Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:37:25 +02:00
parent c1da497579
commit a3c023e72f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -376,7 +376,7 @@ volledigere beschrijving."
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze