Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-07 09:23:51 +02:00
parent c93aabc099
commit ce3358b88c

View File

@ -8,7 +8,7 @@ nl:
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomenHartelijk
persoon heeft ooit tussengekomen
# Traductions des écrans
layouts: