd4
commit 2f9b19b6c8
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -53,24 +53,24 @@ nl:
infos: Informatie
new:
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *inschrijver adres*
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *adres van de inschrijver*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet *Vrij* betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Het evenement moet *Vrij* zijn voor het gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *free-* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven en privégegevens alsook elke reflectie op het
bevrijden van de samenwerking gericht...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
in te voegen.
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze voor iedereen
uw bedrijf, project of software uitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden
geaccepteerd als de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
gereserveerd.
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke matiging toegepast
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke overweging toegepast
worden.
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben