Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-06-12 20:35:02 +02:00
parent 7e4ca1d5a7
commit e4c2d7e873
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -53,7 +53,7 @@ nl:
infos: Informatie
new:
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *intekenaarsadres*
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *verzendersadres*
zal u een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n