Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent 2da6ceb7ba
commit e5db8df572

@ -420,9 +420,9 @@ deze bewerken op: "
evenement rechtstreeks op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Une note a été rajoutée à l'événement '%{subject}'"
body: "Une note a été rajoutée à '%{subject}':"
signature: Merci pour votre contribution
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
body: "Een notitie is toegevoegd aan '%{subject}':"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
orga_mailer:
create:
subject: Organisation '%{subject}' en attente de modération

Loading…
Cancel
Save