Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-05 21:19:34 +02:00
parent 92191d387e
commit 919e6a8aae
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -97,7 +97,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
form:
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
address_helper: Het adres en de stadsnaam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
@ -302,7 +302,7 @@ volledigere beschrijving."
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, typ RSS of atoom
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atoom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
@ -384,7 +384,7 @@ deze bewerken op: "
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw evenement:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Niewe evenement te matigen '%{subject}'"
@ -402,14 +402,14 @@ deze bewerken op: "
subject: "Evenement '%{subject}' gemodereerd"
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
access: "Vous pouvez le consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
destroy:
subject: "Événement '%{subject}' refusé"
body: "L'événement '%{subject}' a été rejeté par %{author} pour la raison
suivante:"
reminder: "Pour rappel, l'événement:"
signature: Merci pour votre contribution
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:""
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Demande d'informations sur l'événement '%{subject}'"