Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent f82094b8b0
commit dc8cdcdca1

@ -35,7 +35,7 @@ nl:
show:
at: bij
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
noMap: Aan dit adres kan geen kaart worden gekoppeld. VAndere syntaxen kunnen hier getestet worden
noMap: Aan dit adres kan geen kaart worden gekoppeld. Andere syntaxen kunnen hier getestet worden
description: Beschrijving
infos: Informatie
aside:

Loading…
Cancel
Save