Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 89.3% (1128 of 1262 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
chapril
Anonymous 1 year ago committed by Weblate
parent cd08c0db4f
commit 50a54e0610

@ -39,15 +39,18 @@
"About": "Tietoja",
"About Mobilizon": "Tietoa Mobilizonista",
"About anonymous participation": "Tietoa nimettömästä osallistumisesta",
"About instance": "",
"About this event": "Tietoa tapahtumasta",
"About this instance": "Tietoa tästä instanssista",
"About {instance}": "Tietoja {instance}:sta",
"Accept": "Hyväksy",
"Accepted": "Hyväksytty",
"Accessibility": "Saavutettavuus",
"Accessible only by link": "",
"Accessible only to members": "Pääsy vain jäsenille",
"Accessible through link": "Pääsy linkin kautta",
"Account": "Tili",
"Account settings": "",
"Actions": "Toimenpiteet",
"Activate browser push notifications": "Ota käyttöön selaimen push-ilmoitukset",
"Activated": "Käytössä",
@ -62,11 +65,14 @@
"Add a todo": "Lisää tehtävä",
"Add an address": "Lisää osoite",
"Add an instance": "Lisää instanssi",
"Add link": "",
"Add new…": "Lisää uusi…",
"Add picture": "",
"Add some tags": "Lisää tunnisteita",
"Add to my calendar": "Lisää kalenteriini",
"Additional comments": "Lisäkommentit",
"Admin": "Ylläpitäjä",
"Admin dashboard": "",
"Admin settings": "Ylläpitoasetukset",
"Admin settings successfully saved.": "Ylläpitoasetukset tallennettu.",
"Administration": "Ylläpito",
@ -95,9 +101,12 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Nimettömiä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.",
"Anonymous participations": "Nimettömät osallistujat",
"Any day": "Milloin vain",
"Any type": "",
"Anyone can join freely": "Kaikki voivat liittyä",
"Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership.": "",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.",
"Application": "Sovellus",
"Approve member": "",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Haluatko varmasti poistaa koko tilisi? Tällöin kaikki poistetaan. Identiteetit, asetukset, luodut tapahtumat, viestit ja osallistumiset poistetaan pysyvästi.",
"Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>.": "Haluatko varmasti <b>poistaa ryhmän kokonaan</b>? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Haluatko varmasti <b>poistaa</b> tämän kommentin? Toimintoa ei voi perua.",
@ -109,12 +118,19 @@
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Haluatko varmasti perua osallistumisesi tapahtumaan {title}?",
"Are you sure you want to delete this entire discussion?": "Oletko varma, että haluat poistaa koko tämän keskustelun?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman? Toimintoa ei voi perua.",
"Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.": "",
"Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.": "",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Tapahtuman järjestäjä vahvistaa osallistumispyynnöt käsin, joten osallistumisesi on vahvistettu vasta sitten, kun saat vahvistuksesta kertovan sähköpostin.",
"Ask your instance admin to {enable_feature}.": "Kysy instanssisi ylläpitäjältä {enable_feature}.",
"Assigned to": "Yhdistetty",
"Atom feed for events and posts": "Tapahtumien ja julkaisujen Atom-syöte",
"Attending": "",
"Avatar": "Avatar",
"Back to group list": "",
"Back to previous page": "Palaa edelliselle sivulle",
"Back to profile list": "",
"Back to top": "",
"Back to user list": "",
"Banner": "Banneri",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Sinun on ennen sisäänkirjautumista vahvistettava tilisi napsauttamalla siinä olevaa linkkiä.",
"Begins on": "Alkaa",
@ -123,6 +139,7 @@
"Booking": "Varaus",
"Breadcrumbs": "Leivänmurut",
"Browser notifications": "Selaimen ilmoitukset",
"Bullet list": "",
"By others": "Muilta",
"By {group}": "Tekijä {group}",
"By {username}": "Tehnyt {username}",
@ -130,7 +147,10 @@
"Cancel": "Peruuta",
"Cancel anonymous participation": "Peruuta nimetön osallistuminen",
"Cancel creation": "Peruuta luonti",
"Cancel discussion title edition": "",
"Cancel edition": "Peruuta muokkaus",
"Cancel follow request": "",
"Cancel membership request": "",
"Cancel my participation request…": "Peru osallistumispyyntöni…",
"Cancel my participation…": "Peru osallistumiseni…",
"Cancelled": "Peruttu",
@ -141,15 +161,21 @@
"Change my password": "Vaihda salasana",
"Change timezone": "Vaihda aikavyöhykettä",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Tarkista sähköpostisi (myös roskapostikansio).",
"Choose the source of the instance's Privacy Policy": "",
"Choose the source of the instance's Terms": "",
