Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent f7fc681ef7
commit 98d2741d92
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

@ -379,7 +379,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
body: U hebt het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team

Loading…
Cancel
Save