A calendar management project, for events and activities related to communities fighting for freedoms.
This can be related to software, art, data, hardware, content, commons, internet.
https://www.agendadulibre.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
agenda-libre-ruby/config/locales/views/nl.yml

519 lines
20 KiB

nl:
mail_prefix: "[AdL] "
show: Tonen
save: Opslaan
edit: Bewerken
validate: Opslaan
refuse: Weigeren
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomen
# Traductions des écrans
layouts:
application:
login: Authenticatie
title: L'Agenda du Libre
subtitle: Software, Kunst, Data, Materialen, Inhoud, Commons, Internet,...
flag: Vlag
propose: Een evenement inschrijven
propose_orga: Een organisatie inschrijven
map: Kaart
tag: Tag lijst
infos: Infosnieuws
stats: Statistiek
contact: Contact
moderation: Matiging
mailer:
title: Hallo,
events:
index:
calendar_in: Deze kalender in <em class='fa fa-rss'></em> %{rss},
<em class='fa fa-calendar'></em> %{webcal}/%{ical}
nb_events: "%{count} événements"
map: Kaart/Landkaart
show:
at: bij
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
noMap: Aan dit adres kan geen kaart gekoppeld worden. Andere syntaxen
kunnen hier getestet worden
description: Beschrijving
infos: Informatie
aside:
orga-list: Orgas van de regio
actions: Actie
add_to_calendar: Aan mijn kalender toevoegen
edit: Evenement bewerken
copy: Evenement dupliceren
cancel: Evenement verwijderen
html:
at: bij
dateAndPlace: Datum en plaats
description: Beschrijving
infos: Informatie
new:
title: Evenement inschrijven
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *inschrijver adres*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet Vrij/Libre/Free betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Vóórvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Editie
preview:
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Uw evenement wordt bijgewerkt
form:
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
address_helper: Het adres en de stadsnaam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
wordt het "contact" e-mail adres gebruikt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: Uw evenement was well geannuleerd
regions:
selector:
all_regions: Alle regio's
national: Nationale evenementen
index:
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een gebeurtenisstroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[location]` et `near[distance]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
title: Statistiek
allEvents: Gevalideerde evenementen
allOrgas: Gevalideerde organisaties
awaitingModeration: Matiging is aan de gang
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
tags:
index:
title: Trefwoorden
show:
title: Trefwoorden
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Evenementen om te matigen
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen kunt rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie] (/pagina's/regels)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
date: Datum
askInfos: Informatie aanvragen
createNote: Een notitie toevoegen
edit:
title: Een evenement bewerken
moderation: Matiging
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
preview: Voorvertoning
edit: Editie
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt U de validatie van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Matiging
tweet_helper: Een tweet wordt gepubliceerd, hier is de inhoud
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd "
accept:
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Welk motief wilt U associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Matiging
reason_r_0: SPAM!
reason_r_1: van onderwerp af
reason_r_2: Niet genoeg informaties
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet Informatie aanvraag over het evenement
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
met een duidelijkere beschrijving.
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
te worden.
\n
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
destroy:
ok: Evenement afgewezen
notes:
new:
back: Matiging
title: Een moderatienota toevoegen
event: Evenementen te matigen
create:
sendByMailWrap: "<p>Bijkomende informatie aanvraag:</p>
<pre>%{contents}</pre>"
ok: De notitie is toegevoegd, bedankt!
form:
save: Opslaan
ok: Opnemen
ko: Matiging
maps:
index:
title: Evenementen en organisaties kaart
events: Evenementen
orgas: Orga
users:
sign_in:
title: Identificatie
orgas:
search:
title: Vind Uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
title: Organisaties
new: Een organisatie toevoegen
aside:
links: Zie ook
actions: Acties
edit: Bewerken
cancel: Verwijderen
show:
future: Binnenkort
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
new:
title: Organisatie
edit: Creatie
create:
ok: Registratie van de organisatie werd onder matiging gesteld
edit:
title: Organisation
edit: Éditie
forbidden: U bent niet gemachtigd om deze organisatie te bewerken
update:
ok: De organisatie werd bijgewerkt
form:
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atoom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de indiener bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
title: Matiging van organisatie
ok: Ja
ko: Matiging
accept:
ok: Organisatie geaccepteerd
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: De organisatie werd well verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
(% {count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
new:
title: Identificatie
sign_in: Identifier
event_mailer:
create:
subject: "Uw evenement: '% {subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er voor zorgen binnenkort.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
deze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '% {subject}' is gewijzigd.