"City or region": "Kaupunki tai alue",
"Clear": "Tyhjennä",
"Clear address field": "",
"Clear date filter field": "",
"Clear participation data for all events": "Poista kaikkien tapahtumien osallistumistiedot",
"Clear participation data for this event": "Poista tapahtuman osallistumistiedot",
"Clear timezone field": "",
"Click for more information": "Lisätietoja napsauttamalla",
"Click to upload": "Lähetä napsauttamalla",
"Close": "Sulje",
"Close comments for all (except for admins)": "Sulje kommentit kaikilta (paitsi ylläpitäjiltä)",
"Closed": "Suljettu",
"Comment body": "",
"Comment deleted": "Kommentti poistettu",
"Comment from @{username} reported": "Käyttäjän @{username} kommentti raportoitu",
"Comment text can't be empty": "Kommentin teksti ei voi olla tyhjä",
@ -157,6 +183,7 @@
"Comments are closed for everybody else.": "Kommentit on suljettu muilta.",
"Confirm my participation": "Vahvista osallistumiseni",
"Confirm my particpation": "Vahvista osallistumiseni",
"Confirm participation": "",
"Confirmed": "Vahvistettu",
"Confirmed at": "Vahvistettu",
"Confirmed: Will happen": "Vahvistettu: Tapahtuu",
@ -179,8 +206,10 @@
"Create a pad": "Luo tekstiasiakirja",
"Create a videoconference": "Luo videokokous",
"Create an account": "Luo käyttäjätunnus",
"Create discussion": "",
"Create event": "Luo tapahtuma",
"Create group": "Luo ryhmä",
"Create identity": "",
"Create my event": "Luo oma tapahtuma",
"Create my group": "Luo oma ryhmä",
"Create my profile": "Luo oma profiili",
@ -203,6 +232,7 @@
"Date and time settings": "Aika- ja päivämääräasetukset",
"Date parameters": "Päivämäärävalinnat",
"Decline": "Hylkää",
"Decrease": "",
"Default": "Oletus",
"Default Mobilizon privacy policy": "Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö",
"Default Mobilizon terms": "Mobilizonin oletusehdot",
@ -232,6 +262,7 @@
"Didn't receive the instructions?": "Etkö saanut ohjeita?",
"Disabled": "Pois käytöstä",
"Discussions": "Keskustelut",
"Discussions list": "",
"Display name": "Näytä nimi",
"Display participation price": "Näytä osallistumisen hinta",
"Displayed nickname": "Näytettävä nimimerkki",
@ -239,6 +270,7 @@
"Do not receive any mail": "Älä vastaanota mitään sähköpostia",
"Do you wish to {create_event} or {explore_events}?": "Haluatko {create_event} vai {explore_events}?",
"Do you wish to {create_group} or {explore_groups}?": "Haluatko {create_group} vai {explore_groups}?",
"Does the event needs to be confirmed later or is it cancelled?": "",
"Domain": "Verkkotunnus",
"Draft": "Luonnos",
"Drafts": "Luonnokset",
@ -258,6 +290,8 @@
"Element value": "Elementin arvo",
"Email": "Sähköposti",
"Email address": "Sähköpostiosoite",
"Email validate": "",
"Emails usually don't contain capitals, make sure you haven't made a typo.": "",
"Enabled": "Käytössä",
"Ends on…": "Päättyy…",
"Enter the link URL": "Syötä linkin URL",
@ -285,10 +319,12 @@
"Event already passed": "Tapahtuma on jo mennyt",
"Event cancelled": "Tapahtuma peruttu",
"Event creation": "Tapahtuman luonti",
"Event description body": "",
"Event edition": "Tapahtuman muokkaus",
"Event list": "Tapahtumaluettelo",
"Event metadata": "Tapahtuman metadata",
"Event page settings": "Tapahtumasivun asetukset",
"Event timezone will default to the timezone of the event's address if there is one, or to your own timezone setting.": "",
"Event to be confirmed": "Tapahtuma odottaa vahvistamista",
"Event {eventTitle} deleted": "Tapahtuma {eventTitle} poistettu",
"Event {eventTitle} reported": "Tapahtuma (eventTitle} raportoitu",
@ -300,27 +336,34 @@
"Ex: someone@mobilizon.org": "Esim. joku@mobilizon.org",
"Explore": "Tutustu",
"Explore events": "Tutustu tapahtumiin",
"Export": "",
"Failed to get location.": "",
"Failed to save admin settings": "Ylläpitoasetusten tallennus epäonnistui",
"Featured events": "Ehdotetut tapahtumat",
"Federated Group Name": "Ryhmän federaationimi",
"Federation": "Federaatio",
"Fediverse account": "Fediverse-tili",
"Fetch more": "Hae lisää",
"Filter": "",
"Filter by name": "Suodata nimen mukaan",
"Filter by profile or group name": "Suodata profiilin tai ryhmän nimen mukaan",
"Find an address": "Etsi osoitetta",
"Find an instance": "Etsi instanssia",
"Find another instance": "Etsi toinen instanssi",
"Find or add an element": "Etsi tai lisää elementti",
"First steps": "",
"Follow": "",
"Follower": "Seuraaja",
"Followers": "Seuraajat",
"Followers will receive new public events and posts.": "Seuraajat saavat tiedon uusista julkisista tapahtumista ja julkaisuista.",
