Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-18 22:20:22 +02:00
parent 4d34f5bb82
commit 9c3a977da3
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -348,8 +348,8 @@ volledigere beschrijving."
event_mailer:
create:
subject: "Uw evenement: '% {subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
subject: "Uw evenement: '%{subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
@ -366,7 +366,7 @@ volledigere beschrijving."
submitter: de inschrijver
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '% {subject}' gematigd "
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door % {moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
@ -381,7 +381,7 @@ volledigere beschrijving."
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het