agenda-libre-ruby/config/locales/views/nl.yml

529 lines
20 KiB
YAML

nl:
mail_prefix: "[AdL] "
show: Tonen
save: Opslaan
edit: Bewerken
validate: Bevestigen
refuse: Weigeren
destroy: Verwijderen
logout: Afmelden
staleObjectError: Sorry, uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon actief is
# Traductions des écrans
layouts:
application:
login: Authenticatie
title: L'Agenda du Libre
subtitle: Software, Kunst, Data, Materialen, Inhoud, Commons, Internet,...
flag: Vlag
propose: Een evenement toevoegen
propose_orga: Een organisatie inschrijven
map: Kaart
tags: Trefwoorden
infos: Info nieuws
stats: Statistiek
contact: Contact
moderation: Evaluatie
mailer:
title: Hallo,
events:
index:
calendar_in_html: Deze kalender in <em class='fa fa-rss'></em> %{rss},
<em class='fa fa-calendar'></em> %{webcal}/%{ical}
nb_events: "%{count} evenementen"
map: Kaart
show:
at: in
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
noMap: Aan dit adres kan geen kaart gekoppeld worden. Andere syntaxen
kunnen hier getestet worden
infos: Informatie
aside:
orga-list: Orgas van de regio
actions: Actie
add_to_calendar: Aan mijn kalender toevoegen
edit: Evenement bewerken
copy: Evenement dupliceren
cancel: Evenement verwijderen
html:
at: bij
dateAndPlace: Datum en plaats
description: Beschrijving
infos: Informatie
new:
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *verzendersadres*
zal u een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** onderschrijven op het gebiet van:
vrije software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elk verband met het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software overkomen. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden toegestaan voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, worden betaalde evenementen
toegestaan indien de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
gereserveerd.
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke overweging toegepast
worden.
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van het
evenement bij te werken om het te vervolledigen, leesbaarder- of aantrekkelijker
te maken."
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op evaluatie is wel aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Bewerking
preview:
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Uw evenement wordt bijgewerkt
form:
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
address_helper_html: Het adres en de stadsnaam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk door spammers kan worden begrepen
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt u alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt u de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: Uw evenement was well geannuleerd
regions:
filter:
nearMe: Nabij
selector:
all_regions: Alle regio's
national: Nationale evenementen
index:
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat u denkt om al uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[locatie]` et `near[afstand]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
title: Statistiek
allEvents: Gevalideerde evenementen
allOrgas: Gevalideerde organisaties
awaitingModeration: Evaluatie is aan de gang
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
tags:
index:
title: Tags (Trefwoorden)
show:
title: Tags (Trefwoorden)
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Evaluatie van de evenementen
rules: Moderators opgelet, aub. na het lezen rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie](/pages/rules)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
date: Datum
askInfos: Informatie aanvragen
createNote: Een notitie toevoegen
edit:
title: Een evenement bewerken
moderation: Evaluatie
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
preview: Voorvertoning
edit: Editie
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Evaluatie
tweet_helper: Een tweet wordt gepubliceerd, hier is de inhoud
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd "
accept:
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Welk motief wilt u associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Evaluatie
reason_r_0: SPAM!
reason_r_1: van onderwerp af
reason_r_2: Niet genoeg informaties
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
met een duidelijkere beschrijving.
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
te worden.
\n
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw toe te voegen met een
vollediger beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
destroy:
ok: Evenement afgewezen
notes:
new:
back: Evaluatie
title: Een moderatienota toevoegen
event: Evaluatie van de evenementen
create:
sendByMailWrap: "<p>Bijkomende informatie aanvraag:</p>
<pre>%{contents}</pre>"
ok: De notitie is toegevoegd, bedankt!
