Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (768 of 768 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
This commit is contained in:
Taru Luojola 2020-08-21 15:16:22 +00:00 committed by Weblate
parent 5ac3a93080
commit 75f7d3a522
1 changed files with 66 additions and 3 deletions

View File

@ -1,4 +1,5 @@
{
"#{tag}": "#{tag}",
"(Masked)": "(Peitetty)",
"(this folder)": "(tämä kansio)",
"(this link)": "(tämä linkki)",
@ -25,7 +26,9 @@
"Active": "Aktiivinen",
"Actor": "Toimija",
"Add": "Lisää",
"Add / Remove…": "Lisää/poista…",
"Add a group": "Lisää ryhmä",
"Add a new post": "Lisää uusi julkaisu",
"Add a note": "Lisää merkintä",
"Add a todo": "Lisää tehtävä",
"Add an address": "Lisää osoite",
@ -50,6 +53,7 @@
"Anonymous participant": "Nimetön osallistuja",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyymejä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.",
"Anonymous participations": "Anonyymit osallistujat",
"Any day": "Milloin vain",
"Application": "Sovellus",
"Approve": "Hyväksy",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Haluatko varmasti poistaa koko tilin? Tällöin kaikki poistetaan. Identiteetit, asetukset, luodut tapahtumat, viestit ja osallistumiset poistetaan pysyvästi.",
@ -67,6 +71,7 @@
"Bold": "Lihavoitu",
"By @{group}": "Tehnyt @{group}",
"By @{username}": "Tehnyt @{username}",
"By {author}": "Tekijä {author}",
"By {username} and {group}": "Tehnyt {username} ja {group}",
"Can be an email or a link, or just plain text.": "Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.",
"Cancel": "Peruuta",
@ -101,7 +106,6 @@
"Confirmed: Will happen": "Vahvistettu: Tapahtuu",
"Contact": "Ota yhteyttä",
"Continue editing": "Jatka muokkausta",
"Discussions": "Keskustelut",
"Cookies and Local storage": "Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot",
"Country": "Maa",
"Create": "Luo",
@ -145,9 +149,11 @@
"Delete Comment": "Poista kommentti",
"Delete Event": "Poista tapahtuma",
"Delete account": "Poista tili",
"Delete conversation": "Poista keskustelu",
"Delete event": "Poista tapahtuma",
"Delete everything": "Poista kaikki",
"Delete my account": "Poista tilini",
"Delete post": "Poista julkaisu",
"Delete this identity": "Poista tämä identiteetti",
"Delete your identity": "Poista oma identiteetti",
"Delete {eventTitle}": "Poista {eventTitle}",
@ -156,6 +162,7 @@
"Deleting event": "Poistetaan tapahtuma",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Oman tilin poistaminen poistaa kaikki identiteettini.",
"Deleting your Mobilizon account": "Poistetaan Mobilizon-tiliäsi",
"Demote": "Häivytä",
"Description": "Kuvaus",
"Didn't receive the instructions ?": "Eivätkö ohjeet tulleet perille?",
"Disabled": "Pois käytöstä",
@ -172,6 +179,8 @@
"Duplicate": "Monista",
"Edit": "Muokkaa",
"Edit biography": "Muokkaa henkilökuvausta",
"Edit post": "Muokkaa julkaisua",
"Edited {ago}": "Muokattu {ago}",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "Esim. Helsinki, tanssi, shakki, …",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Joko palvelimella {instance} tai toisella palvelimella.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Joko tili on jo vahvistettu tai vahvistusmerkki on virheellinen.",
@ -190,6 +199,8 @@
"Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template.": "Kirjoita omat ehdot. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_terms} toimivat mallina.",
"Error while changing email": "Virhe sähköpostiosoitetta vaihdettaessa",
"Error while communicating with the server.": "Virhe palvelinyhteydessä.",
"Error while login with {provider}. Retry or login another way.": "Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Yritä uudelleen tai kirjaudu toista kautta.",
"Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist.": "Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Tätä sisäänkirjautumispalvelua ei ole olemassa.",
"Error while saving report.": "Virhe raportin tallennuksessa.",
"Error while validating account": "Virhe tilin vahvistamisessa",
"Error while validating participation": "Virhe osallistumisen vahvistamisessa",
@ -205,20 +216,24 @@
"Event {eventTitle} deleted": "Tapahtuma {eventTitle} poistettu",
"Event {eventTitle} reported": "Tapahtuma (eventTitle} raportoitu",
"Events": "Tapahtumat",
"Events tagged with {tag}": "Tapahtumat tunnisteella {tag}",
"Everything": "Kaikki",
"Ex: someone@mobilizon.org": "Esim. joku@mobilizon.org",
"Ex: test.mobilizon.org": "Esim. test.mobilizon.org",
"Exclude": "Jätä pois",
"Explore": "Tutustu",
"Explore events": "Tutustu tapahtumiin",
"Failed to save admin settings": "Ylläpitoasetusten tallennus epäonnistui",
"Featured events": "Ehdotetut tapahtumat",
"Features": "Ominaisuudet",
"Federation": "Federaatio",
"Fetch more": "Hae lisää",
"Find an address": "Etsi osoitetta",
"Find an instance": "Etsi palvelinta",
"Followed by {count} persons": "{count} henkilöä seuraa",
"Followers": "Seuraajat",
"Followings": "Seurattavat",
"For instance: London": "Esimerkiksi: Lahti",
"For instance: London, Taekwondo, Architecture…": "Esimerkiksi: Tampere, taekwondo, arkkitehtuuri, …",
"Forgot your password ?": "Unohditko salasanasi?",
"Forgot your password?": "Unohditko salasanan?",
@ -236,8 +251,12 @@
"Group": "Ryhmä",
"Group List": "Ryhmäluettelo",
"Group Members": "Ryhmän jäsenet",
"Group address": "Ryhmän osoite",
"Group full name": "Ryhmän koko nimi",
"Group name": "Ryhmän nimi",
"Group settings": "Ryhmäasetukset",
"Group short description": "Ryhmän lyhyt kuvaus",
"Group visibility": "Ryhmän näkyvyys",
"Group {displayName} created": "Ryhmä {displayName} luotu",
"Groups": "Ryhmät",
"Headline picture": "Otsikkokuva",
@ -285,8 +304,10 @@
"Instances": "Palvelimet",
"Invite a new member": "Kutsu uusi jäsen",
"Invite member": "Kutsu jäsen",
"Invited": "Kutsuttu",
"Italic": "Kursivoitu",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Liity Mobilizon-palvelimelle {instance}",
"Key words": "Avainsanat",
"Language": "Kieli",
"Last published event": "Viimeisin julkaistu tapahtuma",
"Last week": "Viime viikko",
@ -294,6 +315,7 @@
"Learn more": "Lue lisää",
"Learn more about Mobilizon": "Lue lisää Mobilizonista",
"Leave event": "Poistu tapahtumasta",
"Leave group": "Poistu ryhmästä",
"Leaving event \"{title}\"": "Poistutaan tapahtumasta {title}",
"Legal": "Lait",
"Let's create a new common": "Luodaan uutta yhteisomaisuutta",
@ -316,6 +338,7 @@
"Manage my settings": "Hallinnoi asetuksia",
"Manage participations": "Hallinnoi osallistumisia",
"Mark as resolved": "Merkitse ratkaistuksi",
"Member": "Jäsen",
"Members": "Jäsenet",
"Message": "Viesti",
"Mobilizon": "Mobilizon",
@ -342,19 +365,21 @@
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten palvelimen ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.",
"Name": "Nimi",
"New discussion": "Uusi keskustelu",
"New discussion": "Uusi keskustelu",
"New email": "Uusi sähköpostiosoite",
"New folder": "Uusi kansio",
"New link": "Uusi linkki",
"New note": "Uusi merkintä",
"New password": "Uusi salasana",
"New profile": "Uusi profiili",
"Next month": "Ensi kuussa",
"Next page": "Seuraava sivu",
"Next week": "Ensi viikolla",
"No actors found": "Toimijoita ei löytynyt",
"No address defined": "Ei määritettyä osoitetta",
"No closed reports yet": "Suljettuja raportteja ei vielä ole",
"No comment": "Ei kommenttia",
"No comments yet": "Kommentteja ei vielä ole",
"No discussions yet": "Ei keskusteluja vielä",
"No end date": "Ei päättymispäivää",
"No events found": "Tapahtumia ei löytynyt",
