Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:31:56 +02:00
parent 9515abedcb
commit 426da46c39
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -302,7 +302,7 @@ volledigere beschrijving."
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atoom
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de