Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-06-14 20:20:10 +02:00
parent e4c2d7e873
commit bb5155092f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -352,7 +352,7 @@ volledigere beschrijving."
create:
subject: "Uw evenement: '%{subject}' is in afwachting van evaluatie"
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\ndie op '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n