Merge branch 'weblate-mobilizon-frontend' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request framasoft/mobilizon!716
This commit is contained in:
Thomas Citharel 2020-11-18 09:48:41 +01:00
commit e8a3b6aa94
2 changed files with 178 additions and 159 deletions

View File

@ -24,6 +24,7 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Käyttäjäystävällinen, vapauttava ja eettinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, organisointiin ja mobilisointiin.",
"A validation email was sent to {email}": "Vahvistussähköposti lähetettiin osoitteeseen {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Hylkää muutokset",
"Abandon edition": "Peruuta muokkaus",
"About": "Tietoja",
"About Mobilizon": "Tietoa Mobilizonista",
@ -71,6 +72,8 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyymejä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.",
"Anonymous participations": "Anonyymit osallistujat",
"Any day": "Milloin vain",
"Anyone can join freely": "Kuka tahansa voi liittyä vapaasti",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.",
"Application": "Sovellus",
"Approve": "Hyväksy",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Haluatko varmasti poistaa koko tilin? Tällöin kaikki poistetaan. Identiteetit, asetukset, luodut tapahtumat, viestit ja osallistumiset poistetaan pysyvästi.",
@ -326,6 +329,7 @@
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Jos osoitteeseen {email} liittyvä tili on jo olemassa, lähetämme vain uuden vahvistusviestin",
"If the direction given by the development team does not suit you, you have the legal right to create your own version of the software, with your own governance choices.": "Jos kehitystiimin valitsema suunta ei miellytä sinua, sinulla on juridinen oikeus luoda ohjelmasta oma versio ja noudattaa siinä omia hallinnollisia valintojasi.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Jos tämä identiteetti on joidenkin ryhmien ainoa ylläpitäjä, ryhmät on poistettava ennen kuin identiteetin voi poistaa.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Jos sinulta kysytään federoitua käyttäjätunnustasi, se koostuu käyttäjätunnuksestasi ja palvelimestasi. Esimerkiksi ensimmäisellä profiilillasi se on:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Jos olet valinnut osallistujien manuaalisen vahvistuksen, Mobilizon lähettää sinulle viestin uusista osallistujista jotka voit vahvistaa. Voit alla valita näiden viestien tiheyden.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Tästä voit halutessasi lähettää tapahtuman järjestäjälle viestin.",
"Impossible to login, your email or password seems incorrect.": "Sisäänkirjautuminen ei onnistu, sähköposti tai salasana on väärin.",
@ -397,12 +401,14 @@
"Manage my notifications": "Hallinnoi ilmoituksia",
"Manage my settings": "Hallinnoi asetuksia",
"Manage participations": "Hallinnoi osallistumisia",
"Manually invite new members": "Kutsu uusia jäseniä",
"Mark as resolved": "Merkitse ratkaistuksi",
"Member": "Jäsen",
"Members": "Jäsenet",
"Message": "Viesti",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "Mobilizon on federoituva verkosto. Tätä tapahtumasivua voi käyttää myös toiselta palvelimelta.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla palvelimilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.",
"Mobilizon is a free/libre software that will allow communities to create <b>their own spaces</b> to publish events in order to better emancipate themselves from tech giants.": "Mobilizon on vapaa ja ilmainen ohjelma, jonka avulla yhteisöt voivat luoda <b>omia tilojaan</b> tapahtumailmoittelua varten ja näin vapautua teknologiajättien ikeestä.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-palvelimia</b>.",
@ -410,6 +416,7 @@
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the fall of 2020</b>.": "Mobilizonin kehitystyö on vielä kesken, ja tälle sivulle lisätään säännöllisesti uusia ominaisuuksia, kunnes <b>ohjelman versio 1 julkaistaan syksyllä 2020</b>.",
"Mobilizon is under development, we will add new features to this site during regular updates, until the release of <b>version 1 of the software in the first half of 2020</b>.": "Mobilizonin kehitystyö on vielä käynnissä, ja tälle sivulle lisätään säännöllisesti uusia ominaisuuksia, kunnes <b>ohjelman versio 1 julkaistaan vuoden 2020 alkupuoliskolla</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon-ohjelma",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.",
"Mobilizon version": "Mobilizon-versio",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.",
"Mobilizons licence": "Mobilizonin käyttöoikeussopimus",
@ -430,9 +437,11 @@
"New email": "Uusi sähköpostiosoite",
"New folder": "Uusi kansio",
"New link": "Uusi linkki",
"New members": "Uudet jäsenet",
"New note": "Uusi merkintä",
"New password": "Uusi salasana",
"New profile": "Uusi profiili",
"Next": "Seuraava",
"Next month": "Ensi kuussa",
"Next page": "Seuraava sivu",
"Next week": "Ensi viikolla",
@ -557,12 +566,14 @@
"Posts": "Julkaisut",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018{date} Mobilizon-kehittäjät Taloudellista tukea on antanut {contributors}.",
"Preferences": "Valinnat",
"Previous": "Edellinen",
"Previous page": "Edellinen sivu",
"Privacy Policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Privacy policy": "Tietosuojakäytäntö",