"Following the group will allow you to be informed of the {group_upcoming_public_events}, whereas joining the group means you will {access_to_group_private_content_as_well}, including group discussions, group resources and members-only posts.": "",
"Followings": "Seurattavat",
"For instance: London": "Esimerkiksi: Lahti",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Esimerkiksi: Tampere, taekwondo, arkkitehtuuri, …",
"Forgot your password ?": "Unohditko salasanasi?",
"Forgot your password?": "Unohditko salasanan?",
"Framadate poll": "Framadate-kysely",
"From my groups": "",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate}": "Alkaa {startDate} klo {startTime} ja päättyy {endDate}",
"From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime}": "Alkaa {startDate} klo {startTime} ja päättyy {endDate} klo {endTime}",
"From the {startDate} to the {endDate}": "Alkaa {startDate} ja päättyy {endDate}",
@ -330,6 +373,7 @@
"General": "Yleinen",
"General information": "Yleiset tiedot",
"General settings": "Yleiset asetukset",
"Geolocation was not determined in time.": "",
"Getting location": "Haetaan sijaintia",
"Getting there": "Reittiohjeet",
"Glossary": "Sanasto",
@ -342,8 +386,10 @@
"Group URL": "Ryhmän URL",
"Group activity": "Ryhmän muutokset",
"Group address": "Ryhmän osoite",
"Group description body": "",
"Group display name": "Ryhmän näyttönimi",
"Group name": "Ryhmän nimi",
"Group profiles": "",
"Group settings": "Ryhmäasetukset",
"Group settings saved": "Ryhmän asetukset tallennettu",
"Group short description": "Ryhmän lyhyt kuvaus",
@ -353,10 +399,14 @@
"Groups": "Ryhmät",
"Groups are not enabled on this instance.": "Ryhmät eivät ole käytössä tällä instanssilla.",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.",
"Heading Level 1": "",
"Heading Level 2": "",
"Heading Level 3": "",
"Headline picture": "Otsikkokuva",
"Hide replies": "Piilota vastaukset",
"Home": "Alkuun",
"Home to {number} users": "{numbers} käyttäjän koti",
"Homepage": "",
"Hourly email summary": "Yhteenvetosähköposti tunneittain",
"I agree to the {instanceRules} and {termsOfService}": "Hyväksyn {instanceRules} ja {termsOfService}",
"I create an identity": "Luon indentiteetin",
@ -381,7 +431,10 @@
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Jos olet valinnut osallistujien manuaalisen vahvistuksen, Mobilizon lähettää sinulle viestin uusista osallistujista jotka voit vahvistaa. Voit alla valita näiden viestien tiheyden.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Tästä voit halutessasi lähettää tapahtuman järjestäjälle viestin.",
"Ignore": "Sivuuta",
"In person": "",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "Seuraavassa sovellus tarkoittaa Mobilizon-tiimin tai kolmannen osapuolen toimittamaa ohjelmaa, jonka kautta instanssia käytetään.",
"In the past": "",
"Increase": "",
"Instance": "Instanssi",
"Instance Long Description": "Instanssin pitkä kuvaus",
"Instance Name": "Instanssin nimi",
@ -404,6 +457,7 @@
"Instances following you": "Instanssit, jotka seuraavat sinua",
"Instances you follow": "Instanssit, joita seuraat",
"Integrate this event with 3rd-party tools and show metadata for the event.": "Integroi tämä tapahtuma kolmannen osapuolen työkalujen kanssa ja näytä metadata tapahtumalle.",
"Interact": "",
"Interact with a remote content": "Vuorovaikuta ulkoisen sisällön kanssa",
"Invite a new member": "Kutsu uusi jäsen",
"Invite member": "Kutsu jäsen",
@ -441,6 +495,7 @@
"Load more activities": "Lataa lisää toimintaa",
"Loading comments…": "Ladataan kommentteja…",
"Local": "Paikallinen",
"Local time ({timezone})": "",
"Locality": "Sijainti",
"Location": "Paikka",
"Log in": "Kirjaudu sisään",
@ -469,9 +524,11 @@
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versio",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.",
"Moderate new members": "",
"Moderated comments (shown after approval)": "Moderoidut kommentit (näytetään hyväksymisen jälkeen)",
"Moderation": "Moderointi",
"Moderation log": "Moderointiloki",
"Moderation logs": "",
"Moderator": "Moderaattori",
"Move": "Siirrä",
"Move \"{resourceName}\"": "Siirrä ”{resourceName}”",
@ -483,6 +540,7 @@
"My identities": "Omat identiteetit",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.",
"Name": "Nimi",
"Navigated to {pageTitle}": "",
"New discussion": "Uusi keskustelu",
"New email": "Uusi sähköpostiosoite",
"New folder": "Uusi kansio",
@ -506,6 +564,7 @@
"No follower matches the filters": "Ei suodatinta vastaavia seuraajia",
"No group found": "Ryhmää ei löytynyt",
"No group matches the filters": "Yksikään ryhmä ei vastaa suodattimia",
"No group member found": "",
