Merge branch 'master' into 'master'

Update nl.yml

See merge request agenda-libre/agenda-libre-ruby!53
This commit is contained in:
echarp 2019-05-22 20:12:20 +02:00
commit 7ae6cb69c3
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -17,7 +17,7 @@ nl:
title: L'Agenda du Libre
subtitle: Software, Kunst, Data, Materialen, Inhoud, Commons, Internet,...
flag: Vlag
propose: Een evenement inschrijven
propose: Een evenement toevoegen
propose_orga: Een organisatie inschrijven
map: Kaart
tags: Trefwoorden
@ -52,7 +52,7 @@ nl:
description: Beschrijving
infos: Informatie
new:
title: Evenement inschrijven
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *inschrijver adres*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
@ -498,7 +498,7 @@ volledigere beschrijving."
pages:
filter:
title: Geavanceerde filtering
helper: Kies een of meer filters om evenementen / organisaties te bekijken
helper: Kies een of meer filters om evenementen/organisaties te bekijken
of deze in een andere website te integreeren
past: Afgelopen
past_helper: Ook afgelopen evenementen in RSS feed, kaart en Geojson