Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 43.3% (345 of 795 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/sv/
This commit is contained in:
Filip Bengtsson 2020-09-26 12:23:41 +00:00 committed by Weblate
parent 408e41c737
commit f6591725d6
1 changed files with 23 additions and 0 deletions

View File

@ -8,6 +8,7 @@
"About this event": "Om det här evenemanget",
"About this instance": "Om den här instansen",
"Accepted": "Accepterad",
"Account": "Konto",
"Account settings": "Kontoinställningar",
"Add": "Lägg till",
"Add a note": "Lägg till en kommentar",
@ -16,11 +17,16 @@
"Add some tags": "Lägg till några taggar",
"Add to my calendar": "Lägg till i min kalender",
"Additional comments": "Yttligare kommentarer",
"Admin": "Administratör",
"Admin settings successfully saved.": "Administratörsinställningarna har sparats.",
"Administration": "Administration",
"All the places have already been taken": "Alla platser är bokade|Det finns en plats kvar|Det finns {places} kvar",
"Allow all comments": "Tillåt alla kommentarer",
"Allow registrations": "Tillåt kontoregistrering",
"An error has occurred.": "Ett fel har uppstått.",
"Anonymous participant": "Anonym deltagare",
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "Anonyma deltagare måste bekräfta sitt deltagande via e-post.",
"Anonymous participations": "Anonyma deltagare",
"Approve": "Godkänn",
"Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone.": "Är du säker på att du vill <b>radera</b> den här kommentaren? Detta kan inte ångras.",
"Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications.": "Är du säker på att du vill avbryta evenemangskapandet? Du kommer förlora alla ändringar.",
@ -28,9 +34,12 @@
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Är du säker på att du vill avsluta ditt deltagande i evenemanget \"{title}\"?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Är du säker på att du vill radera det här evenemanget? Den här handlingen kan inte ångras.",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Tillbaka till föregående sida",
"Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account.": "Innan du loggar in måste du klicka på länken inuti det för att validera ditt konto.",
"By @{username}": "Av @{username}",
"By {username} and {group}": "Av {username} och {group}",
"Cancel": "Avbryt",
"Cancel anonymous participation": "Avbryt anonymt deltagande",
"Cancel creation": "Avbryt skapandet",
"Cancel edition": "Avbryt redigeringen",
"Cancel my participation request…": "Avbryt min ansökan om att delta…",
@ -38,6 +47,7 @@
"Cancelled: Won't happen": "Inställt: Kommer inte ske",
"Category": "Kategori",
"Change": "Ändra",
"Change my email": "Ändra min e-postadress",
"Change my identity…": "Ändra min identitet…",
"Change my password": "Ändra mitt lösenord",
"Change password": "Ändra lösenord",
@ -50,7 +60,9 @@
"Comment deleted": "Kommentar raderad",
"Comment from @{username} reported": "Kommentaren från @{username} har anmälts",
"Comments": "Kommentarer",
"Comments have been closed.": "Kommentarsfältet har stängts.",
"Comments on the event page": "Kommentarer på evenemangets sida",
"Confirm my participation": "Bekräfta mitt deltagande",
"Confirm my particpation": "Bekräfta mitt deltagande",
"Confirmed: Will happen": "Fastställt: Kommer ske",
"Continue editing": "Fortsätt redigera",
@ -68,20 +80,30 @@
"Create, edit or delete events": "Skapa, redigera eller radera evenemang",
"Creator": "Skapare",
"Current identity has been changed to {identityName} in order to manage this event.": "Aktiv identitet har ändrats till {identityName} för att hantera det här evenemanget.",
"Current page": "Nuvarande sida",
"Custom": "Anpassad",
"Custom URL": "Anpassad länk",
"Custom text": "Anpassad text",
"Dashboard": "Kontrollpanel",
"Date": "Datum",
"Date and time settings": "Datum- och tidsinställningar",
"Date parameters": "Datumparametrar",
"Default": "Standard",
"Delete": "Radera",
"Delete Comment": "Radera kommentar",
"Delete Event": "Radera evenemang",
"Delete account": "Radera konto",
"Delete event": "Radera evenemang",
"Delete everything": "Radera allting",
"Delete my account": "Radera mitt konto",
"Delete this identity": "Radera den här identiteten",
"Delete your identity": "Radera din identitet",
"Delete {eventTitle}": "Radera {eventTitle}",
"Delete {preferredUsername}": "Radera {preferredUsername}",
"Deleting comment": "Radera kommentar",
"Deleting event": "Raderar evenemang",
"Deleting my account will delete all of my identities.": "Genom att radera mitt konto, tas även mina identiteter bort.",
"Deleting your Mobilizon account": "Radera ditt Mobilizon-konto",
"Description": "Beskrivning",
"Didn't receive the instructions ?": "Fick inte instruktionerna?",
"Display name": "Visa namn",
@ -91,6 +113,7 @@
"Drafts": "Utkast",
"Edit": "Redigera",
"Eg: Stockholm, Dance, Chess…": "E.g.: Stockholm, Dans, Schack…",
"Either on the {instance} instance or on another instance.": "Antingen på instansen {instance}, eller någon annan.",
"Either the account is already validated, either the validation token is incorrect.": "Antingen är kontot redan validerat eller så är valideringstoken inkorrekt.",
"Email": "E-post",
"Ends on…": "Slutar…",