Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (825 of 825 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
This commit is contained in:
Taru Luojola 2020-12-17 10:31:57 +00:00 committed by Weblate
parent 3635967439
commit eb7ae2f4a4
1 changed files with 5 additions and 0 deletions

View File

@ -298,6 +298,7 @@
"General": "Yleinen",
"General information": "Yleiset tiedot",
"Getting location": "Haetaan sijaintia",
"Getting there": "Reittiohjeet",
"Glossary": "Sanasto",
"Go": "Siirry",
"Go to the event page": "Siirry tapahtumasivulle",
@ -316,6 +317,7 @@
"Group {displayName} created": "Ryhmä {displayName} luotu",
"Group {groupTitle} reported": "Ryhmä {groupTitle} raportoitu",
"Groups": "Ryhmät",
"Groups are not enabled on this instance.": "Ryhmät eivät ole käytössä tällä palvelimella.",
"Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community.": "Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.",
"Headline picture": "Otsikkokuva",
"Hide replies": "Piilota vastaukset",
@ -771,6 +773,7 @@
"Tomorrow": "Huomenna",
"Transfer to {outsideDomain}": "Siirry osoitteeseen {outsideDomain}",
"Type": "Tyyppi",
"Type or select a date…": "Syötä tai valitse päivämäärä…",
"URL": "URL",
"URL copied to clipboard": "Osoite kopioitu leikepöydälle",
"Unable to detect timezone.": "Aikavyöhykettä ei pystytty tunnistamaan.",
@ -841,6 +844,7 @@
"You are already logged-in.": "Olet jo kirjautunut sisään.",
"You are not an administrator for this group.": "Et ole ryhmän ylläpitäjä.",
"You are not part of any group": "Et ole yhdenkään ryhmän jäsen",
"You are not part of any group.": "Et kuulu mihinkään ryhmään.",
"You are participating in this event anonymously": "Osallistut tapahtumaan anonyymisti",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Osallistut tapahtumaan anonyymisti, mutta et ole vahvistanut osallistumistasi",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Voit lisätä tunnisteita painamalla enteriä tai lisäämällä pilkun",
@ -851,6 +855,7 @@
"You can't remove your last identity.": "Et voi poistaa viimeistä identiteettiäsi.",
"You can't reset your password because you use a 3rd-party auth provider to login.": "Et voi palauttaa salasanaa, koska käytät kirjautumiseen ulkopuolista tunnistautumispalvelua.",
"You didn't create or join any event yet": "Et ole vielä luonut tapahtumaa tai liittynyt tapahtumaan",
"You didn't create or join any event yet.": "Et ole vielä luonut tapahtumaa tai liittynyt mihinkään tapahtumaan.",
"You don't follow any instances yet.": "Et seuraa vielä yhtäkään palvelinta.",
"You have been disconnected": "Yhteytesi on katkaistu",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} on kutsunut sinut seuraaviin ryhmiin:",