Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-26 14:00:40 +02:00
parent 352a5ceef7
commit d5c9ec0c2a
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -63,7 +63,7 @@ neutraliteit van het net, leven en privégegevens alsook elke reflectie op het
bevrijden van de samenwerking gericht...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
uw bedrijf, of project of software zijn of eruitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen