Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent 28cad34601
commit 7866387ea1
  1. 41
      config/locales/views/nl.yml

@ -349,10 +349,10 @@ volledigere beschrijving."
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er voor zorgen binnenkort.
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
deze bewerken op: "
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
@ -387,7 +387,7 @@ deze bewerken op: "
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Niewe evenement te matigen '%{subject}'"
subject: "Nieuwe evenement te matigen '%{subject}'"
body: Een niewe evenement is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
@ -414,10 +414,10 @@ deze bewerken op: "
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats. voor het valideren, we hebben meer informatie
\nen deze heeft hier zijn plaats. Voor validatie, hebben wij meer informatie
\nnodig over dit evenement:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen door het
evenement rechtstreeks op volgende adres te bewerken:"
evenement, rechtstreeks op volgende adres, te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
@ -430,25 +430,26 @@ deze bewerken op: "
\n
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\n
\nPendant la modération et après celle-ci si cette organisation est validée,
\nvous pouvez l'éditer à l'adresse:"
delete_link: "et vous pouvez l'annuler en utilisant l'adresse:"
signature: Merci de votre participation!
\nGedurende en na de matiging, als Uw organisatie gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Organisation '%{subject}' modifiée"
body: "L'organisation '%{subject}' a été modifiée par %{author}.
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Bonne journée
\nAangebrachte wijzigingen:"
submitter: De indiener
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Organisation '%{subject}' modérée"
body: L'organisation a été modérée par %{author}.
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisation '%{subject}' supprimée
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: Vous avez soumis l'organisation suivante, et nous vous remercions
de cette contribution.
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe

Loading…
Cancel
Save