"No group found": "Ryhmää ei löytynyt",
@ -363,21 +388,26 @@
"No instance to approve|Approve instance|Approve {number} instances": "Ei hyväksyttäviä palvelimia|Hyväksy palvelin|Hyväksy {number} palvelinta",
"No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances": "Ei hylättäviä palvelimia|Hylkää palvelin|Hylkää {number} palvelinta",
"No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances": "Ei poistettavia palvelimia|Poista palvelin|Poista {number} palvelinta",
"No member matches the filters": "Ei suodattimia vastaavia jäseniä",
"No message": "Ei viestiä",
"No moderation logs yet": "Moderointilokia ei vielä ole",
"No notification settings yet": "Ei vielä ilmoitusasetuksia",
"No one is going to this event": "Kukaan ei ole menossa tähän tapahtumaan|Yksi henkilö menossa|{going} henkilöä menossa",
"No ongoing todos": "Ei keskeneräisiä tehtäviä",
"No open reports yet": "Avoimia raportteja ei vielä ole",
"No participant matches the filters": "Ei suodattimia vastaavia osallistujia",
"No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants": "Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa",
"No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants": "Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa",
"No posts yet": "Ei julkaisuja vielä",
"No preferences yet": "Valintoja ei ole vielä tehty",
"No profile matches the filters": "Ei suodattimia vastaavia profiileja",
"No profiles found": "Profiileja ei löytynyt",
"No public posts": "Ei julkisia julkaisuja",
"No public upcoming events": "Ei julkisia tulevia tapahtumia",
"No resolved reports yet": "Ratkaistuja raportteja ei vielä ole",
"No resources in this folder": "Tässä kansiossa ei ole resursseja",
"No resources selected": "Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu",
"No resources yet": "Ei resursseja vielä",
"No results for \"{queryText}\"": "Ei tuloksia haulle ”{queryText}”",
"No rules defined yet.": "Sääntöjä ei ole vielä määritelty.",
"No user account with this email was found. Maybe you made a typo?": "Tällä sähköpostiosoitteella ei löytynyt käyttäjätiliä. Tarkista kirjoitusasu.",
@ -399,8 +429,10 @@
"On {date} starting at {startTime}": "{date} klo {startTime}",
"One person is going": "Kukaan ei ole menossa | Yksi henkilö menossa | {approved} henkilöä menossa",
"Ongoing tasks": "Meneillään olevat tehtävät",
"Only accessible through link": "Pääsy vain linkistä",
"Only accessible through link (private)": "Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)",
"Only accessible through link and search (private)": "Pääsy vain linkin ja hakutoiminnon kautta (yksityinen)",
"Only accessible to members of the group": "Pääsy vain ryhmän jäsenillä",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Vain kirjaimet, numerot ja alaviiva ovat sallittuja.",
"Open": "Avoin",
"Opened reports": "Avatut raportit",
@ -445,10 +477,12 @@
"Please read the full rules": "Lue säännöt kokonaan",
"Please read the instance's {fullRules}": "Lue palvelimen {fullRules}",
"Please refresh the page and retry.": "Päivitä sivu ja yritä uudelleen.",
"Post": "Julkaisu",
"Post a comment": "Lähetä kommentti",
"Post a public message": "Lähetä julkinen viesti",
"Post a reply": "Lähetä vastaus",
"Postal Code": "Postinumero",
"Posts": "Julkaisut",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018{date} Mobilizon-kehittäjät Taloudellista tukea on antanut {contributors}.",
"Preferences": "Valinnat",
"Previous page": "Edellinen sivu",
@ -457,6 +491,7 @@
"Private event": "Yksityistapahtuma",
"Private feeds": "Yksityissyötteet",
"Profiles": "Profiilit",
"Promote": "Nosta",
"Public": "Julkinen",
"Public RSS/Atom Feed": "Julkinen RSS/Atom-syöte",
"Public comment moderation": "Julkisten kommenttien moderointi",
@ -467,6 +502,7 @@