"Private event": "Yksityistapahtuma",
"Private feeds": "Yksityissyötteet",
"Profiles": "Profiilit",
"Profiles and federation": "Profiilit ja federointi",
"Promote": "Nosta",
"Public": "Julkinen",
"Public RSS/Atom Feed": "Julkinen RSS/Atom-syöte",
@ -580,6 +591,7 @@
"Read Framasofts statement of intent on the Framablog": "Lue Framasoftin päämääräjulkilausuma Framablogista",
"Recap every week": "Muistutus joka viikko",
"Receive one email per request": "Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä",
"Redirecting to content…": "Ohjataan sisältöön…",
"Redirecting to event…": "Siirrytään tapahtumaan…",
"Refresh profile": "Päivitä profiili",
"Region": "Alue",
@ -694,6 +706,7 @@
"The new email doesn't seem to be valid": "Uusi sähköpostiosoite ei kelpaa",
"The new email must be different": "Uuden sähköpostiosoitteen on oltava eri kuin vanhan",
"The new password must be different": "Uuden salasanan on oltava eri kuin vanhan",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.",
"The organiser has chosen to close comments.": "Tapahtuman järjestäjä on sulkenut kommentoinnin.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "Etsimääsi sivua ei ole olemassa.",
"The password provided is invalid": "Annettu salasana ei kelpaa",
@ -706,21 +719,25 @@
"There will be no way to recover your data.": "Tietoja ei voi palauttaa millään tavalla.",
"These events may interest you": "Nämä tapahtumat saattavat kiinnostaa sinua",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Anonyymi osallistuminen on sallittua tällä Mobilizon-palvelimella ja tähän tapahtumaan, mutta osallistuminen on vahvistettava sähköpostitse.",
"This URL is not supported": "Osoite ei ole tuettu",
"This email is already registered as participant for this event": "Sähköpostiosoite on jo kirjattu tapahtuman osallistujiin",
"This email is already used.": "Sähköpostiosoite on jo käytössä.",
"This event has been cancelled.": "Tapahtuma on peruttu.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Tapahtumasivulle on pääsy vain linkin kautta. Ole tarkkana, missä julkaiset linkin.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.",
"This group is invite-only": "Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Tämä on yksilöllinen tunniste profiiliisi. Sen avulla muut voivat löytää sinut.",
"This identity is not a member of any group.": "Tämä identiteetti ei ole jäsenenä missään ryhmässä.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Nämä tiedot tallennetaan vain omalle tietokoneellesi. Katso lisätietoja napsauttamalla",
"This installation (called “instance“) can easily {interconnect}, thanks to {protocol}.": "{protocol}-protokollan ansiosta tämä palvelin on vaivattomasti yhteydessä muihin ({interconnect}).",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Tälle palvelimelle ei voi rekisteröityä, mutta voit rekisteröityä muille palvelimille.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Tämä palvelin, <b>{instanceName} ({domain})</b>, sisältää profiilisi joten älä unohda sen nimeä.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Tämä on kokeilusivusto Mobilizonin testaamiseen.",
"This is a demonstration site to test the beta version of Mobilizon.": "Tällä esittelysivulla voit koekäyttää Mobilizonin beetaversiota.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä on kuin federoitu käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) mutta ryhmille. Sen avulla ryhmä voidaan löytää muilta palvelimilita ja se on varmasti yksilöllinen.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow you to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Tämä muistuttaa käyttäjän federaationimeä (<code>{username}</code>) mutta viittaa ryhmään. Se on yksilöllinen, ja sen avulla sinut löydetään federaatiosta.",
"This month": "Tässä kuussa",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.",
"This user has been disabled": "Käyttäjä on poistettu käytöstä",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).",
"This week": "Tällä viikolla",
@ -786,6 +803,7 @@
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.",
"We want to develop a <b>digital common</b>, that everyone can make their own, which respects <b>privacy and activism by design</b>.": "Haluamme kehittää <b>digitaalista yhteisomaisuutta</b>, josta jokainen voi tehdä omanlaisensa ja joka kunnioittaa <b>yksityisyyttä ja aktivismia ihan luonnostaan</b>.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Ohjaamme sinut omalle palvelimellesi, jotta voit osallistua tapahtumaan",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Ohjaamme sinut omalle palvelimellesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä",
"We wont change the world from Facebook. The tool we dream of, surveillance capitalism corporations wont develop it, as they couldnt profit from it. This is an opportunity to build something better, by taking another approach.": "Maailmaa ei muuteta Facebookissa. Valvontakapitalismia harjoittavat yhtiöt eivät kehitä tarvitsemiamme työkaluja, sillä ne eivät saisi niistä voittoa. Tämä on tilaisuus rakentaa jotakin paljon parempaa uudesta lähtökohdasta.",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Saat sähköpostimuistutuksen tapahtumasta tuntia ennen sen alkua.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Tapahtumapäivän aamuna lähetetään muistutus, ja siihen hyödynnetään aikavyöhykeasetusta.",
