Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-05 21:36:48 +02:00
parent 919e6a8aae
commit 9569ac79bc
1 changed files with 6 additions and 6 deletions

View File

@ -219,7 +219,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet Informatie aanvraag over het evenement
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
@ -281,7 +281,7 @@ volledigere beschrijving."
cancel: Verwijderen
show:
future: Binnenkort
past: In het verleden
past: In het verledenInformatie aanvraag over het evenement
count:
zero:
one: Een evenement
@ -412,10 +412,10 @@ deze bewerken op: "
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Demande d'informations sur l'événement '%{subject}'"
body: "Nous avons bien reçu votre proposition d'événement '%{subject}',
\net celui-ci a toute sa place ici. Néanmoins, avant d'être validé, nous
\navons besoin de quelques informations complémentaires sur cet événement:"
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats. voor het valideren, we hebben meer informatie
\nnodig over dit evenement:"
edit_link: "Nous vous invitons à ajouter ces informations en éditant directement
\nl'événement à l'adresse suivante:"
signature: Avec tous nos remerciements pour votre contribution