Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:15:36 +02:00
parent 787ecc2101
commit cad23492bb
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -58,11 +58,11 @@ nl:
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet Vrij/Libre/Free betreffen in gebruik van:
\n* Het evenement moet *Vrij/Libre/Free* betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht