Merge i18n

Signed-off-by: Thomas Citharel <tcit@tcit.fr>
This commit is contained in:
Thomas Citharel 2020-11-20 12:23:25 +01:00
parent 7198a3f5cc
commit 86cda335dc
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A061B9DDE0CA0773
26 changed files with 1132 additions and 880 deletions

View File

@ -519,6 +519,7 @@
"Only accessible through link and search (private)": "Solo accesible a través de enlace y búsqueda (privado)",
"Only accessible to members of the group": "Solo accesible para los miembros del grupo",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Solo se admiten caracteres alfanuméricos y guiones bajos.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Solo se admiten caracteres alfanuméricos en minúscula y guiones bajos.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Solo los moderadores de grupo pueden crear, editar y eliminar publicaciones.",
"Open": "Abrir",
"Opened reports": "Informes abiertos",

View File

@ -3,9 +3,9 @@
"(Masked)": "(Peitetty)",
"(this folder)": "(tämä kansio)",
"(this link)": "(tämä linkki)",
"+ Add a resource": "+ Luo resurssi",
"+ Add a resource": "+ Lisää resurssi",
"+ Create an event": "+ Luo tapahtuma",
"+ Post a public message": "+ Julkaise viesti",
"+ Post a public message": "+ Julkaise julkinen viesti",
"+ Start a discussion": "+ Aloita keskustelu",
"<b>Please do not use it in any real way.</b>": "<b>Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.</b>",
"<b>{contact}</b> will be displayed as contact.": "<b>{contact}</b> näytetään kontaktina.|<b>{contact}</b> näytetään kontakteina.",
@ -146,7 +146,7 @@
"Create a new identity": "Luo uusi identiteetti",
"Create a new list": "Luo uusi luettelo",
"Create a pad": "Luo tekstiasiakirja",
"Create a videoconference": "Luo videoneuvottelu",
"Create a videoconference": "Luo videokokous",
"Create a visioconference": "Luo videopuhelu",
"Create an account": "Luo käyttäjätunnus",
"Create and manage several identities from the same account": "Luo ja hallinnoi useita identiteettejä saman tilin kautta",
@ -307,7 +307,7 @@
"Group {displayName} created": "Ryhmä {displayName} luotu",
"Group {groupTitle} reported": "Ryhmä {groupTitle} raportoitu",
"Groups": "Ryhmät",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Ryhmät ovat tiloja tapahtumien järjestämisen koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisösi ylläpitoon.",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.",
"Headline picture": "Otsikkokuva",
"Hide replies": "Piilota vastaukset",
"Hide the organizer": "Piilota järjestäjä",
@ -361,10 +361,10 @@
"Invite member": "Kutsu jäsen",
"Invited": "Kutsuttu",
"Italic": "Kursivoitu",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Liity Mobilizon-instanssiin <b>{instance}</b>",
"Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance": "Liity Mobilizon-palvelimelle <b>{instance}</b>",
"Join group": "Liity ryhmään",
"Join {instance}, a Mobilizon instance": "Liity Mobilizon-palvelimelle {instance}",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Pidä koko keskustelu tietystä aiheesta keskitettynä yhdelle sivulle.",
"Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page.": "Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.",
"Key words": "Avainsanat",
"Language": "Kieli",
"Last IP adress": "Edellinen IP-osoite",
@ -508,6 +508,7 @@
"Only accessible through link and search (private)": "Pääsy vain linkin ja hakutoiminnon kautta (yksityinen)",
"Only accessible to members of the group": "Pääsy vain ryhmän jäsenillä",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Vain kirjaimet, numerot ja alaviiva ovat sallittuja.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja alaviivaa voi käyttää.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.",