"No groups found": "Ryhmiä ei löytynyt",
"No information": "Ei tietoa",
"No instance follows your instance yet.": "Mikään instanssi ei vielä seuraa tätä instanssia.",
@ -558,6 +617,7 @@
"On {date} from {startTime} to {endTime}": "{date} klo {startTime}{endTime}",
"On {date} starting at {startTime}": "{date} klo {startTime}",
"On {instance} and other federated instances": "Instanssi {instance} ja muilla federoiduilla instansseilla",
"Online": "",
"Online ticketing": "Lipunmyynti verkossa",
"Only accessible through link": "Pääsy vain linkistä",
"Only accessible through link (private)": "Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)",
@ -566,11 +626,13 @@
"Only group members can access discussions": "Vain ryhmän jäsenet voivat päästä keskusteluihin",
"Only group moderators can create, edit and delete events.": "Vain ryhmän moderaattorit voivat luoda, muokata ja poistaa tapahtumia.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.",
"Only registered users may fetch remote events from their URL.": "",
"Open": "Avoin",
"Open a topic on our forum": "Luo uusi aihe foorumillamme",
"Open an issue on our bug tracker (advanced users)": "Avaa vikailmoitus virheenjäljittimessämme (edistyneet käyttäjät)",
"Opened reports": "Avatut raportit",
"Or": "Tai",
"Ordered list": "",
"Organized": "Järjestetty",
"Organized by": "Järjestäjä",
"Organized by {name}": "Järjestää {name}",
@ -595,6 +657,8 @@
"Participation confirmation": "Osallistumisvahvistus",
"Participation notifications": "Osallistumisilmoitukset",
"Participation requested!": "Osallistumista pyydetty!",
"Participation with account": "",
"Participation without account": "",
"Participations": "Osallistumiset",
"Password": "Salasana",
"Password (confirmation)": "Salasana (varmistus)",
@ -616,15 +680,21 @@
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Ole hyvä ja lue {fullRules} jotka {instance}:n ylläpito on kirjoittanut.",
"Post": "Julkaisu",
"Post URL": "",
"Post a comment": "Lähetä kommentti",
"Post a reply": "Lähetä vastaus",
"Post body": "",
"Post {eventTitle} reported": "",
"Postal Code": "Postinumero",
"Posts": "Julkaisut",
"Powered by Mobilizon": "",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018{date} Mobilizon-kehittäjät Taloudellista tukea on antanut {contributors}.",
"Preferences": "Valinnat",
"Previous": "Edellinen",
"Previous month": "",
"Previous page": "Edellinen sivu",
"Price sheet": "Hintalappu",
"Privacy": "",
"Privacy Policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Privacy policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Private event": "Yksityistapahtuma",
@ -644,15 +714,19 @@
"Public preview": "Julkinen esikatselu",
"Publication date": "Julkaisupäivä",
"Publish": "Julkaise",
"Published by {name}": "",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista",
"Push": "Push",
"Quote": "",
"RSS/Atom Feed": "RSS/Atom-syöte",
"Radius": "Säde",
"Recap every week": "Muistutus joka viikko",
"Receive one email for each activity": "Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden",
"Receive one email per request": "Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä",
"Redirecting in progress…": "Uudelleenohjaus käynnissä…",
"Redirecting to Mobilizon": "",
"Redirecting to content…": "Ohjataan sisältöön…",
"Redo": "",
"Refresh profile": "Päivitä profiili",
"Regenerate new links": "Luo linkit uudelleen",
"Region": "Alue",
@ -665,9 +739,11 @@
"Registrations": "Rekisteröitymiset",
"Registrations are restricted by allowlisting.": "Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.",
"Reject": "Hylkää",
"Reject member": "",
"Rejected": "Hylätty",
"Remember my participation in this browser": "Muista osallistumiseni tässä selaimessa",
"Remove": "Poista",
"Remove link": "",
"Rename": "Nimeä uudelleen",
"Rename resource": "Nimeä resurssi uudelleen",
"Reopen": "Avaa uudelleen",
@ -678,6 +754,7 @@
"Report this comment": "Raportoi kommentti",
"Report this event": "Raportoi tapahtuma",
"Report this group": "Raportoi tämä ryhmä ylläpidolle",
"Report this post": "",
"Reported": "Raportoitu",
"Reported by": "Raportoinut",
"Reported by someone on {domain}": "Raportoitu instanssilta {domain}",
@ -685,9 +762,13 @@
"Reported group": "Ryhmä raportoitu",
"Reported identity": "Raportoitu identiteetti",
"Reports": "Raportit",
"Reports list": "",
"Request for participation confirmation sent": "Pyyntö osallistumisen vahvistukseen lähetetty",
"Resend confirmation email": "Lähetä vahvistussähköposti uudelleen",
"Resent confirmation email": "",
"Reset": "",
"Reset my password": "Palauta salasana",
