Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/hu/
This commit is contained in:
Balázs Úr 2020-11-27 00:47:00 +00:00 committed by Weblate
parent 0ec5cf3669
commit f6c78ea57e
1 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -453,6 +453,7 @@
"Only accessible through link (private)": "Csak hivatkozáson keresztül érhető el (személyes)",
"Only accessible to members of the group": "Csak a csoport tagjainak érhető el",
"Only alphanumeric characters and underscores are supported.": "Csak betűk, számok és aláhúzások támogatottak.",
"Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported.": "Csak kis betűk, számok és aláhúzások támogatottak.",
"Only group moderators can create, edit and delete posts.": "Csak a csoport moderátorai hozhatnak létre, szerkeszthetnek és törölhetnek hozzászólásokat.",
"Open": "Megnyitás",
"Opened reports": "Nyitott jelentések",
@ -686,6 +687,7 @@
"Update my event": "Saját esemény frissítése",
"Update post": "Hozzászólás frissítése",
"Updated": "Frissítve",
"Uploaded media size": "Feltöltött média mérete",
"Use my location": "Saját hely használata",
"User": "Felhasználó",
"Username": "Felhasználónév",