@ -860,6 +878,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "Profiilisi näytetään kontaktina.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]",
"[This comment has been deleted]": "[Kommentti on poistettu]",
"[deleted]": "[poistettu]",

View File

@ -8,8 +8,8 @@
## to merge POT files into PO files.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2020-11-17 10:13+0000\n"
"Last-Translator: Quentin PAGÈS <quentinantonin@free.fr>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-18 08:13+0000\n"
"Last-Translator: Joan Luci Labòrda <joanluc.laborda@free.fr>\n"
"Language-Team: Occitan <https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/"
"backend-errors/oc/>\n"
"Language: oc\n"
@ -93,775 +93,775 @@ msgstr "deu èsser superior o egal a %{number}"
msgid "must be equal to %{number}"
msgstr "deu èsser egal a %{number}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:103
#, elixir-format
msgid "Cannot refresh the token"
msgstr "Actualizacion impossibla del geton"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:137
#, elixir-format
msgid "Creator profile is not owned by the current user"
msgstr "Lo perfil creator es pas tengut per lutilizaire actual"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:201
#, elixir-format
msgid "Current profile is not a member of this group"
msgstr "Lo perfil actual es pas un membre daqueste grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:205
#, elixir-format
msgid "Current profile is not an administrator of the selected group"
msgstr "Lo perfil actual es pas administrator del grop seleccionat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:512
#, elixir-format
msgid "Error while saving user settings"
msgstr "Error en salvagardant los paramètres utilizaire"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:90 lib/graphql/resolvers/group.ex:198
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:229 lib/graphql/resolvers/group.ex:264 lib/graphql/resolvers/member.ex:83
#, elixir-format
msgid "Group not found"
msgstr "Grop pas trobat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:66
#, elixir-format
msgid "Group with ID %{id} not found"
msgstr "Grop amb lID %{id} pas trobat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:83
#, elixir-format
msgid "Impossible to authenticate, either your email or password are invalid."
msgstr ""
"Autentificacion impossibla, vòstra adreça electronica o lo vòstre senhal es "
"invalid."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:261
#, elixir-format
msgid "Member not found"
msgstr "Membre pas trobat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:58 lib/graphql/resolvers/actor.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:417
#, elixir-format
msgid "No profile found for the moderator user"
msgstr "Cap de perfil pas trobat per lutilizaire moderator"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:195
#, elixir-format
msgid "No user to validate with this email was found"
msgstr "Cap dutilizaire de validar amb aqueste email pas trobat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:231 lib/graphql/resolvers/user.ex:76
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:219
#, elixir-format
msgid "No user with this email was found"
msgstr "Degun trobat d'amb aquesta email"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:50 lib/graphql/resolvers/comment.ex:112
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:286 lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28 lib/graphql/resolvers/member.ex:80
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:155 lib/graphql/resolvers/person.ex:189
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:255 lib/graphql/resolvers/person.ex:284 lib/graphql/resolvers/person.ex:297
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:72 lib/graphql/resolvers/report.ex:107 lib/graphql/resolvers/todos.ex:57
#, elixir-format
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr "Lo perhiu es pas proprietat del utilizator autenticat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:125
#, elixir-format
msgid "Registrations are not open"
msgstr "Las inscripciones sèn pas obèrtas"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:330
#, elixir-format
msgid "The current password is invalid"
msgstr "Lo mòt de santa clara actuau es invalid"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:382
#, elixir-format
msgid "The new email doesn't seem to be valid"
msgstr "Lo email nau sèm invalid"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:379
#, elixir-format
msgid "The new email must be different"
msgstr "Lo email nau deb esser different"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:333
#, elixir-format
msgid "The new password must be different"
msgstr "Lo mòt de santa clara nau deb esser different"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:376 lib/graphql/resolvers/user.ex:439
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:442
#, elixir-format
msgid "The password provided is invalid"
msgstr "Lo mòt de santa clara aprovedit es invalid"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:337
#, elixir-format
msgid "The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters."
