Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent d3ea160d42
commit 4da12c94a1
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

@ -58,7 +58,7 @@ nl:
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** onderschrijven op het gebiet van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
vrije software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elk verband met het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement

Loading…
Cancel
Save