"Open": "Avoin",
"Opened reports": "Avatut raportit",
@ -551,7 +552,7 @@
"Pick an instance": "Valitse instanssi",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Jos et saanut sähköpostia, tarkista roskapostikansio.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Jos epäilet tätä virheeksi, ota yhteyttä tämän palvelimen Mobilizon-ylläpitäjään.",
"Please do not use it in any real way.": "Älä käytä oikeasti.",
"Please do not use it in any real way.": "Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Vahvista toimenpide syöttämällä salasanasi.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.",
"Please read the full rules": "Lue säännöt kokonaan",
@ -585,7 +586,7 @@
"Publication date": "Julkaisupäivä",
"Publish": "Julkaise",
"Published events": "Julkaistut tapahtumat",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Julkaistut tapahtumat <b>{comments}</b> kommentilla ja <b>{participations}</b> vahvistetulla osallistujalla",
"Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations": "Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista",
"RSS/Atom Feed": "RSS/Atom-syöte",
"Radius": "Säde",
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lue Framasoftin päämääräjulkilausuma Framablogista",
@ -732,9 +733,9 @@
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "{protocol}-protokollan ansiosta tämä palvelin on vaivattomasti yhteydessä muihin ({interconnect}).",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Tälle palvelimelle ei voi rekisteröityä, mutta voit rekisteröityä muille palvelimille.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Tämä palvelin, <b>{instanceName} ({domain})</b>, sisältää profiilisi joten älä unohda sen nimeä.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Tämä on kokeilusivusto Mobilizonin testaamiseen.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Tämä on koekäyttöön tarkoitettu Mobilizonin esittelysivu.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Tällä esittelysivulla voit koekäyttää Mobilizonin beetaversiota.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä on kuin federoitu käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) mutta ryhmille. Sen avulla ryhmä voidaan löytää muilta palvelimilita ja se on varmasti yksilöllinen.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden palvelinten kautta.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä muistuttaa käyttäjän federaationimeä (<code>{username}</code>) mutta viittaa ryhmään. Se on yksilöllinen, ja sen avulla sinut löydetään federaatiosta.",
"This month": "Tässä kuussa",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.",
@ -913,7 +914,7 @@
"{count} participants": "Ei osallistujia vielä | Yksi osallistuja | {count} osallistujaa",
"{count} requests waiting": "{count} pyyntöä odottamassa",
"{count} team members": "tiimissä {count} jäsentä",
"{group}'s events": "{group}:n tapahtumat",
"{group}'s events": "Ryhmän {group} tapahtumat",
"{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software.": "{instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä palvelin.",
"{license} guarantees {respect} of the people who will use it. Since {source}, anyone can audit it, which guarantees its transparency.": "{license} varmistaa sitä käyttävien ihmisten {respect}. Koska {source}, kuka tahansa voi tarkastaa sen ja varmistua sen läpinäkyvyydestä.",
"{moderator} added a note on {report}": "{moderator} lisäsi huomautuksen: {report}",