\n
\nGemaakte wijzigingen: "
submitter: de indiener
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '% {subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingediend werd gemodereerd door % {moderator}.
Het is nu zichtbaar op."
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
delete_link: "U kunt het ook annuleren op adres:"
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd, hier zijn de bewerkingslink
en annuleringslink
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Niewe evenement te matigen '%{subject}'"
body: Een niewe evenement is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd door
%{author}.
\n
\nAangebrachte wijzigingen"
submitter: De indiener
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gemodereerd"
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:""
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats. voor het valideren, we hebben meer informatie
\nnodig over dit evenement:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen door het
evenement rechtstreeks op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Une note a été rajoutée à l'événement '%{subject}'"
body: "Une note a été rajoutée à '%{subject}':"
signature: Merci pour votre contribution
orga_mailer:
create:
subject: Organisation '%{subject}' en attente de modération
body: "Organisation '%{subject}' a bien été enregistrée.
\n
\nL'équipe de modération la prendra en charge très prochainement.
\n
\nPendant la modération et après celle-ci si cette organisation est validée,
\nvous pouvez l'éditer à l'adresse:"
delete_link: "et vous pouvez l'annuler en utilisant l'adresse:"
signature: Merci de votre participation!
update:
subject: "Organisation '%{subject}' modifiée"
body: "L'organisation '%{subject}' a été modifiée par %{author}.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Bonne journée
accept:
subject: "Organisation '%{subject}' modérée"
body: L'organisation a été modérée par %{author}.
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
destroy:
subject: Organisation '%{subject}' supprimée
body: Vous avez soumis l'organisation suivante, et nous vous remercions
de cette contribution.
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de modérateurs.
reminder: "Pour rappel, voici le contenu de l'organisation:"
signature: Avec tous nos remerciements pour votre contribution
moderationorga_mailer:
create:
subject: "Nouvelle organisation à modérer: '%{subject}'"
body: Une nouvelle organisation est à modérer sur
signature: Merci!
update:
subject: "Édition de l'organisation '%{subject}'"
body: "L'organisation '%{subject}' a été modifiée par %{author}.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
signature: Bonne journée
accept:
subject: "Organisation '%{subject}' modérée"
body: L'organisation a été modérée par %{author}.
reminder: "Pour rappel, l'organisation:"
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
destroy:
subject: "Organisation '%{subject}' refusée"
body: "L'organisation '%{subject}' a été rejetée par %{author}"
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de modérateurs.
reminder: "Pour rappel, l'organisation:"
signature: Merci pour votre contribution
versions:
index:
title: Versions
create_html: <em class='fa fa-plus-circle'></em>
update_html: <em class='fa fa-exchange-alt'></em>
destroy_html: <em class='fa fa-trash-alt'></em>
feed: Flux RSS
pages:
filter:
title: Filtrage avancé
helper: Choisissez un ou plusieurs filtres pour afficher les
événements/organisations ou les intégrer dans un autre site web
past: Passés
past_helper: Inclure aussi les événements passés dans les flux RSS, carte et geojson
period_year: Année
period_year_helper: Pour définir la semaine/année du résumé
period_week: Semaine
near_location: Près de
near_location_helper: ville ou lieu géographique
near_distance: Distance
near_distance_helper: du lieu
region: Région
tag: Mot-clé
iframe: Sans cadre
iframe_helper: Supprime l'en-tête et bas de page, pour intégration dans une iframe
events: Agenda
map: Carte
geojson: GeoJSON
json: JSON
rss: RSS
ics: iCal
xml: XML
digest: Résumé
orgas: Orgas