Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (812 of 812 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
honeypot-register-form
Taru Luojola 2 years ago committed by Weblate
parent 622bbd29e2
commit e645bc0417

@ -771,6 +771,8 @@
"URL": "URL",
"URL copied to clipboard": "Osoite kopioitu leikepöydälle",
"Unable to detect timezone.": "Aikavyöhykettä ei pystytty tunnistamaan.",
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Tapahtumaa ei voi ladata osallistumista varten. Tarkemmat tiedot virheestä:",
"Unable to save your participation in this browser.": "Osallistumistasi ei voi tallentaa tässä selaimessa.",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Valitettavasti tälle palvelimelle ei voi rekisteröityä",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Ikävä kyllä järjestäjät hylkäsivät osallistumispyyntösi.",
"Unknown": "Tuntematon",
@ -854,6 +856,7 @@
"You have one event tomorrow.": "Sinulla ei ole tapahtumia huomenna | Sinulla on yksi tapahtuma huomenna | Sinulla on {count} tapahtumaa huomenna",
"You may also ask to {resend_confirmation_email}.": "Voit myös pyytää {resend_confirmation_email}.",
"You may clear all participation information for this device with the buttons below.": "Alla olevalla painikkeella voit poistaa kaikki tällä laitteella olevat osallistumistiedot.",
"You may now close this window, or {return_to_event}.": "Voit sulkea ikkunan tai {return_to_event}.",
"You may now close this window.": "Voit nyt sulkea tämän ikkunan.",
"You need to create the group before you create an event.": "Luo ryhmä, jotta voit luoda tapahtuman.",
"You need to login.": "Kirjaudu sisään.",
@ -887,6 +890,8 @@
"Your participation status has been changed": "Osallistumisesi tilaa on muutettu",
"Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.": "Osallistumisesi tila tallennetaan vain tälle laitteelle, ja se poistetaan kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Järjestäjien pitää vielä hyväksyä osallistumisesi.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä, minkä jälkeen järjestäjä vahvistaa osallistumisesi käsin.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä.",
"Your profile will be shown as contact.": "Profiilisi näytetään kontaktina.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.",
@ -918,6 +923,7 @@
"report #{report_number}": "raportti #{report_number}",
"resend confirmation email": "lähettämään vahvistussähköpostin uudelleen",
"respect of the fundamental freedoms": "perusoikeuksien kunnioittamisen",
"return to the event's page": "palata tapahtuman sivulle",
"terms of service": "käyttöehdot",
"with another identity…": "toisella identiteetillä…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} paikkaa",

Loading…
Cancel
Save