Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-04-29 08:19:25 +02:00
parent dc8cdcdca1
commit 6aa5d1716e

View File

@ -35,7 +35,8 @@ nl:
show:
at: bij
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
noMap: Aan dit adres kan geen kaart worden gekoppeld. Andere syntaxen kunnen hier getestet worden
noMap: Aan dit adres kan geen kaart worden gekoppeld. Andere syntaxen
kunnen hier getestet worden
description: Beschrijving
infos: Informatie
aside:
@ -52,8 +53,8 @@ nl:
infos: Informatie
new:
title: Evenement indienen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *indiener adres* zal
U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *indiener adres*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet Vrij/Libre/Free betreffen in gebruik van: