Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-09-18 21:13:20 +02:00
parent d1985593ab
commit 5c8c3281f2
1 changed files with 28 additions and 28 deletions

View File

@ -6,9 +6,9 @@ nl:
validate: Bevestigen
refuse: Weigeren
destroy: Verwijderen
logout: Logout
logout: Afmelden
staleObjectError: Sorry, uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomen
persoon actief is
# Traductions des écrans
layouts:
@ -21,7 +21,7 @@ nl:
propose_orga: Een organisatie inschrijven
map: Kaart
tags: Trefwoorden
infos: Infosnieuws
infos: Info nieuws
stats: Statistiek
contact: Contact
moderation: Evaluatie
@ -82,7 +82,7 @@ te maken."
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op evaluatie is well aan het evenement lijst
ok: Uw evenement wachtend op evaluatie is wel aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
@ -91,7 +91,7 @@ te maken."
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Editie
edit: Bewerking
preview:
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
@ -183,7 +183,7 @@ te maken."
moderations:
index:
title: Evaluatie van de evenementen
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen rekening houden met
rules: Moderators opgelet, aub. na het lezen rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie](/pages/rules)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
@ -200,7 +200,7 @@ te maken."
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt u de validatie van dit evenement?
title: Bevestigt van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Evaluatie
@ -240,7 +240,7 @@ specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw toe te voegen met een
volledigere beschrijving."
vollediger beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
@ -271,7 +271,7 @@ volledigere beschrijving."
search:
title: Vind uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
helper: U kunt naar een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
@ -298,23 +298,23 @@ volledigere beschrijving."
ok: Registratie van de organisatie werd onder evaluatie gesteld
edit:
title: Organisation
edit: Éditie
edit: Bewerken
forbidden: U bent niet gemachtigd om deze organisatie te bewerken
update:
ok: De organisatie werd bijgewerkt
ok: De organisatie is bijgewerkt
form:
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
contact_helper: e-mail adres, dat weergegeven wordt op een manier die niet
gemakkelijk kan begrepen worden door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de inschrijver bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
organisatiegegevens alleen door de inschrijver bewerkt worden, die een
geheime verbindingslink ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
@ -327,12 +327,12 @@ volledigere beschrijving."
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt u de annulering van dit organisatie?
confirm: Bevestiging van de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: De organisatie werd well verwijderd
ok: De organisatie werd wel verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
@ -387,7 +387,7 @@ volledigere beschrijving."
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw evenement:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
moderation_mailer:
@ -417,9 +417,9 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
subject: "Informatie aanvraag betreffend het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nen deze heeft hier zijn plaats . Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen u uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
@ -433,9 +433,9 @@ volledigere beschrijving."
subject: Organisatie '%{subject}' in afwachting van evaluatie
body: "De organisation '%{subject}' werd geregistreerd.
\n
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\nHet moderatie team zal het snel behandelen.
\n
\nTijdens en na de behandeling, indien uw organisatie gevalideerd wordt, kunt u
\nTijdens en na de behandeling, indien uw organisatie gevalideerd werdt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
@ -455,10 +455,10 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken u voor deze
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschreven en we danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
@ -482,9 +482,9 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: "Organisatie '%{subject}' geweigerd"
body: "L'organisation '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
@ -500,8 +500,8 @@ volledigere beschrijving."
filter:
title: Geavanceerde filtering
helper: Kies een of meer filters om evenementen/organisaties te bekijken
of deze in een andere website te integreeren
past: Afgelopen
of deze in een andere website te integreren
past: Beëindigd
past_helper: Ook afgelopen evenementen in RSS feed, kaart en Geojson
hervatten
period_year: Jaar