"Reset password": "",
"Resolved": "Ratkaistu",
"Resource provided is not an URL": "Ilmoitettu resurssi ei ole URL",
"Resources": "Resurssit",
@ -709,8 +790,10 @@
"Select a timezone": "Valitse aikavyöhyke",
"Select languages": "Valitse kielet",
"Select the activities for which you wish to receive an email or a push notification.": "Valitse toiminnat, joista haluat saada sähköposti- tai push-ilmoitukset.",
"Send": "",
"Send email": "Lähetä sähköposti",
"Send notification e-mails": "Lähetä ilmoitusten sähköpostit",
"Send password reset": "",
"Send the confirmation email again": "Lähetä vahvistussähköposti uudelleen",
"Send the report": "Lähetä raportti",
"Set an URL to a page with your own privacy policy.": "Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.",
@ -719,16 +802,20 @@
"Share": "Jaa",
"Share this event": "Jaa tapahtuma",
"Share this group": "Jaa tämä ryhmä",
"Share this post": "",
"Short bio": "Lyhyt kuvaus",
"Show map": "Näytä kartta",
"Show me where I am": "Näytä missä olen",
"Show remaining number of places": "Näytä vapaana olevien paikkojen määrä",
"Show the time when the event begins": "Näytä tapahtuman alkamisaika",
"Show the time when the event ends": "Näytä tapahtuman päättymisaika",
"Showing events before": "",
"Showing events starting on": "",
"Sign Language": "Viittomakieli",
"Sign in with": "Kirjaudu käyttäen",
"Sign up": "Luo tili",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.",
"Skip to main content": "",
"Social": "Sosiaalinen",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:",
"Starts on…": "Alkaa…",
@ -739,6 +826,7 @@
"Suspend": "Estä",
"Suspend group": "Estä ryhmä",
"Suspended": "Estetty",
"Tag search": "",
"Task lists": "Tehtäväluettelot",
"Technical details": "Tekniset tiedot",
"Tentative": "Alustava",
@ -746,6 +834,7 @@
"Terms": "Käyttöehdot",
"Terms of service": "Käyttöehdot",
"Text": "Teksti",
"That you follow or of which you are a member": "",
"The Big Blue Button video teleconference URL": "Big Blue Button -videokokouksen URL",
"The Google Meet video teleconference URL": "Google Meet -videokokouksen URL",
"The Jitsi Meet video teleconference URL": "Jitsi Meet -videokokouksen URL",
@ -765,6 +854,7 @@
"The event has been updated": "Tapahtuma on päivitetty",
"The event has been updated and published": "Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu",
"The event hasn't got a sign language interpreter": "Tapahtumalla ei ole viittomakielen tulkkia",
"The event is fully online": "",
"The event live video contains subtitles": "Tapahtuman live-lähetys sisältää tekstitykset",
"The event live video does not contain subtitles": "Tapahtuman live-lähetys ei sisällä tekstityksiä",
"The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event?": "Tapahtuman järjestäjä haluaa hyväksyä osallistujat käsin. Haluatko lisätä maininnan, jossa kerrot, miksi haluat osallistua tapahtumaan?",
@ -778,6 +868,8 @@
"The event {event} was deleted by {profile}.": "Tapahtuman {event} poisti {profile}.",
"The event {event} was updated by {profile}.": "Tapahtumaa {event} päivitti {profile}.",
"The events you created are not shown here.": "Luomiasi tapahtumia ei näytetä tässä.",
"The geolocation prompt was denied.": "",
"The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.": "",
"The group can now be joined by anyone.": "Ryhmään voivat nyt liittyä kaikki.",
"The group can now only be joined with an invite.": "Ryhmään voi nyt liittyä vain kutsusta.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Ryhmä näkyy julkisissa hakutuloksissa, ja sitä voidaan esitellä esittelyosiossa. Esittelysivulla näytetään vain julkisia tietoja.",
@ -786,7 +878,9 @@
"The group's physical address was changed.": "Ryhmän osoite muutettiin.",
"The group's short description was changed.": "Ryhmän lyhyt kuvaus muutettiin.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Instanssin ylläpitäjä on tämän Mobilizon-instanssin toiminnasta vastaava henkilö tai taho.",
"The member was approved": "",
"The member was removed from the group {group}": "Jäsen poistettiin ryhmästä {group}",
"The membership request from {profile} was rejected": "",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tapahtuman järjestäjä on sulkenut kommentoinnin.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Etsimääsi sivua ei ole olemassa.",
@ -814,6 +908,7 @@
"This group doesn't have a description yet.": "Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.",
"This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Tähän ryhmään pääsee vain linkin kautta. Ole varovainen minne jaat tämän linkin.",