View File

@ -482,6 +482,7 @@
"Only accessible through link (private)": "Só accesible desde a ligazón {private}",
"Only accessible to members of the group": "Accesible só para membros do grupo",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Só se permiten caracteres alfanuméricos e trazo baixo.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Só se permiten caracteres alfanuméricos en minúsculas e trazo baixo.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Só as moderadoras do grupo poden crear, editar e eliminar publicacións.",
"Open": "Abrir",
"Opened reports": "Denuncias abertas",

View File

@ -464,8 +464,9 @@
"Only accessible through link (private)": "Accessibile solo tramite link (privato)",
"Only accessible to members of the group": "Accessibile solo ai membri del gruppo",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Solo caratteri alfanumerici e trattini bassi sono supportati.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Sono accettati solo caratteri alfanumerici in minuscolo, e il tratto basso (underscore).",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Solo i moderatori del gruppo possono creare, modificare ed eliminare i post.",
"Open": "Apri",
"Open": "Aperto/a",
"Opened reports": "Segnalazioni aperte",
"Or": "Oppure",
"Organized": "Organizzato",

View File

@ -178,7 +178,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -355,12 +356,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -375,7 +376,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -395,24 +396,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -432,14 +433,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -493,7 +494,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -508,12 +509,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -549,7 +550,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -569,7 +570,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
@ -579,7 +580,7 @@ msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
@ -589,13 +590,13 @@ msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:72
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:156
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:182
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
@ -605,12 +606,12 @@ msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:272
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
@ -670,7 +671,7 @@ msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:207
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
@ -690,7 +691,7 @@ msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:281
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
@ -705,17 +706,17 @@ msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:246
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
@ -825,12 +826,12 @@ msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
@ -858,3 +859,13 @@ msgstr ""
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""

View File

@ -152,7 +152,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -329,12 +330,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -349,7 +350,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -369,24 +370,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -406,14 +407,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -467,7 +468,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -482,12 +483,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -523,7 +524,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -543,7 +544,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
@ -553,7 +554,7 @@ msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
@ -563,13 +564,13 @@ msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:72
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:156
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:182
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
@ -579,12 +580,12 @@ msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:272
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
@ -644,7 +645,7 @@ msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:207
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
@ -664,7 +665,7 @@ msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:281
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
@ -679,17 +680,17 @@ msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:246
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
@ -799,12 +800,12 @@ msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
@ -832,3 +833,13 @@ msgstr ""
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""

View File

@ -153,7 +153,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -330,12 +331,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -350,7 +351,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -370,24 +371,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -407,14 +408,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -468,7 +469,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -483,12 +484,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -524,7 +525,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -544,7 +545,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
@ -554,7 +555,7 @@ msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
@ -564,13 +565,13 @@ msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:72
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:156
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:182
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
@ -580,12 +581,12 @@ msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:272
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
@ -645,7 +646,7 @@ msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:207
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
@ -665,7 +666,7 @@ msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:281
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
@ -680,17 +681,17 @@ msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:246
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
@ -800,12 +801,12 @@ msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
@ -833,3 +834,13 @@ msgstr ""
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""

View File

@ -152,7 +152,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -329,12 +330,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -349,7 +350,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -369,24 +370,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -406,14 +407,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -467,7 +468,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -482,12 +483,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -523,7 +524,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -543,7 +544,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
@ -553,7 +554,7 @@ msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
@ -563,13 +564,13 @@ msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:72
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:156
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:182
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
@ -579,12 +580,12 @@ msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:272
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
@ -644,7 +645,7 @@ msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:207
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
@ -664,7 +665,7 @@ msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:281
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
@ -679,17 +680,17 @@ msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:246
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
@ -799,12 +800,12 @@ msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
@ -832,3 +833,13 @@ msgstr ""
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""

View File

@ -146,7 +146,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -323,12 +324,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -343,7 +344,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -363,24 +364,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -400,14 +401,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -461,7 +462,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -476,12 +477,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -517,7 +518,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -537,7 +538,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
@ -547,7 +548,7 @@ msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
@ -557,13 +558,13 @@ msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:72
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:156
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:182
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
@ -573,12 +574,12 @@ msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:272
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
@ -638,7 +639,7 @@ msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:207
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
@ -658,7 +659,7 @@ msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:281
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
@ -673,17 +674,17 @@ msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:246
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
@ -793,12 +794,12 @@ msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
@ -826,3 +827,13 @@ msgstr ""
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""

View File

@ -156,7 +156,8 @@ msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
@ -333,12 +334,12 @@ msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:85
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
@ -353,7 +354,7 @@ msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:104
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
@ -373,24 +374,24 @@ msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:123
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:232
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:276
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:82
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:120 lib/graphql/resolvers/participant.ex:152
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:95
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
msgid "Internal Error"
msgstr ""
@ -410,14 +411,14 @@ msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:227
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:162
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:188 lib/graphql/resolvers/participant.ex:220
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:230
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
msgid "Participant not found"
msgstr ""
@ -471,7 +472,7 @@ msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:224
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
@ -486,12 +487,12 @@ msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:116
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:250
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
@ -527,7 +528,7 @@ msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:126
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
@ -547,7 +548,7 @@ msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""