Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:47:33 +02:00
parent ab6b43cd46
commit cdf70023f1
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -8,7 +8,7 @@ nl:
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomen
persoon heeft ooit tussengekomenHartelijk
# Traductions des écrans
layouts:
@ -364,7 +364,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '% {subject}' gematigd "
body: "Het evenement U hebt ingediend werd gemodereerd door % {moderator}.
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door % {moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
@ -450,7 +450,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U hebt de volgende organisatie ingediend en we danken U voor deze
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team