"This group is invite-only": "Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille",
"This group was not found": "",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Tämä on yksilöllinen tunniste profiiliisi. Sen avulla muut voivat löytää sinut.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Nämä tiedot tallennetaan vain omalle tietokoneellesi. Katso lisätietoja napsauttamalla",
"This instance hasn't got push notifications enabled.": "Tämä instanssi ei ole ottanut käyttöön push-ilmoituksia.",
@ -823,11 +918,17 @@
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden instanssien kautta.",
"This month": "Tässä kuussa",
"This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator.": "Tämä viesti näkyy vain jäsenille. Näet sen vain moderointitarkoituksessa, koska olet instanssisi moderaattori.",
"This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "",
"This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.": "",
"This profile was not found": "",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.",
"This user was not found": "",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).",
"This week": "Tällä viikolla",
"This weekend": "Tänä viikonloppuna",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Tämä poistaa tai anonymisoi kaiken tällä identiteetillä luodun sisällön (tapahtumat, kommentit, viestit, osallistumiset jne.).",
"Time in your timezone ({timezone})": "",
"Times in your timezone ({timezone})": "",
"Timezone": "Aikavyöhyke",
"Timezone detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksi tunnistettu {timezone}.",
"Title": "Otsikko",
@ -837,6 +938,7 @@
"To create and manage multiples identities from a same account": "Luodaksesi useampia identiteettejä samalle tunnukselle",
"To create and manage your events": "Jotta voit luoda ja hallinnoida tapahtumia",
"To create or join an group and start organizing with other people": "Luodaksesi ryhmiä ja liittyäksesi ryhmiin alkaaksesi järjestämään tapahtumia muiden seurassa",
"To follow groups and be informed of their latest events": "",
"To register for an event by choosing one of your identities": "Ilmoittautuaksesi tapahtumiin valitsemalla jokin identiteeteistäsi",
"Today": "Tänään",
"Tomorrow": "Huomenna",
@ -857,19 +959,25 @@
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Tapahtumaa ei voi ladata osallistumista varten. Tarkemmat tiedot virheestä:",
"Unable to save your participation in this browser.": "Osallistumistasi ei voi tallentaa tässä selaimessa.",
"Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy.": "Profiilia ei voitu päivittää. Profiilikuva saattaa olla liian raskas.",
"Underline": "",
"Undo": "",
"Unfollow": "",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Valitettavasti tälle instanssille ei voi rekisteröityä",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Ikävä kyllä järjestäjät hylkäsivät osallistumispyyntösi.",
"Unknown": "Tuntematon",
"Unknown actor": "Tuntematon tekijä",
"Unknown error.": "Tuntematon virhe.",
"Unknown value for the openness setting.": "Tuntematon arvo avoimuuden asetukselle.",
"Unlogged participation": "",
"Unsaved changes": "Tallentamattomia muutoksia",
"Unsubscribe to browser push notifications": "Peruuta selaimen push-ilmoitukset",
"Unsuspend": "Poista esto",
"Upcoming": "Tulossa",
"Upcoming events": "Tulevat tapahtumat",
"Upcoming events from your groups": "",
"Update": "Päivitä",
"Update app": "Päivitä sovellus",
"Update discussion title": "",
"Update event {name}": "Päivitä tapahtumaa {name}",
"Update group": "Päivitä ryhmä",
"Update my event": "Päivitä omaa tapahtumaa",
@ -881,6 +989,8 @@
"User settings": "Käyttäjän asetukset",
"Username": "Käyttäjänimi",
"Users": "Käyttäjät",
"Validating account": "",
"Validating email": "",
"Video Conference": "Videokokous",
"View a reply": "|Näytä vastaus|Näytä {totalReplies} vastausta",
"View account on {hostname} (in a new window)": "Katso tiliä {hostname} (avautuu uuteen ikkunaan)",
@ -889,6 +999,7 @@
"View all posts": "Näytä kaikki viestit",
"View event page": "Näytä tapahtumasivu",
"View everything": "Näytä kaikki",
"View full profile": "",
"View less": "Katso vähemmän",
"View more": "Katso enemmän",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Näytä sivu instanssilla {hostname} (uudessa ikkunassa)",
@ -916,9 +1027,12 @@
"What can I do to help?": "Kuinka voin auttaa?",
"Wheelchair accessibility": "Saavutettavuus pyörätuoleille",
"When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here.": "Tässä näkyy tapahtumat, jotka moderaattori on luonut ja liittänyt tähän ryhmään.",