"Publish": "Julkaise",
"Published events": "Julkaistut tapahtumat",
"RSS/Atom Feed": "RSS/Atom-syöte",
"Radius": "Säde",
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lue Framasoftin päämääräjulkilausuma Framablogista",
"Recap every week": "Muistutus joka viikko",
"Receive one email per request": "Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä",
@ -474,6 +510,7 @@
"Region": "Alue",
"Register": "Rekisteröidy",
"Register an account on Mobilizon!": "Rekisteröi Mobilizon-tili!",
"Register an account on {instanceName}!": "Rekisteröi tili palvelimelle {instanceName}!",
"Register for an event by choosing one of your identities": "Ilmoittaudu tapahtumaan valitsemalla jokin identiteeteistäsi",
"Register on this instance": "Rekisteröidy tälle palvelimelle",
"Registration is allowed, anyone can register.": "Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.",
@ -484,6 +521,7 @@
"Reject": "Hylkää",
"Rejected": "Hylätty",
"Rejected participations": "Hylätyt osallistumiset",
"Remove": "Poista",
"Rename": "Nimeä uudelleen",
"Rename resource": "Nimeä resurssi uudelleen",
"Reopen": "Avaa uudelleen",
@ -505,6 +543,7 @@
"Resource provided is not an URL": "Ilmoitettu resurssi ei ole URL",
"Resources": "Resurssit",
"Restricted": "Rajoitettu",
"Right now": "Juuri nyt",
"Role": "Rooli",
"Rules": "Säännöt",
"SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar.": "SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.",
@ -515,6 +554,7 @@
"Search events, groups, etc.": "Etsi tapahtumia, ryhmiä jne.",
"Search results: \"{search}\"": "Hakutulokset: ”{search}”",
"Searching…": "Haetaan…",
"Search…": "Hae…",
"Select a language": "Valitse kieli",
"Select a timezone": "Valitse aikavyöhyke",
"Send email": "Lähetä sähköposti",
@ -530,7 +570,9 @@
"Show remaining number of places": "Näytä vapaana olevien paikkojen määrä",
"Show the time when the event begins": "Näytä tapahtuman alkamisaika",
"Show the time when the event ends": "Näytä tapahtuman päättymisaika",
"Sign in with": "Kirjaudu käyttäen",
"Sign up": "Luo tili",
"Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear.": "Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.",
"So that, right from its conception, Mobilizon would {fit_needs_uses_people} who are going to use it.": "Näin ollen Mobilizon {fit_needs_uses_people} heti alusta alkaen.",
"Software to the people": "Ohjelmia ihmisille",
"Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better:": "Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:",
@ -561,6 +603,7 @@
"The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event.": "Tapahtuman järjestäjä hyväksyy osallistujat käsin. Koska olet päättänyt osallistua ilman tiliä, kerro, miksi haluat osallistua tapahtumaan.",
"The event title will be ellipsed.": "Tapahtuman otsikkoa lyhennetään.",
"The event will show the group as organizer.": "Ryhmä näkyy tapahtuman järjestäjänä.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "Ryhmä näkyy julkisissa hakutuloksissa, ja sitä voidaan esitellä esittelyosiossa. Esittelysivulla näytetään vain julkisia tietoja.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "Palvelimen ylläpitäjä on tämän Mobilizon-palvelimen toiminnasta vastaava henkilö tai taho.",
"The new email doesn't seem to be valid": "Uusi sähköpostiosoite ei kelpaa",
"The new email must be different": "Uuden sähköpostiosoitteen on oltava eri kuin vanhan",
@ -585,6 +628,10 @@
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "{protocol}-protokollan ansiosta tämä palvelin on vaivattomasti yhteydessä muihin ({interconnect}).",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Tälle palvelimelle ei voi rekisteröityä, mutta voit rekisteröityä muille palvelimille.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Tällä esittelysivulla voit koekäyttää Mobilizonin beetaversiota.",
