Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
This commit is contained in:
Taru Luojola 2020-11-23 17:15:26 +00:00 committed by Weblate
parent 058775eaba
commit a0fbdff566
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -72,7 +72,7 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyymejä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.",
"Anonymous participations": "Anonyymit osallistujat",
"Any day": "Milloin vain",
"Anyone can join freely": "Kuka tahansa voi liittyä vapaasti",
"Anyone can join freely": "Kuka tahansa voi liittyä",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.",
"Application": "Sovellus",
"Approve": "Hyväksy",
@ -779,6 +779,7 @@
"Update my event": "Päivitä omaa tapahtumaa",
"Update post": "Päivitä julkaisua",
"Updated": "Päivitetty",
"Uploaded media size": "Lähetetyn median koko",
"Use my location": "Käytä sijaintiani",
"User": "Käyttäjä",
"Username": "Käyttäjänimi",