"When the event is private, you'll need to share the link around.": "",
"When the post is private, you'll need to share the link around.": "",
"Whether the event is accessible with a wheelchair": "Onko tapahtuma saavutettavissa pyörätuolilla",
"Whether the event is interpreted in sign language": "Onko tapahtuma tulkattu viittomakielellä",
"Whether the event live video is subtitled": "Onko tapahtuman live-lähetys tekstitetty",
"Who can post a comment?": "",
"Who can view this event and participate": "Kuka voi nähdä tapahtuman ja osallistua siihen",
"Who can view this post": "Kuka voi nähdä tämän julkaisun",
"Who published {number} events": "{number} julkaistua tapahtumaa",
@ -928,6 +1042,7 @@
"Yesterday": "Eilen",
"You accepted the invitation to join the group.": "Hyväksyit liittymiskutsun ryhmään.",
"You added the member {member}.": "Lisäsit käyttäjän {member}.",
"You approved {member}'s membership.": "",
"You archived the discussion {discussion}.": "Arkistoit keskustelun {discussion}.",
"You are not an administrator for this group.": "Et ole ryhmän ylläpitäjä.",
"You are not part of any group.": "Et kuulu mihinkään ryhmään.",
@ -956,7 +1071,9 @@
"You demoted {member} to simple member.": "Alensit käyttäjän {member} roolin yksinkertaiseksi käyttäjäksi.",
"You didn't create or join any event yet.": "Et ole vielä luonut tapahtumaa tai liittynyt mihinkään tapahtumaan.",
"You don't follow any instances yet.": "Et seuraa vielä yhtäkään instanssia.",
"You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?": "",
"You excluded member {member}.": "Jätit pois käyttäjän {member}.",
"You have attended {count} events in the past.": "",
"You have been disconnected": "Yhteytesi on katkaistu",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} on kutsunut sinut seuraaviin ryhmiin:",
"You have been removed from this group's members.": "Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.",
@ -977,6 +1094,7 @@
"You promoted the member {member} to an unknown role.": "Ylensit käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.",
"You promoted {member} to administrator.": "Ylensit käyttäjän {member} ylläpitäjäksi.",
"You promoted {member} to moderator.": "Ylensit käyttäjän {member} moderaattoriksi.",
"You rejected {member}'s membership request.": "",
"You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "Nimesit keskustelun uudelleen nmestä {old_discussion} nimeksi {discussion}.",
"You renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "Muutit kansion nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.",
"You renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "Nimesit resurssin uudelleen nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.",
@ -995,6 +1113,8 @@
"You were promoted to moderator by {profile}.": "{profile} ylensi sinut moderaattoriksi.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Voit lisätä profiilikuvan ja antaa muita tietoja tunnuksen asetuksissasi.",
"You will be redirected to the original instance": "Sinut ohjataan alkuperäiselle instanssille",
"You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of.": "",
"You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.": "",
"You wish to participate to the following event": "Haluat osallistua seuraavaan tapahtumaan",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Saat joka maanantai muistutuksen viikon mahdollisista tulevista tapahtumista.",
"You'll need to change the URLs where there were previously entered.": "Verkko-osoitteet tulee muuttaa sieltä mistä ne oli aiemmin syötetty.",
@ -1014,6 +1134,7 @@
"Your email is being changed": "Sähköpostiosoitetta vaihdetaan",
"Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer.": "Sähköpostiosoitettasi käytetään vain vahvistamaan se, että olet todellinen ihminen, sekä lähettämään mahdollisia päivityksiä tapahtuman tietoihin. Osoitetta EI luovuteta muille instansseille tai tapahtuman järjestäjälle.",
"Your federated identity": "Identiteettisi fediversumissa",
"Your membership was approved by {profile}.": "",
"Your participation has been confirmed": "Osallistumisesi on vahvistettu",
"Your participation has been rejected": "Osallistumisesi on hylätty",
"Your participation has been requested": "Osallistumispyyntösi on tehty",
@ -1024,6 +1145,7 @@
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Järjestäjien pitää vielä hyväksyä osallistumisesi.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä, minkä jälkeen järjestäjä vahvistaa osallistumisesi käsin.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä.",
"Your position was not available.": "",