msgstr ""
"Lo mòt de santa clara que avetz causit es tròp cort. Merci de vos assegurar "
"que vostre mòt de santa clara contienga au mèns 6 caracteres."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:215
#, elixir-format
msgid "This user can't reset their password"
msgstr "Aquest utilizator pod pas reinicializar lo sèn mòt de santa clara"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:79
#, elixir-format
msgid "This user has been disabled"
msgstr "Aquest utilizator a essat dasactivat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:179
#, elixir-format
msgid "Unable to validate user"
msgstr "Es impossible de validar l'utilizator"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:420
#, elixir-format
msgid "User already disabled"
msgstr "Utilizator déjà desactivat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:487
#, elixir-format
msgid "User requested is not logged-in"
msgstr "L'utilizator demandat es pas conectat"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:235
#, elixir-format
msgid "You are already a member of this group"
msgstr "Essetz déjà membre d'aquest grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:268
#, elixir-format
msgid "You can't leave this group because you are the only administrator"
msgstr "Podetz pas quitar aquest grop perque essetz lo sol administrator"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:232
#, elixir-format
msgid "You cannot join this group"
msgstr "Podetz pas rejónher aquest grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:94
#, elixir-format
msgid "You may not list groups unless moderator."
msgstr "Podetz listar los grops sonque se essetz moderator."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:387
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your email"
msgstr "Debetz esser conectat per cambiar lo voste email"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:345
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your password"
msgstr "Debetz d'esser conectat per cambiar lo voste mòt de santa clara"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete a group"
msgstr "Debetz d'esser conectat per suprimir un grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:447
msgid "You need to be logged-in to delete your account"
msgstr "Debetz d'esser conectat per suprimir lo voste compte"
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete your account"
msgstr "Deves-tz d'esser conectat-ada per suprimir lo voste compte"
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:240
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join a group"
msgstr "Deves-tz d'esser conectat-ada per rejónher un grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:273
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave a group"
msgstr "Deves-tz d'esser conectat-ada per quitar un grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:175
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update a group"
msgstr ""
msgstr "Deves-tz d'esser conectat per metre à jorn un grop"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:58
#, elixir-format
msgid "You need to have admin access to list users"
msgstr ""
msgstr "Deves-tz aver un accès admin per listar los utilizators"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:108
#, elixir-format
msgid "You need to have an existing token to get a refresh token"
msgstr ""
msgstr "deves-tz aver un senhau existant per obtiéner un senhau nau"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:198 lib/graphql/resolvers/user.ex:222
msgid "You requested again a confirmation email too soon"
msgstr ""
#, elixir-format
msgid "You requested again a confirmation email too soon"
msgstr "Demandatz de nau un email de confirmacion tròp lèu"
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:128
#, elixir-format
msgid "Your email is not on the allowlist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:64 lib/graphql/resolvers/actor.ex:94
#, elixir-format
msgid "Error while performing background task"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:27
#, elixir-format
msgid "No profile found with this ID"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:54 lib/graphql/resolvers/actor.ex:91
#, elixir-format
msgid "No remote profile found with this ID"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:69
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can suspend a profile"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:99
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can unsuspend a profile"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:24
#, elixir-format
msgid "Only remote profiles may be refreshed"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:61
#, elixir-format
msgid "Profile already suspended"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
#, elixir-format
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
#, elixir-format
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:186
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last administrator of a group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:183
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:109
#, elixir-format
msgid "Comment is already deleted"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:61
#, elixir-format
msgid "Discussion not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:62 lib/graphql/resolvers/report.ex:84
#, elixir-format
msgid "Error while saving report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:110
#, elixir-format
msgid "Error while updating report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
#, elixir-format
msgid "Event id not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:283
#, elixir-format
msgid "Event not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
#, elixir-format
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#, elixir-format
msgid "Internal Error"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:100 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#, elixir-format
msgid "Moderator profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:184
#, elixir-format
msgid "No discussion with ID %{id}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:81 lib/graphql/resolvers/todos.ex:171
#, elixir-format
msgid "No profile found for user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:63
#, elixir-format
msgid "No such feed token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:202
#, elixir-format
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
#, elixir-format
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:234
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:244
#, elixir-format
msgid "Participant not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:31
#, elixir-format
msgid "Person with ID %{id} not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:52
#, elixir-format
msgid "Person with username %{username} not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:42
#, elixir-format
msgid "Picture with ID %{id} was not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:165 lib/graphql/resolvers/post.ex:198
#, elixir-format
msgid "Post ID is not a valid ID"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:168 lib/graphql/resolvers/post.ex:201
#, elixir-format
msgid "Post doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:86
#, elixir-format
msgid "Profile invited doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:95 lib/graphql/resolvers/member.ex:99
#, elixir-format
msgid "Profile is already a member of this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:131 lib/graphql/resolvers/post.ex:171
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:204 lib/graphql/resolvers/resource.ex:87 lib/graphql/resolvers/resource.ex:124
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:153 lib/graphql/resolvers/resource.ex:182 lib/graphql/resolvers/todos.ex:60