"This month": "Tässä kuussa",
"This user has been disabled": "Käyttäjä on poistettu käytöstä",
"This week": "Tällä viikolla",
"This weekend": "Tänä viikonloppuna",
"This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity.": "Tämä poistaa tai anonymisoi kaiken tällä identiteetillä luodun sisällön (tapahtumat, kommentit, viestit, osallistumiset jne.).",
"Timezone": "Aikavyöhyke",
"Timezone detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksi tunnistettu {timezone}.",
@ -594,6 +641,8 @@
"To change the world, change the software": "Vaihda ohjelmaa ja muuta maailmaa",
"To confirm, type your event title \"{eventTitle}\"": "Vahvista syöttämällä tapahtuman otsikko ”{eventTitle}”",
"To confirm, type your identity username \"{preferredUsername}\"": "Vahvista syöttämällä identiteettisi käyttäjänimi ”{preferredUsername}”",
"Today": "Tänään",
"Tomorrow": "Huomenna",
"Transfer to {outsideDomain}": "Siirry osoitteeseen {outsideDomain}",
"Type": "Tyyppi",
"URL": "URL",
@ -608,21 +657,25 @@
"Unsuspend": "Poista esto",
"Upcoming": "Tulossa",
"Upcoming events": "Tulevat tapahtumat",
"Update": "Päivitä",
"Update event {name}": "Päivitä tapahtumaa {name}",
"Update group": "Päivitä ryhmä",
"Update my event": "Päivitä omaa tapahtumaa",
"Update post": "Päivitä julkaisua",
"Updated": "Päivitetty",
"User": "Käyttäjä",
"Username": "Käyttäjänimi",
"Users": "Käyttäjät",
"View a reply": "|Näytä vastaus|Näytä {totalReplies} vastausta",
"View all discussions": "Näytä kaikki keskustelut",
"View all discussions": "Näytä kaikki keskustelut",
"View all events": "Näytä kaikki tapahtumat",
"View all resources": "Näytä kaikki resurssit",
"View all todos": "Näytä kaikki tehtävät",
"View all upcoming events": "Näytä kaikki tulevat tapahtumat",
"View event page": "Näytä tapahtumasivu",
"View everything": "Näytä kaikki",
"View page on {hostname} (in a new window)": "Näytä sivu palvelimella {hostname} (uudessa ikkunassa)",
"Visible everywhere on the web": "Näkyy kaikkialle verkossa",
"Visible everywhere on the web (public)": "Näkyy kaikkialla verkossa (julkinen)",
"Waiting for organization team approval.": "Odottaa järjestäjien hyväksyntää.",
"Waiting list": "Odotuslista",
@ -642,6 +695,7 @@
"Welcome on your administration panel": "Tervetuloa hallintapaneeliin",
"Welcome to Mobilizon, {username}!": "Tervetuloa Mobilizoniin, {username}!",
"Who can view this event and participate": "Kuka voi nähdä tapahtuman ja osallistua siihen",
"Who can view this post": "Kuka voi nähdä tämän julkaisun",
"Who published {number} events": "{number} julkaistua tapahtumaa",
"World map": "Maailmankartta",
"Write something…": "Kirjoita jotain…",
@ -653,10 +707,13 @@
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Voit lisätä tunnisteita painamalla enteriä tai lisäämällä pilkun",
"You can pick your timezone into your preferences.": "Voit valita aikavyöhykkeen asetuksistasi.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Voit kokeilla toista hakuehtoa tai vetää merkin kartalle",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Et voi vaihtaa salasanaa, koska olet rekisteröitynyt palvelussa {provider}.",
"You can't remove your last identity.": "Et voi poistaa viimeistä identiteettiäsi.",
"You can't reset your password because you use a 3rd-party auth provider to login.": "Et voi palauttaa salasanaa, koska käytät kirjautumiseen ulkopuolista tunnistautumispalvelua.",
"You don't follow any instances yet.": "Et seuraa vielä yhtäkään palvelinta.",
"You have been disconnected": "Yhteytesi on katkaistu",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} on kutsunut sinut seuraaviin ryhmiin:",
"You have been removed from this group's members.": "Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.",