"Your profile will be shown as contact.": "Profiilisi näytetään kontaktina.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.",
@ -1036,6 +1158,7 @@
"[This comment has been deleted]": "[Kommentti on poistettu]",
"[deleted]": "[poistettu]",
"a non-existent report": "raporttia ei ole",
"access to the group's private content as well": "",
"and {number} groups": "ja {number} ryhmää",
"any distance": "miten kaukana tahansa",
"as {identity}": "identiteetillä {identity}",
@ -1050,6 +1173,8 @@
"explore the events": "tutustua tapahtumiin",
"explore the groups": "tutustua ryhmiin",
"full rules": "säännöt kokonaan",
"group's upcoming public events": "",
"https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token": "",
"iCal Feed": "iCal-syöte",
"instance rules": "Instanssin säännöt",
"more than 1360 contributors": "yli 1360 tukijaa",
@ -1058,19 +1183,24 @@
"return to the event's page": "palata tapahtuman sivulle",
"terms of service": "käyttöehdot",
"with another identity…": "toisella identiteetillä…",
"your notification settings": "",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} paikkaa",
"{available}/{capacity} available places": "Ei paikkoja jäljellä|{available}/{capacity} paikkaa jäljellä",
"{count} km": "{count} km",
"{count} members": "Ei jäseniä|Yksi jäsen|{count} jäsentä",
"{count} members or followers": "",
"{count} participants": "Ei osallistujia vielä | Yksi osallistuja | {count} osallistujaa",
"{count} requests waiting": "{count} pyyntöä odottamassa",
"{folder} - Resources": "{folder} - Resurssit",
"{group} activity timeline": "{group} toiminnan aikajana",
"{group} events": "{group} tapahtumat",
"{group} posts": "",
"{group}'s events": "Ryhmän {group} tapahtumat",
"{group}'s todolists": "",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.",
"{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community.": "{instanceName} on {mobilizon_link} -instanssi, yhteisön luoma vapaa ohjelmisto.",
"{member} accepted the invitation to join the group.": "{member} hyväksyi liittymiskutsun.",
"{member} joined the group.": "",
"{member} rejected the invitation to join the group.": "{member} hylkäsi kutsun ryhmään liittymiseen.",
"{member} requested to join the group.": "{member} pyysi liittymistä ryhmään.",
"{member} was invited by {profile}.": "Käyttäjän {member} kutsui {profile}.",
@ -1093,9 +1223,11 @@
"{number} organized events": "Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa",
"{number} participations": "Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista",
"{number} posts": "Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua",
"{number} seats left": "",
"{old_group_name} was renamed to {group}.": "{old_group_name} nimettiin uudelleen ryhmäksi {group}.",
"{profile} (by default)": "{profile} (oletuksena)",
"{profile} added the member {member}.": "{profile} lisäsi käyttäjän {member}.",
"{profile} approved {member}'s membership.": "",
"{profile} archived the discussion {discussion}.": "{profile} arkistoi keskustelun {discussion}.",
"{profile} created the discussion {discussion}.": "{profile} loi keskustelun {discussion}.",
"{profile} created the folder {resource}.": "{profile} loi kansion {resource}.",
@ -1117,6 +1249,7 @@
"{profile} promoted {member} to an unknown role.": "{proflle} ylensi käyttäjän {member} tuntemattomaan rooliin.",
"{profile} promoted {member} to moderator.": "{profile} ylensi käyttäjän {member} moderaattoriksi.",
"{profile} quit the group.": "{profile} jätti ryhmän.",
"{profile} rejected {member}'s membership request.": "",
"{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}.": "{profile} nimesi keskustelun uudelleen nimestä {old_discussion} nimeksi {discussion}.",
"{profile} renamed the folder from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} nimesi uudelleen kansion nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.",
"{profile} renamed the resource from {old_resource_title} to {resource}.": "{profile} nimesi resurssin nimestä {old_resource_title} nimeksi {resource}.",
@ -1124,6 +1257,7 @@
"{profile} replied to the discussion {discussion}.": "{profile} vastasi keskusteluun {discussion}.",
"{profile} updated the group {group}.": "{profile} päivitti ryhmää {group}.",
"{profile} updated the member {member}.": "{profile} päivitti käyttäjää {member}.",
"{timezoneLongName} ({timezoneShortName})": "",
"{title} ({count} todos)": "{title} ({count} tehtävää)",
"{username} was invited to {group}": "{username} kutsuttiin ryhmään {group}",
"© The OpenStreetMap Contributors": "© OpenStreetMap-tekijät"

Loading…
Cancel
Save