Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-29 20:00:56 +02:00
parent 4664948f4d
commit 9d188764b4
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -64,7 +64,7 @@ bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
uw bedrijf, of project of software zijn of eruitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
uw bedrijf, project of software overkomen. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden