Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (801 of 801 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
This commit is contained in:
Ville Ranki 2020-11-17 16:11:20 +00:00 committed by Weblate
parent fd87704f43
commit af581f3ba7
1 changed files with 19 additions and 0 deletions

View File

@ -24,6 +24,7 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Käyttäjäystävällinen, vapauttava ja eettinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, organisointiin ja mobilisointiin.",
"A validation email was sent to {email}": "Vahvistussähköposti lähetettiin osoitteeseen {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Hylkää muutokset",
"Abandon edition": "Peruuta muokkaus",
"About": "Tietoja",
"About Mobilizon": "Tietoa Mobilizonista",
@ -71,6 +72,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyymejä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.",
"Anonymous participations": "Anonyymit osallistujat",
"Any day": "Milloin vain",
"Anyone can join freely": "Kuka tahansa voi liittyä vapaasti",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.",
"Application": "Sovellus",
"Approve": "Hyväksy",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Haluatko varmasti poistaa koko tilin? Tällöin kaikki poistetaan. Identiteetit, asetukset, luodut tapahtumat, viestit ja osallistumiset poistetaan pysyvästi.",
@ -326,6 +329,7 @@
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Jos osoitteeseen {email} liittyvä tili on jo olemassa, lähetämme vain uuden vahvistusviestin",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Jos kehitystiimin valitsema suunta ei miellytä sinua, sinulla on juridinen oikeus luoda ohjelmasta oma versio ja noudattaa siinä omia hallinnollisia valintojasi.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Jos tämä identiteetti on joidenkin ryhmien ainoa ylläpitäjä, ryhmät on poistettava ennen kuin identiteetin voi poistaa.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Jos sinulta kysytään federoitua käyttäjätunnustasi, se koostuu käyttäjätunnuksestasi ja palvelimestasi. Esimerkiksi ensimmäisellä profiilillasi se on:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Jos olet valinnut osallistujien manuaalisen vahvistuksen, Mobilizon lähettää sinulle viestin uusista osallistujista jotka voit vahvistaa. Voit alla valita näiden viestien tiheyden.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Tästä voit halutessasi lähettää tapahtuman järjestäjälle viestin.",
"Impossible to login, your email or password seems incorrect.": "Sisäänkirjautuminen ei onnistu, sähköposti tai salasana on väärin.",
@ -397,12 +401,14 @@
"Manage my notifications": "Hallinnoi ilmoituksia",
"Manage my settings": "Hallinnoi asetuksia",
"Manage participations": "Hallinnoi osallistumisia",
"Manually invite new members": "Kutsu uusia jäseniä",
"Mark as resolved": "Merkitse ratkaistuksi",
"Member": "Jäsen",
"Members": "Jäsenet",
"Message": "Viesti",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon on federoituva verkosto. Tätä tapahtumasivua voi käyttää myös toiselta palvelimelta.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla palvelimilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon on vapaa ja ilmainen ohjelma, jonka avulla yhteisöt voivat luoda <b>omia tilojaan</b> tapahtumailmoittelua varten ja näin vapautua teknologiajättien ikeestä.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-palvelimia</b>.",
@ -410,6 +416,7 @@
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizonin kehitystyö on vielä kesken, ja tälle sivulle lisätään säännöllisesti uusia ominaisuuksia, kunnes <b>ohjelman versio 1 julkaistaan syksyllä 2020</b>.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the first half of 2020</b>.": "Mobilizonin kehitystyö on vielä käynnissä, ja tälle sivulle lisätään säännöllisesti uusia ominaisuuksia, kunnes <b>ohjelman versio 1 julkaistaan vuoden 2020 alkupuoliskolla</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon-ohjelma",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versio",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.",
"Mobilizons licence": "Mobilizonin käyttöoikeussopimus",
@ -430,9 +437,11 @@
"New email": "Uusi sähköpostiosoite",
"New folder": "Uusi kansio",
"New link": "Uusi linkki",
"New members": "Uudet jäsenet",
"New note": "Uusi merkintä",
"New password": "Uusi salasana",
"New profile": "Uusi profiili",
"Next": "Seuraava",
"Next month": "Ensi kuussa",
"Next page": "Seuraava sivu",
"Next week": "Ensi viikolla",
@ -557,12 +566,14 @@
"Posts": "Julkaisut",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018{date} Mobilizon-kehittäjät Taloudellista tukea on antanut {contributors}.",
"Preferences": "Valinnat",
"Previous": "Edellinen",
"Previous page": "Edellinen sivu",
"Privacy Policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Privacy policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Private event": "Yksityistapahtuma",
"Private feeds": "Yksityissyötteet",
"Profiles": "Profiilit",
"Profiles and federation": "Profiilit ja federointi",
"Promote": "Nosta",
"Public": "Julkinen",
"Public RSS/Atom Feed": "Julkinen RSS/Atom-syöte",
@ -580,6 +591,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lue Framasoftin päämääräjulkilausuma Framablogista",
"Recap every week": "Muistutus joka viikko",
"Receive one email per request": "Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä",
"Redirecting to content…": "Ohjataan sisältöön…",
"Redirecting to event…": "Siirrytään tapahtumaan…",
"Refresh profile": "Päivitä profiili",
"Region": "Alue",
@ -694,6 +706,7 @@
"The new email doesn't seem to be valid": "Uusi sähköpostiosoite ei kelpaa",
"The new email must be different": "Uuden sähköpostiosoitteen on oltava eri kuin vanhan",
"The new password must be different": "Uuden salasanan on oltava eri kuin vanhan",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tapahtuman järjestäjä on sulkenut kommentoinnin.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Etsimääsi sivua ei ole olemassa.",
"The password provided is invalid": "Annettu salasana ei kelpaa",
@ -706,21 +719,25 @@
"There will be no way to recover your data.": "Tietoja ei voi palauttaa millään tavalla.",
"These events may interest you": "Nämä tapahtumat saattavat kiinnostaa sinua",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Anonyymi osallistuminen on sallittua tällä Mobilizon-palvelimella ja tähän tapahtumaan, mutta osallistuminen on vahvistettava sähköpostitse.",
"This URL is not supported": "Osoite ei ole tuettu",
"This email is already registered as participant for this event": "Sähköpostiosoite on jo kirjattu tapahtuman osallistujiin",
"This email is already used.": "Sähköpostiosoite on jo käytössä.",
"This event has been cancelled.": "Tapahtuma on peruttu.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Tapahtumasivulle on pääsy vain linkin kautta. Ole tarkkana, missä julkaiset linkin.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.",
"This group is invite-only": "Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Tämä on yksilöllinen tunniste profiiliisi. Sen avulla muut voivat löytää sinut.",
"This identity is not a member of any group.": "Tämä identiteetti ei ole jäsenenä missään ryhmässä.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Nämä tiedot tallennetaan vain omalle tietokoneellesi. Katso lisätietoja napsauttamalla",
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "{protocol}-protokollan ansiosta tämä palvelin on vaivattomasti yhteydessä muihin ({interconnect}).",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Tälle palvelimelle ei voi rekisteröityä, mutta voit rekisteröityä muille palvelimille.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Tämä palvelin, <b>{instanceName} ({domain})</b>, sisältää profiilisi joten älä unohda sen nimeä.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Tämä on kokeilusivusto Mobilizonin testaamiseen.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Tällä esittelysivulla voit koekäyttää Mobilizonin beetaversiota.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä on kuin federoitu käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) mutta ryhmille. Sen avulla ryhmä voidaan löytää muilta palvelimilita ja se on varmasti yksilöllinen.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä muistuttaa käyttäjän federaationimeä (<code>{username}</code>) mutta viittaa ryhmään. Se on yksilöllinen, ja sen avulla sinut löydetään federaatiosta.",
"This month": "Tässä kuussa",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.",
"This user has been disabled": "Käyttäjä on poistettu käytöstä",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).",
"This week": "Tällä viikolla",
@ -786,6 +803,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Haluamme kehittää <b>digitaalista yhteisomaisuutta</b>, josta jokainen voi tehdä omanlaisensa ja joka kunnioittaa <b>yksityisyyttä ja aktivismia ihan luonnostaan</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Ohjaamme sinut omalle palvelimellesi, jotta voit osallistua tapahtumaan",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Ohjaamme sinut omalle palvelimellesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Maailmaa ei muuteta Facebookissa. Valvontakapitalismia harjoittavat yhtiöt eivät kehitä tarvitsemiamme työkaluja, sillä ne eivät saisi niistä voittoa. Tämä on tilaisuus rakentaa jotakin paljon parempaa uudesta lähtökohdasta.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Saat sähköpostimuistutuksen tapahtumasta tuntia ennen sen alkua.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Tapahtumapäivän aamuna lähetetään muistutus, ja siihen hyödynnetään aikavyöhykeasetusta.",
@ -860,6 +878,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "Profiilisi näytetään kontaktina.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]",
"[This comment has been deleted]": "[Kommentti on poistettu]",
"[deleted]": "[poistettu]",