"You have cancelled your participation": "Olet perunut osallistumisesi",
"You have one event in {days} days.": "Sinulla ei ole tapahtumia seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on yksi tapahtuma seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on {count} tapahtumaa seuraavien {days} päivän aikana",
"You have one event today.": "Sinulla ei ole tapahtumia tänään | Sinulla on yksi tapahtuma tänään | Sinulla on {count} tapahtumaa tänään",
@ -667,12 +724,14 @@
"You will be redirected to the original instance": "Sinut ohjataan alkuperäiselle palvelimelle",
"You wish to participate to the following event": "Haluat osallistua seuraavaan tapahtumaan",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Saat joka maanantai muistutuksen viikon mahdollisista tulevista tapahtumista.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile.": "Ryhmän profiilin näkeminen edellyttää sitä, että jaat ryhmän osoitetta ihmisille.",
"You'll receive a confirmation email.": "Saat sähköpostiin vahvistuksen.",
"Your account has been successfully deleted": "Tilin poistaminen onnistui",
"Your account has been validated": "Tilisi on vahvistettu",
"Your account is being validated": "Tiliäsi vahvistetaan",
"Your account is nearly ready, {username}": "Tilisi on melkein valmis, {username}",
"Your current email is {email}. You use it to log in.": "Nykyinen sähköpostiosoitteesi on {email}. Kirjaudu sisään sillä.",
"Your email address was automatically set based on your {provider} account.": "Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.",
"Your email has been changed": "Sähköpostiosoitteesi on vaihdettu",
"Your email is being changed": "Sähköpostiosoitetta vaihdetaan",
"Your email is not whitelisted, you can't register.": "Sähköpostiosoitteesi ei ole hyväksyttyjen luettelossa, et voi rekisteröityä.",
@ -687,10 +746,12 @@
"Your participation status has been changed": "Osallistumisesi tilaa on muutettu",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]",
"[This comment has been deleted]": "[Kommentti on poistettu]",
"[deleted]": "[poistettu]",
"a decentralised federation protocol": "hajautettu federoituva protokolla",
"a non-existent report": "raporttia ei ole",
"any distance": "miten kaukana tahansa",
"as {identity}": "identiteetillä {identity}",
"change the world, one byte at a time": "muuttaa maailmaa bitti kerrallaan",
"contact uninformed": "yhteyshenkilölle ei ilmoitettu",
@ -717,6 +778,7 @@
"{available}/{capacity} available places": "Ei paikkoja jäljellä|{available}/{capacity} paikkaa jäljellä",
"{count} participants": "Ei osallistujia vielä | Yksi osallistuja | {count} osallistujaa",
"{count} requests waiting": "{count} pyyntöä odottamassa",
"{count} team members": "tiimissä {count} jäsentä",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä palvelin.",
"{license} guarantees {respect} of the people who will use it. Since {source}, anyone can audit it, which guarantees its transparency.": "{license} varmistaa sitä käyttävien ihmisten {respect}. Koska {source}, kuka tahansa voi tarkastaa sen ja varmistua sen läpinäkyvyydestä.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} lisäsi huomautuksen: {report}",
@ -727,6 +789,7 @@
"{moderator} marked {report} as resolved": "{moderator} merkitsi ratkaistuksi: {report}",
"{moderator} reopened {report}": "{moderator} avasi uudelleen: {report}",
"{moderator} suspended profile {profile}": "{moderator} esti profiilin {profile}",
"{nb} km": "{nb} km",
"{number} organized events": "Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa",
"{number} participations": "Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista",
"{profile} (by default)": "{profile} (oletuksena)",