Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (812 of 812 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/fi/
honeypot-register-form
Taru Luojola 2 years ago committed by Weblate
parent b8dabf6d6f
commit fdaecbd4ae

@ -28,6 +28,7 @@
"Abandon edition": "Peruuta muokkaus",
"About": "Tietoja",
"About Mobilizon": "Tietoa Mobilizonista",
"About anonymous participation": "Tietoa anonyymistä osallistumisesta",
"About this event": "Tietoa tapahtumasta",
"About this instance": "Tietoa tästä palvelimesta",
"About {instance}": "Tietoja {instance}:sta",
@ -86,6 +87,7 @@
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Haluatko varmasti keskeyttää tapahtuman muokkaamisen? Kaikki muutokset menetetään.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Haluatko varmasti perua osallistumisesi tapahtumaan {title}?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Haluatko varmasti poistaa tämän tapahtuman? Toimintoa ei voi perua.",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Tapahtuman järjestäjä vahvistaa osallistumispyynnöt käsin, joten osallistumisesi on vahvistettu vasta sitten, kun saat vahvistuksesta kertovan sähköpostin.",
"Assigned to": "Yhdistetty",
"Avatar": "Avatar",
"Back to previous page": "Palaa edelliselle sivulle",
@ -105,6 +107,7 @@
"Cancel edition": "Peruuta muokkaus",
"Cancel my participation request…": "Peru osallistumispyyntöni…",
"Cancel my participation…": "Peru osallistumiseni…",
"Cancelled": "Peruttu",
"Cancelled: Won't happen": "Peruutettu: Ei onnistu",
"Category": "Luokka",
"Change": "Muuta",
@ -115,6 +118,9 @@
"Change timezone": "Vaihda aikavyöhykettä",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Tarkista sähköpostisi (myös roskapostikansio).",
"Clear": "Tyhjennä",
"Clear participation data for all events": "Poista kaikkien tapahtumien osallistumistiedot",
"Clear participation data for this event": "Poista tapahtuman osallistumistiedot",
"Click for more information": "Lisätietoja napsauttamalla",
"Click to select": "Valitse napsauttamalla",
"Click to upload": "Lähetä napsauttamalla",
"Close": "Sulje",
@ -388,6 +394,7 @@
"Limited number of places": "Paikkoja rajoitettu määrä",
"List title": "Luettelon otsikko",
"Load more": "Lataa lisää",
"Loading comments…": "Ladataan kommentteja…",
"Local": "Paikallinen",
"Locality": "Sijainti",
"Location": "Paikka",
@ -680,6 +687,7 @@
"Suspend group": "Estä ryhmä",
"Suspended": "Estetty",
"Task lists": "Tehtäväluettelot",
"Tentative": "Alustava",
"Tentative: Will be confirmed later": "Alustava: vahvistetaan myöhemmin",
"Terms": "Käyttöehdot",
"Terms of service": "Käyttöehdot",
@ -845,6 +853,7 @@
"You have one event today.": "Sinulla ei ole tapahtumia tänään | Sinulla on yksi tapahtuma tänään | Sinulla on {count} tapahtumaa tänään",
"You have one event tomorrow.": "Sinulla ei ole tapahtumia huomenna | Sinulla on yksi tapahtuma huomenna | Sinulla on {count} tapahtumaa huomenna",
"You may also ask to {resend_confirmation_email}.": "Voit myös pyytää {resend_confirmation_email}.",
"You may clear all participation information for this device with the buttons below.": "Alla olevalla painikkeella voit poistaa kaikki tällä laitteella olevat osallistumistiedot.",
"You may now close this window.": "Voit nyt sulkea tämän ikkunan.",
"You need to create the group before you create an event.": "Luo ryhmä, jotta voit luoda tapahtuman.",
"You need to login.": "Kirjaudu sisään.",
@ -876,6 +885,7 @@
"Your participation request has been validated": "Osallistumisesi on vahvistettu",
"Your participation request is being validated": "Osallistumistasi vahvistetaan",
"Your participation status has been changed": "Osallistumisesi tilaa on muutettu",
"Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.": "Osallistumisesi tila tallennetaan vain tälle laitteelle, ja se poistetaan kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "Järjestäjien pitää vielä hyväksyä osallistumisesi.",
"Your profile will be shown as contact.": "Profiilisi näytetään kontaktina.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.",

Loading…
Cancel
Save