form:
save: Opslaan
ok: Opnemen
ko: Evaluatie
maps:
index:
title: Evenementen en organisaties kaart
events:
future: Aankomende evenement
users:
sign_in:
title: Identificatie
orgas:
search:
title: Vind uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt naar een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
title: Organisaties
new: Een organisatie toevoegen
view: De organisatie tonen
edit: De organisatie bewerken
aside:
links: Zie ook
actions: Acties
edit: Bewerken
cancel: Verwijderen
show:
future: Binnenkort
past: In het verleden
count:
zero:
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
new:
title: Organisatie
edit: Creatie
create:
ok: Registratie van de organisatie werd onder evaluatie gesteld
edit:
title: Organisation
edit: Bewerken
forbidden: U bent niet gemachtigd om deze organisatie te bewerken
update:
ok: De organisatie is bijgewerkt
form:
address_helper_html: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atom
contact_helper: e-mail adres, dat weergegeven wordt op een manier die niet
gemakkelijk kan begrepen worden door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatiegegevens alleen door de inschrijver bewerkt worden, die een
geheime verbindingslink ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
title: Evaluatie van organisatie
ok: Ja
ko: Evaluatie
accept:
ok: Organisatie geaccepteerd
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestiging van de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: De organisatie werd wel verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze %{count} evenementen
(%{count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
new:
title: Identificatie
sign_in: Identificeren
event_mailer:
create:
subject: "Uw evenement: '%{subject}' is in afwachting van evaluatie"
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie op '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nTijdens en na de behandeling, indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd.
\n
\nGemaakte wijzigingen: "
submitter: de inschrijver
signature: Bedankt voor uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
body: "Het evenement u heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
delete_link: "U kunt het ook annuleren op adres:"
repeat_helper:
zero:
one: Een ander evenement wordt gegenereerd, hier zijn de bewerkingslink
en annuleringslink
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw evenement:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Nieuwe evenement te evalueren '%{subject}'"
body: Een nieuwe evenement is te evalueren op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd door
%{author}.
\n
\nAangebrachte wijzigingen"
submitter: De inschrijver
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gemodereerd"
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Informatie aanvraag betreffend het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats . Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen u uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
create:
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
body: "Een notitie is toegevoegd aan '%{subject}':"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
orga_mailer:
create:
subject: Organisatie '%{subject}' in afwachting van evaluatie
body: "De organisation '%{subject}' werd geregistreerd.
\n
\nHet moderatie team zal het snel behandelen.
\n
\nTijdens en na de behandeling, indien uw organisatie gevalideerd werdt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor uw deelname!
update:
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
\nAangebrachte wijzigingen:"
submitter: De inschrijver
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschreven en we danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
moderationorga_mailer:
create:
subject: "Nieuwe organisatie om te evalueren '%{subject}'"
body: Een nieuwe organisatie is te evalueren op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Bewerking van de organisatie '%{subject}'"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
\nAangebrachte wijzigingen:"
submitter: de inschrijver
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: "Organisatie '%{subject}' geweigerd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatieteam
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
versions:
index:
title: Versies
create_html: <em class='fa fa-plus-circle'></em>
update_html: <em class='fa fa-exchange-alt'></em>
destroy_html: <em class='fa fa-trash-alt'></em>
feed: RSS feed
pages:
filter:
title: Geavanceerde filtering
helper: Kies een of meer filters om evenementen/organisaties te bekijken
of deze in een andere website te integreren
past: Beëindigd
past_helper: Ook afgelopen evenementen in RSS feed, kaart en Geojson
hervatten
period_year: Jaar
period_year_helper: Om de week/het jaar van de samenvatting te definiëren
period_week: Week
near_location: Dichtbij
near_location_helper: stad of geografische locatie
near_distance: Afstand
near_distance_helper: van de locatie
region: Regio
tag: Tag (Trefwoorden)
iframe: Kaderloze
iframe_helper: kop- en voettekst verwijderen, bedoelt voor integratie in
een iframe
events: Agenda
map: Kaart
geojson: GeoJSON
json: JSON
rss: RSS
ics: iCal
xml: XML
digest: Samenvatting
orgas: Orgas