Browse Source

Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent
commit
4d9ada0b03
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

2
config/locales/views/nl.yml

@ -356,7 +356,7 @@ volledigere beschrijving."
\n
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nTijdens en na de behandeling, Indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nTijdens en na de behandeling, indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!

Loading…
Cancel
Save