Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 32.9% (264 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/nl/
This commit is contained in:
vancha march 2020-11-25 21:16:37 +00:00 committed by Weblate
parent c575e5b166
commit 985021c926
1 changed files with 11 additions and 0 deletions

View File

@ -1,21 +1,32 @@
{
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Een gebruiksvriendelijk, emanciperend en ethisch verantwoord instrument om mensen samen te brengen, zich te organiseren, en te mobiliseren.",
"A validation email was sent to {email}": "Er is een valideringsemail verstuurd naar {email}",
"Abandon editing": "Bewerken afbreken",
"Abandon edition": "Bewerking annuleren",
"About": "Over",
"About Mobilizon": "Over Mobilizon",
"About this event": "Over dit evenement",
"About this instance": "Over deze server",
"Accepted": "Geaccepteerd",
"Account": "Profiel",
"Add": "Toevoegen",
"Add a note": "Een opmerking toevoegen",
"Add an address": "Een adres toevoegen",
"Add an instance": "Een server toevoegen",
"Add some tags": "Tags toevoegen",
"Add to my calendar": "Aan mijn kalender toevoegen",
"Additional comments": "Meer opmerkingen",
"Admin settings successfully saved.": "Beheerdersinstellingen successvol opgeslagen.",
"Administration": "Administratie",
"All the places have already been taken": "Ale plaatsen zijn bezet|Er is nog één plaats vrij|Er zijn nog {places} plaatsen vrij",
"Allow all comments": "Alle opmerkingen toestaan",
"An error has occurred.": "Er is een fout opgetreden.",
"Anonymous participant": "Anonieme gebruiker",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonieme gebruikers zullen worden gevraagd hun deelname te bevestigen via e-mail.",
"Anonymous participations": "Anonieme deelnames",
"Approve": "Goedkeuren",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Weet u zeker dat u uw profiel wilt verwijderen? Hiermee gaat alles verloren. Identiteiten, instellingen, aangemaakte evenementen, berichten en deelnames zullen voor altijd verdwijnen.",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Weet je zeker dat je deze reactie wil <b>verwijderen</b>? Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Bent u zeker dat u het aanmaken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.",
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Bent u zeker dat u het bewerken van dit evenement wil annuleren? Alle veranderingen zullen verloren gaan.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Bent u zeker dat u uw deelname aan het evenement \"{title}\" wil annuleren?",