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:84 lib/graphql/resolvers/todos.ex:102 lib/graphql/resolvers/todos.ex:174
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:197 lib/graphql/resolvers/todos.ex:225
#, elixir-format
msgid "Profile is not member of group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:152 lib/graphql/resolvers/person.ex:180
#, elixir-format
msgid "Profile not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:104 lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
#, elixir-format
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:38
#, elixir-format
msgid "Report not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:150 lib/graphql/resolvers/resource.ex:179
#, elixir-format
msgid "Resource doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
#, elixir-format
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:264
#, elixir-format
msgid "This token is invalid"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:168 lib/graphql/resolvers/todos.ex:222
#, elixir-format
msgid "Todo doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:78 lib/graphql/resolvers/todos.ex:194
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:219
#, elixir-format
msgid "Todo list doesn't exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:69
#, elixir-format
msgid "Token does not exist"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:66
#, elixir-format
msgid "Token is not a valid UUID"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:87 lib/graphql/resolvers/person.ex:319
#, elixir-format
msgid "User not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:234
#, elixir-format
msgid "You already have a profile for this user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
#, elixir-format
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:188
#, elixir-format
msgid "You are not a member of the group the discussion belongs to"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:89
#, elixir-format
msgid "You are not a member of this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:154
#, elixir-format
msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:55
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:41
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:117
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:78
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:77
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#, elixir-format
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:158
#, elixir-format
msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you are the only administrator"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:92
#, elixir-format
msgid "You cannot invite to this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:72
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to delete this token"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:52
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list action logs"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:28
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list reports"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:115
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to update a report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:43
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to view a report"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:236
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access admin settings"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:221
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access dashboard statistics"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:260
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to save admin settings"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:66
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access discussions"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:93
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:213
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:139
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create posts"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:78 lib/graphql/resolvers/report.ex:89
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create reports"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:129
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:291
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:209
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete posts"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:187
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:252
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:176
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update posts"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:158
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update resources"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to view a resource preview"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:83
#, elixir-format
msgid "You need to login to upload a picture"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:81
#, elixir-format
msgid "Reporter ID does not match the anonymous profile id"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:59
#, elixir-format
msgid "Reporter profile is not owned by authenticated user"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:121
#, elixir-format
msgid "Parent resource doesn't belong to this group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
#, elixir-format
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:109
#, elixir-format
msgid "The chosen password is too short."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:138
#, elixir-format
msgid "The registration token is already in use, this looks like an issue on our side."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:104
#, elixir-format
msgid "This email is already used."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:88
#, elixir-format
msgid "Post not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:75
#, elixir-format
msgid "Invalid arguments passed"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:81
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:79
#, elixir-format
msgid "Reset your password to login"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:86 lib/graphql/error.ex:91
#, elixir-format
msgid "Resource not found"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:92
#, elixir-format
msgid "Something went wrong"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:74
#, elixir-format
msgid "Unknown Resource"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:84
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to do this"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:76
#, elixir-format
msgid "You need to be logged in"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:119
#, elixir-format
msgid "You can't accept this invitation with this profile."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:137
#, elixir-format
msgid "You can't reject this invitation with this profile."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:75
#, elixir-format
msgid "File doesn't have an allowed MIME type."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:170
#, elixir-format
msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
#, elixir-format
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:244
#, elixir-format
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:140
#, elixir-format
msgid "This invitation doesn't exist."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:182
#, elixir-format
msgid "This member already has been rejected."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:189
#, elixir-format
msgid "You don't have the right to remove this member."
msgstr ""
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/actors/actor.ex:344
#, elixir-format
msgid "This username is already taken."
msgstr ""