Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-04 18:42:17 +02:00
parent 3767c427b2
commit f4398baf48
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -64,8 +64,8 @@ netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor uitzien
uw bedrijf, project of software. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de